Sākušās Ritmikas dienas!

ritmika_2019 (7)

8.martā Smiltenes vidusskolā notika Ritmikas dienu pirmā daļa, kurā sagatavotos priekšnesumus sniedza 1. – 6. klašu skolēni, kas mācās Rīgas ielā – 16 c, kā arī vecāko pirmsskolas grupu “Pūcītes”, “Mārītes” un “Taurenīši” audzēkņi. Vislielāko skatītāju simpātiju izpelnījās 4.a klases priekšnesums.

22.martā, Smiltenes pilsētas kultūras centrā, kopīgi paveikto rādīs 1.-  6.klašu skolēni, kas mācās Dakteru ielā 27 un Dārza ielā 17.
Paldies skolotājām, audzinātājām un vecākiem, kas bērniem palīdzēja sarūpēt skaistos priekšnesumus!