Gaišu un sirsnīgu Mātes dienu!

Pasaulē nav nekā skaistāka par patiesu mīlestību un ģimeni, kura prot būt kopā priekos un arī tad, kad sāp un viss nenotiek tā, kā gribētos… Smiltenes vidusskolas jaunāko klašu skolēni, kuri mācās skolas ēkās Dakteru ielā un Dārza ielā, 9.maijā kopā..

Dzejas stunda Smiltenes vidusskolā

3.maijā Smiltenes vidusskolas 8.c klases skolēnus uz īpašu literatūras stundu aicināja šīs klases skolēni: Karīna Kačnova, Ralfs Krūmiņš. Šī bija dzejas stunda, kurā Karīna pirmo reizi uzdrošinājās auditorijas priekšā lasīt savu dzeju. Ralfs šo stundu bag..

Atceroties 1990.gada 4.maiju

Smiltenes vidusskolas 9.klašu skolēni, atceroties 1990.gada 4.maiju, šorīt skolasbiedrus sagaidīja pie balti klātiem galdiem. Ikviens, ienākot skolā, tika pacienāts ar Latvijas rudzu maizīti… Skanēja dziesmas, kuras neviens mūsu vietā nedziedās̷..

Sestdienas ģeogrāfijas zīmē

Smiltenes vidusskolas skolēni allaž bijuši vieni no aizrautīgākajiem Vidzemes Jauno Ģeogrāfu skolas (VJĢS) apmeklētājiem. Šā mācību gada sezona noslēdzās ar ceturto vietu kopvērtējumā. Vairākās erudīcijas sacensību kārtās Smiltenes vidusskolas audzēkņi bi..