Ar Smiltenes vidusskolas skolēniem tiekas Sandra Kalniete

DSC_1233

Eiropas dienā Smiltenes vidusskolā viesojās politiķe, diplomāte, mākslas zinātniece un rakstniece Sandra Kalniete. Sarunā ar jauniešiem viņa dalījās pieredzē, kas gūta laikā, kad Latvijā par vārda un preses brīvību varēja tikai sapņot. Pastāstīja skolēniem par savu daudzšķautņaino profesionālās izaugsmes ceļu, rosināja viņus izmantot mūsdienu plašās iespējas un būt sabiedriski aktīviem.

Skolēniem šī tikšanās vienlaikus bija arī ieskats mūsu tautas vēsturē, jo viņi tolaik, kad dibināja Latvijas Tautas fronti, notika akcija “Baltijas ceļš”, manifestācijas Daugavmalā un Mežaparkā, vēl nebija piedzimuši.
Sandra Kalniete jauniešiem nedaudz pastāstīja arī par saviem skolas gadiem, atgriežoties no izsūtījuma Sibīrijā, un par grāmatu “Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos”, kas joprojām ir visvairāk tulkotais latviešu mūsdienu literatūras darbs.
Skolēns, kurš uzdeva interesantākos jautājumus, tika pie grāmatas “Cinītis”, kas veltīta Latvijas diplomātiskā dienesta izaugsmei un vēstnieces personiskajai pieredzei tajā.
Jaunieši bieži jautā par to, kas ir būtiskākie priekšnoteikumi, lai izdotos atrast un piepildīt savu dzīves aicinājumu. Sandras Kalnietes pirmās profesijas izvēli pēc Latvijas Mākslas akadēmijas beigšanas noteica vēlēšanās – lai viņai būtu darbs, kurā nav jāsaka pastāvošo iekārtu cildinoši vārdi… “Līdz Latvijas neatkarības atgūšanai par tikšanu uz ārzemēm varēju pat nesapņot, jo nācu no izsūtīto ģimenes.”
Sandras Kalnietes dzīvē bijis daudz brīžu, kuros viņa savas tautas vienotību izjutusi līdz asarām… Viņa ir cilvēks, ar kuru daudziem saistās mūsu tautas Trešā atmoda. Vēlāk – Latvijas vēstniece ANO un Francijā, Latvijas Ārlietu ministre, no 2009. gada – Eiropas Parlamenta deputāte no Latvijas. Par to, kādu pieredzi dāvājis katrs no šiem izaicinājumiem, var izlasīt viņas grāmatās un daudzajās publikācijās.
“Tas, kas neļauj apstāties un vienmēr dzen uz priekšu, ir vēlme noteiktā laikā un vietā paveikt kādu konkrētu darbu. Vadoties pēc tā, kā Latvijai labāk,” atzīst Sandra Kalniete. Viņa neslēpj – Latvijā joprojām ir daudz mītu par Eiropas parlamentu. “Populārākais – ko var izdarīt astoņi deputāti? Protams, būtu labāk, ja Latvijas intereses pārstāvētu 16 deputāti. Taču tiem cilvēkiem, kuri mīl Latviju, iesaku doties uz vēlēšanām. Lai Eiropas parlamentā mūsu valsti pārstāvētu iespējami vairāk tādu cilvēku, kuriem rūp Latvijas, nevis Maskavas intereses. Ja deputātu skaits, kas pārstāvēs pēdējos, būs lielāks nekā līdz šim, var veidoties bīstama situācija. Jo šie cilvēki lielākoties nodarbojas ar Latvijas nomelnošanu, nevis domā par to, ko varētu izdarīt tās labā…”
Sandra Kalniete ir arī “Kokneses fonda” padomes priekšsēdētāja un viena no aktīvākajām Likteņdārza veidotājām. “Likteņdārzā mums vēl priekšā liels uzdevums – pabeigt Saieta namu. Nākotnē Sandra Kalniete šo – visas tautas kopīgi veidoto dārzu – redz kā vietu gaišai atcerei un iespēju jauniešiem iepazīt mūsu vēstures tumšās lappuses. “Ieskatoties tajās redzam, cik mūsu senči bijuši izturīgi un nepakļāvīgi…”

Baiba Vahere