Starptautiskā izstāde „Izglītība un karjera 2018” par augstāko un vidējo izglītību ārzemēs

6.oktobrī apmeklējām izstādi, kuru organizēja KALBA – starptautisks konsultāciju centrs par izglītības iespējām ārzemēs. Izstādes laikā bija iespēja iepazīties ar 30 dažādu ārvalstu skolu, apmaiņas programmu un valodu nometņu piedāvājumiem. Piedalīj..

Zināšanas par lielumu attiecībām palīdz izprast cilvēka ķermeņa proporcijas

Smiltenes vidusskolā jau otro gadu tiek realizēts kompetencēs balstīts izglītības saturs, tādēļ svarīga ir skolotāju savstarpējā mācīšanās. 3. oktobrī 6.a klasē notika atklātā stunda matemātikā, kuru vadīja skolotāja M. Konstante. Stundas mērķis bija piln..