Smiltenes vidusskolas skolēni piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs un sasniedz augstus rezultātus

Pirmā semestra beigās sākas mācību priekšmetu olimpiāžu „maratons”, kas piedāvā skolēniem iespēju augstākā līmenī apliecināt savas zināšanas, prasmi un erudīciju. Ir notikušas jau trīs mācību priekšmetu olimpiādes, un varam teikt – šī „maratona” pirmos me..