Katrs Ziemassvētku eglītes pasākums ir kā brīnumzeme

3 (56)

Katrs Ziemassvētku eglītes pasākums ir kā brīnumzeme, kurā nokļūstot, brīžiem acīs sariešas aizkustinājuma asaras, brīžiem pārsteigumā aizraujas elpa, sirds gavilē priekā un domās pārceļamies pasaulē, kurā viss ir daudz vienkāršāk, mīļāk, patiesāk un sirsnīgāk nekā ikdienā.

18.decembra pēcpusdienā Smiltenes pilsētas Kultūras centrā kopā ar Smiltenes vidusskolas Dakteru ielas un Dārza ielas pirmo četru klašu skolēniem ciemojāmies Miega zemes Ziemassvētkos.
Ļoti maldījās tie, kuri domāja, ka tā nu gan ir vieta, kur visi tikai guļ… Arī Miega zemē aktīvi strādā dome, tiek rīkoti konkursi un pieņemti tik lieli izaicinājumi, kādus pat iedomāties nespējam… Piemēram, vienā vakarā iemidzināt visu Bezmiega ciemu, kad Miega pelēm spilventiņi jau tukši… Noteikums – naktī vairāk par vienu miega malumu izmantot nedrīkst.
Miega ciema iemītnieki apliecināja prasmi iziet pat no vissarežģītākās situācijas. Riekšaviņa saldumiņa, šķipsniņa žāvu pulverīša, brauciens miega vilcieniņā, jautras dziesmas, rotaļas, smiekli un dejas… Ikviens, darīja visu, kas viņa spēkos, lai skatītāji kopā ar Miega zemes iemītniekiem piedzīvotu visbrīnišķīgākos Ziemassvētkus.
Kā jau ikvienā konkursā, uzvarēt grib visi. Vienā brīdī Sapņu omes jaukās pasaciņas tika samainītas pret Nomodes murdziņiem… Taču senā, mīļā Ziemassvētku vēsts atgādina – lai sirdī ienāktu patiess prieks un laime, jāuzvar godīgumam un labajiem nodomiem. Tā tas notiek arī šoreiz.
Miega zemes Miegainākās pelītes titulu par Bezmiega ciema iemidzināšanu ieguva miega pele Miedzīte. Taču svētkos bez dāvanas nepalika neviens. Nomode kopā ar mācību saņēm saldo sapnīšu graudus, kurus iesējot, viņa varēs izaudzēt vissaldāko un vērtīgāko miedziņu. Mācībās čaklākie Smiltenes vidusskolas skolēni – Zelta un Sudraba liecības, kā arī – Atzinības.

Paldies ikvienam skolēnam, skolotājam un arī vecākiem, kuri atbalstīja Miega Zemes Ziemassvētku brīnuma tapšanu!