Ko darīt nākotnē?

26. aprīlī  8. un 9. klašu skolēniem projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros bija iespēja apmeklēt nacionālo jauno profesionāļu meistarības konkursu “SkillsLatvia 2018”, kurā organizatori p..