Skolas direktore I.Vergina ar pašpārvaldes prezidenta kandidātiem

      Iedvesmojoša saruna ar jauniešiem par dzīves mērķiem, to izvirzīšanu un īstenošanu

      Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros pie Smiltenes vidusskolas līdzpārvaldes skolēniem, ar nodarbību – diskusiju „Mērķu izvirzīšana un sasniegšana”, 8.februāra pēcpusdienā viesojās enerģ..