Smiltenes vidusskolas skolēni piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs un sasniedz augstus rezultātus

foto

Pirmā semestra beigās sākas mācību priekšmetu olimpiāžu „maratons”, kas piedāvā skolēniem iespēju augstākā līmenī apliecināt savas zināšanas, prasmi un erudīciju.
Ir notikušas jau trīs mācību priekšmetu olimpiādes, un varam teikt – šī „maratona” pirmos metrus skolēni veikuši ļoti labi.
Bioloģijas olimpiādē 9. – 12. klašu skolēniem 9. klašu grupā 1. vieta M. Šicam (9.a), 3. vietu dala J. Kubuliņš (9.b) un M. Dūle (9.b), atzinība – M. Rabācei (9.a). 10. klašu grupā 2. vieta K. Pakulim (10.b), 3. vieta – E. Āboltiņai (10.b). 11.klašu grupā visaugstākais rezultāts L. Gavarei (11.b), 2. vieta –  A. Halilovai (11.b), bet 3. vietu dala 11. b klases meitenes G. Stīpniece un B. Velpe. 12. klašu grupā 1. vietu ieguva L. Melece (12.a), 2. vieta 12. a klases skolniecei E. Skopānei, bet 3. vieta 12. b klases skolniecei U. Bērziņai.
Angļu valodas olimpiādē 11.a klases skolnieks M. Zēbergs ieguva 3. vietu, arī 12. b klases skolniece K. Ķikute ieguva 3. vietu, bet 10. b klases skolnieks K. Pakulis (skolot. E. Babra) uzrādīja visaugstāko rezultātu un novada kārtā ieguva 1. vietu. Kaspars Pakulis ir uzaicināts piedalīties angļu valodas valsts olimpiādes trešā posma I kārtā, kas  notiks 2018.gada 9.februārī Rīgā. Priecājamies un novēlam veiksmi Kasparam!