Latviešu valodas un literatūras olimpiādē skolēniem augsti sasniegumi

1-8992

2. semestris skolās sācies ar mācību priekšmetu olimpiādēm. 15. janvārī notika latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8. – 9. klašu skolēniem, un tajā piedalījās 24 mūsu novada erudītākie jaunieši, kas vēlējās pārbaudīt savas zināšanas un prasmes latviešu valodā un literatūrā.
Smiltenes vidusskolas skolēni olimpiādē uzrādīja augstus rezultātus: R. Zapane ieguva 1. vietu; M. Dūle – 2. vietu; M.Šics, A. Rubene un D. Jakovļevs ieguva 3. vietu; A.N. Pilsnibure un K. Sīmanis ieguva atzinību. Apsveicam!
Paldies skolotājām I. Krūmiņai, S. Rīderei un J. Vīksnai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!