Skolas direktore I.Vergina ar pašpārvaldes prezidenta kandidātiem