Alīnai Maijai Skaidrajai – 3.vieta novada skolēnu skatuves runas konkursā

1

13.novembrī, dzejnieka Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā, atzīmējot dzejnieka 90 gadu dzimšanas dienu, notika Smiltenes novada skolēnu skatuves runas konkurss, kurā piedalījās arī vairāki Smiltenes vidusskolas skolēni. Šoreiz no mūsu skolas vislabākos panākumus guva Alīna Maija Skaidrā, kura 4. – 6.klašu grupā ieguva 3.vietu. Taču svarīgākās jau nav iegūtās vietas, bet skolēnu ieguldītais darbs, pilnveidotās, dažādās dzīves sfērās noderīgās prasmes, kas noteiki nepaliks bez panākumiem gan mācībās, gan turpmākajā izaugsmē.
Paldies Alīnas Maijai Skaidrās latviešu valodas un literatūras skolotājai Inesei Lipstokai, kā arī visiem citiem skolotājiem, kuri atbalstīja skolēnus un motivēja viņus ieguldīt savā izaugsmē lielāku darbu, nekā to prasa ikdienas mācību process!

Paldies Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolai par sirsnīgo uzņemšanu un radošā gaisotnē pavadīto dienu!
Dzejnieks Imants Ziedonis raksta: “Ojārs Vācietis bija mūsu sirdsapziņa…” Dzīvojot laikā, kurā patiesība bija jāslēpj aiz dzejas simboliem, viņš prata atrast veidu, kā stiprināt nacionālo pašapziņu un tautas gara spēku. Viņam arī pieder rindas, kuras joprojām sabiedrībā izskan bieži, runājot par ikviena personisko atbildību rūpēs par savas tautas nākotni: “Šo pašu svētāko / Tu neaizmirsti:/vai celies debesīs,/vai jūras dzīlēs nirsti,/ vai draugu pulkā/ dali savu prieku,/vai viens pats satiecies/ar pretinieku –/Tu esi Latvija!”
Ikviens no mums var Ojāra Vācieša daiļradē paustās atziņas un vērtības nest tālāk. No sirds priecājamies par visiem, kuri to jau dara!
Teksts: Baiba Vahere
Foto: no personiskā arhīva

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux