Smiltenes vidusskolas “Skrējiens Latvijai un Smiltenei”

18.nov_darza (21)

Agrs 17.novembra piektdienas rīts sākās ar spēka zīmju iedegšanu Dārza ielas pagalmā. 5. – 7.klašu skolēni veidoja tās no aizdegtām svecēm. Svinīgā pasākuma atklāšana sākās ar ieskatu Latvijas Republikas proklamēšanas vēsturē un kopīgu Latvijas valsts himnas dziedāšanu. Pēc īsas instruktāžas un atkārtotas drošības pārbaudes klases saņēma starta uzdevumu orientēšanās spēlei “Skrējiens Latvijai un Smiltenei”. Spēle tika veidota kā konkurss par Latvijas un Smiltenes pilsētas vēsturi. Uzdevumi tika izstrādāti kā loģiskās prāta spēles, kopīgas minēšanas aktivitātes ar komandas veidošanas elementiem. Tika attīstīta prasme patstāvīgi meklēt informāciju dažādos avotos, to interpretēt un radoši izmantot situāciju risināšanā, pilnveidotas informāciju tehnoloģiju lietošanas prasmes, prasme sadarboties un risināt problēmas. Maršrutā bija sešas stacijas – sākot ar Smiltenes vidusskolas Dārza un Dakteru ielas telpām un teritoriju un beidzot ar Baznīcas laukumu, pieminekli “Sašķeltā ģimene”. Skolēni pārvietojās pa īpaši izveidoto maršrutu kopā ar audzinātāju. Stacijās klases komandas gaidīja un sniedza instruktāžu 12.a klases skolēni (kl.audzinātāja Iveta Šmulāne).
Neskatoties uz vējainu un lietainu laiku, visas klases komandas veica pilnu maršrutu. Tiesneši pēc rezultātu apkopošanas sveica klases ar piemiņas diplomu par iegūto vietu.

Paldies visiem iesaistītajiem Smiltenes vidusskolas skolotājiem un darbiniekiem pasākuma realizēšanā. Uzdevumu autors: Latvijas un pasaules vēstures skolotāja Jeļena Dombrovska

Konkurss tika organizēts Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros.