Informatīvā sēde pedagogiem

sede1

Smiltenes vidusskolas direktore Ilze Vergina šā gada pirmajā informatīvajā sēdē, vēlot kolēģiem spēku, izturību un saliedētu darbu komandā, citēja slaveno amerikāņu basketbolistu un uzņēmēju Maiklu Džordanu: “Talants palīdz uzvarēt atsevišķās spēlēs, bet komandas darbs un inteliģence – čempionātos.” “Arī reitingi bieži ir dažu skolēnu talanta nopelns. Protams, ļoti par viņiem priecājamies un no sirds lepojamies, bet tikpat svarīgi ir dot iespējas ikvienam bērnam. Lai mums visiem kopā izdodas!”

Skolas psiholoģe Inese Rieksta kolēģus informēja par sadarbības iespējām, rūpējoties par skolēnu emocionālo audzināšanu, risinot dažādas problēmsituācijas, kā arī – domājot par psiholoģisko atbalstu skolēniem, kuri šogad rakstīs diagnosticējošos pārbaudes darbus.
Direktores vietniece Valda Cirīte iepazīstināja ar audzēkņu panākumiem olimpiādēs un mācību darba rezultātiem pirmajā pusgadā.
Informatīvā sēdes, kurās piedalās skolas darbinieki no visām trim skolas ēkām, vienmēr ir laba iespēja satikties, pārrunāt arī citus aktuālos jautājumus un savstarpēji dalīties pieredzē.
Lai jaunais gads ikvienam atnāk ar daudz skaistiem izaicinājumiem, lai pietiek spēka un izturības piepildīt savus sapņus! Un brīdī, kad jāpārvar grūtības, sasilda tuvinieku mīlestība un kolēģu atbalsts!

Baiba Vahere