Ar labiem panākumiem pārstāv Smiltenes vidusskolu Latvijas skolēnu ZPD konferencē

31.martā Rīgas Tehniskajā universitātē notika Latvijas skolēnu 47. zinātniskās pētniecības darbu konferences noslēdzošais 3. posms, kurā uzaicinājumu piedalīties saņēma seši mūsu skolas 12. klases jaunieši: Agnese Jaunmuktāne, Loreta Mūrniece, Megija Kazeka, Laura Ceriņa, Ernests Eglītis un Rūdolfs Vahers. Visi darbi tika aizstāvēti sociālo zinātņu sekcijā. Izcilus panākumus guva Ernests Eglītis – II pakāpe, Agnese Jaunmuktāne un Loreta Mūrniece – III pakāpe. Megijai Kazekai, Laurai Ceriņai un Rūdolfam Vaheram – atzinība. Ernests Eglītis pētīja LR ārlietu ministra Edgara Rinkēviča komunikāciju sociālajā medijā Twitter par karu Ukrainā. Pētniecības darba tēmas izvēli noteica gan aktuālie notikumi pasaulē, gan arī Ernesta interese par politikas procesiem. Ernests norāda, ka E.Rinkēvičs ir viens no ietekmīgiem viedokļu līderiem politikā, kurš komunikācijā ar sabiedrību aktīvi izmanto arī sociālo mediju Twitter. Viņa viedoklim seko un tajā ieklausās ne tikai politiķi, tāpēc darbā tika analizēts, kā ārlietu ministrs uzrunā sabiedrību ar sociālā medija Twitter palīdzību un kādus komunikācijas paņēmienus viņš izmanto. Viens no darba vērtētājiem konferencē bija žurnālists Kristaps Tālbergs. Ernests atzīst, ka pārdomas raisīja žurnālista jautājums, kādus jautājumus par komunikāciju sociālajos tīklos varētu pētīt vairāk, ja izpētei tiktu piešķirts neierobežots finansējums. Īpašs gandarījums par Ernesta darbu ir LR Ārlietu ministrijas piešķirtā speciālbalva un uzaicinājums ierasties Ārlietu ministrijā, lai iepazītos......

Gatavojoties reģionālajai ZPD konferencei

7.februārī Smiltenes vidusskolas notika skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference. Tajā savus pētījumus 11. klašu skolēniem prezentēja skolas labāko zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) autori, kuru darbi izvirzīti sūtīšanai uz ZPD reģionālo konferenci. 11.klašu skolēniem tā bija iespēja gūt pieredzi projektu darbu izstrādē, tēmu izvēlē un prasmē prezentēt pētījumus. Skolas konferencē tika aizstāvēti 11 darbi par aktuāliem tematiem dažādās nozarēs – medicīnas un veselības zinātnēs, sociālajās zinātnēs, dabaszinātnēs, lauksaimniecības nozarē, inženierzinātnēs un tehnoloģijās. Pētījumu autori – 12.klašu skolēni: Eva Evelīna Krūmiņa, Kristiāna Kļaviņa, Monta Sorokina, Laura Ceriņa un Megija Kazeka, Alīna Zīle, Bella Agnija Vāciete un Karīna Skudriņa, Agnese Janmuktāne un Loreta Mūrniece, Ralfs Krūmiņš, Ernests Eglītis un Rūdolfs Vahers. Labāko darbu vidū visvairāk pētījumu bija veltīti medicīnas un veselības zinātnēm, kā arī sociālajām zinātnēm. Evas Evelīnas Krūmiņas, Kristiānas Kļaviņas un Elīzas Kauliņas pētījumi ir to labāko darbu vidū, kas izvirzīti sūtīšanai uz ZPD reģionālo konferenci. Elīzas Kauliņas pētījuma temats – Trauka tilpuma noteikšana ar matemātisko modelēšanu un IT rīku izmantošanu. Eva Evelīna pētīja mazkustīga dzīvesveida ietekmi uz stāju, bet Kristiāna Kļaviņa – greipfrūtu ietekmi uz medikamentiem. Arī nākotnes profesijas izvēle abām klasesbiedrenēm līdzīga – gan Eva Evelīna, gan Kristiāna plāno studēt medicīnu. Nora Vīvuliņa – par kontracepciju jauniešiem, Alīna Zīle –......

Smiltenes vidusskolas jauniešiem spoži panākumi Latvijas skolēnu ZPD konferencē!

12.a klases skolniece Ance Pakalne Latvijas skolēnu ZPD konferencē ieguvusi otrās pakāpes diplomu Humanitārās un mākslas zinātnes nozarē, kā arī Kultūras ministrijas un Latvijas Kultūras akadēmijas speciālbalvu. 12 b klases skolniekam Andrim Jansonam – otrās pakāpes diploms Inženierzinātnes un tehnoloģijas nozarē, kā arī Rīgas Tehniskās universitātes speciālbalva. Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvji atzina, ka Andra Jansona pētījumā apliecinātās spožās zināšanas atbilst tam, lai viņam piešķirtu budžeta vietu augstskolā. Latvijas Kultūras akadēmija labāko ZPD darbu autoriem šādu iespēju nepiedāvā, bet arī Ance Pakalne par ieguldīto darbu un izvēlētā temata aktualitāti Latvijas skolēnu ZPD konferencē dzirdēja ļoti daudz labu atsauksmju. Nācās apgāzt teoriju “Andris vēlas studēt augstskolā un šī mērķtiecība ik uz soļa bija jūtama arī ZPD darba izstrādes laikā,” stāsta Smiltenes vidusskolas fizikas un programmēšanas skolotājs Andrejs Miķis, Andra  Jansona ZPD vadītājs. “Darba temats ir specifisks – “Darrieus” H tipa vertikālās vēja turbīnas lāpstiņu dizaina ietekme uz to rotācijas frekvenci.” Ieteicu, ka būtu vērtīgi par šiem jautājumiem konsultēties ar speciālistiem no RTU, aizbraukt uz viņu laboratoriju. Andris uzreiz bija ar mieru.” “Izvēloties darba tematu, gribēju, lai tas ir šobrīd aktuāls, saistīts ar “zaļās”  enerģijas ieguvi,”  stāsta Andris, sakot vissirsnīgāko paldies par atbalstu gan skolotājam Andrejam Miķim, gan RTU speciālistiem. Jaunieša lielākais izaicinājums......

ZPD valsts konferencē augsti sasniegumi

ZPD valsts konferencē 25.martā divi darbi ieguva augstas vietas. Apbalvošanas ceremonija notika 28.martā. Ancei Pakalnei  Humanitārās  un mākslas zinātnes nozarē II pakāpe. Kultūras ministrijas un Latvijas Kultūras akadēmijas speciālbalva. Brain Games balva. Andrim Jansonam Inženierzinātnes un  tehnoloģijas nozarē II pakāpe. Rīgas Tehniskās universitātes speciālbalva. Brain Games balva...

ZPD aizstāvēšana

25.janvārī Smiltenes vidusskolā notika skolēnu zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana. “Veiksmīgi izstrādāt un aizstāvēt zinātniski pētniecisko darbu – tas ir viens no soļiem ceļā uz augstskolu,” skolēnus uzrunāja Smiltenes vidusskolas direktore Ilze Vergina. “No sirds priecāsimies par katru darbu, kurš vēlāk tiks aizstāvēts Vidzemes reģionā vai Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē!” Jaunieši, izmantojot šobrīd pieejamos resursus, bija pētījuši veselīga uztura nozīmi augstu rezultātu sasniegšanā, kanabidiola eļļas ietekmi uz cilvēka veselību. Pētījumos tika salīdzināta gaisa kvalitāte telpās ar dažādām ventilācijas sistēmām un izvērtēta datorgrafikas attīstība video spēlēs. Bija pētījumi par Covid 19 ietekmi uz skolēnu pašvērtējumu, jauniešu saskarsmi ar trauksmi, miega kvalitātes izmaiņām un Smiltenes vidusskolas jauniešu līdzdalību kultūras dzīvē pandēmijas laikā. Klātesošie uzzināja, kāda ir skolēnu informētība par adopcijas nozīmi, kādas ir viņu vienaudžu zināšanas par bulīmiju, anoreksiju, kā arī par futbola norisēm un juridisko zinātni. Tikpat interesanti bija iepazīties ar pētījumiem par Vidzemes tautastērpiem, tūrisma iespēju izmaiņām pēdējo gadu laikā un savvaļas dzīvnieku izraisītajiem ceļu satiksmes negadījumiem. Kā atzina Smiltenes vidusskolas izglītības metodiķe Daina Zelmene, skolēni strādājuši ar lielu interesi un atbildības sajūtu, pētījumos ieguldot patiesi lielu darbu. Teksts: Baiba Vahere Foto: Jānis Ūdris..

Sanijai Reičelai – Latvijas skolēnu ZPD konferencē – 3.pakāpes diploms!

Smiltenes vidussskolas 11.a klases skolniece Sanija Reičela Feldmane Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) konferencē par pētījumu “Smiltenes novada bērnu vecāku skatījums uz sudraba diamīna fluorīda lakas izraisītu pārkrāsošanos piena zobiem” ieguvusi 3.pakāpes diplomu! No sirds priecājamies par skaisto ziņu! Paldies Sanijai par ieguldīto darbu, skolas un novada popularizēšanu! Pateicamies arī ZPD vadītājai skolotājai Evitai Ozolai un konsultantei – Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) docentei un RSU Stomatoloģijas institūta zobārstei Ilzei Maldupai par Sanijai sniegto atbalstu! Teksts: Baiba Vahere Foto: no personiskā arhīva..

Sanija Reičela izvirzīta uz Latvijas skolēnu ZPD konferenci!

Smiltenes vidusskolas 11.a klases skolniece Sanija Reičela Feldmane un 11.b klases skolnieks Niklāvs Korkunovs šodien pārstāvēja Smiltenes novadu Vidzemes skolēnu virtuālajā zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) konferencē. Sanija Reičela izvirzīta uz Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci. Apsveicam, lepojamies un vēlam tikpat labus panākumus arī turpmāk! “Dalībnieki bija sadalīti grupās, atbilstoši izvēlētajam tematam. Mēs abi ar Niklāvu pārstāvējām veselības zinātnes un medicīnas jomu,” stāsta Sanija Reičela. “Lielākais izaicinājums bija iekļauties laikā. Skolas ZPD konferencē darba prezentācijas laiks bija desmit minūtes. Lai pateiktu visu būtiskāko, arī tas nav daudz. Bet Vidzemes pasākumā prezentācijas laiks bija vēl par trim minūtēm īsāks. Pārbaudījumu izturēju – iekļāvos laikā. Novērtēju iespēju noskatīties arī citu skolēnu prezentācijas.  ZPD konferencē uzzināju daudz jauna.” Niklāva darba temats – “Marihuānas ietekme uz cilvēka ķermeni”, bet Sanija Reičela prezentēja pētījumu “Smiltenes novada bērnu vecāku skatījums uz sudraba diamīna fluorīda lakas izraisītu pārkrāsošanos piena zobiem”.  Abu pētniecisko darbu vadītāja – Smiltenes vidusskolas skolotāja Evita Ozola. Sanijai Reičelai darba izstrādē daudz palīdzēja arī konsultante – Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) docente un RSU Stomatoloģijas institūta zobārste  Ilze Maldupa. Saniju Reičelu ļoti interesē medicīna. Tāpēc, domājot ZPD darba tematu, viņa iegājusi Rīgas Stradiņa universitātes mājas lapā, tur ieraudzījusi docentes Ilzes Maldupas  e- pastu un tā......

ZPD konference interneta platformā “Google Classroom”

Šodien Smiltenes vidusskolā, interneta platformā “Google Classroom” notika skolēnu zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) konference. Savus darbus prezentēja 11. a klases skolniece Sanija Reičela Feldmane un 11. b klases skolnieki Niklāvs Korkunovs un Ričards Averāts. Iepazīstoties ar Sanijas Reičelas Feldmanes pētījumu, uzzinājām vērtīgu informāciju par to, kā bērnu zobu veselību ietekmē sudraba diamīna fluorīda laka. Un arī vecāku domas par to. Darba vadītāja – skolotāja Evita Ozola, konsultante – zobārste Ilze Maldupa. Ričards Averāts iepazīstināja ar ciltskoku pētīšanas metodēm, kas viņam palīdzējušas uzzināt daudz interesantu faktu par Smiltenes novadā pazīstamām personībām. Darba vadītāja – skolotāja Jeļena Dombrovska. Niklāva Korkunova pētījuma temats – “Marihuānas ietekme uz cilvēka ķermeni”. Darba vadītāja – skolotāja Evita Ozola. Paldies jauniešiem, kuri arī šajā, daudz izaicinājumiem bagātajā laikā, pievērsās zinātniski pētnieciskajam darbam, bija rūpīgi sagatavojušies prezentācijai un prata lieliski atbildēt uz interesentu jautājumiem un aizstāvēt savus darbus! Baiba Vahere..

Mūsu vidusskolēni izvirzīti dalībai Valsts ZPD konferencē

28.februārī Smiltenes vidusskolas skolēni Elīza Daktere, Marta Rabāce, Ance Marta Zvejniece, Marta Dūle, Kristaps Kažuro, Anna Estere Baranovska, Eva Elīza Leikarte, Kristīne Būce un Jānis Kubuliņš pārstāvēja Smiltenes novadu Vidzemes reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē Valmierā. Elīza Daktere un Marta Rabāce (darba vadītāja skolotāja Anna Lavrinoviča) prezentēja pētījumu “Dažādās augsnēs ievāktā parastā biškrēsliņa fenola savienojumu kvantitatīvā analīze.” Viņu darbs tika novērtēts ar 1.pakāpes diplomu. Ances Martas Zvejnieces un Martas Dūles pētījums – “Vēža šūnu “woundhealing” process prostatas vēža šūnās atkarībā no augos sastopamās vielas – sulforafāna – koncentrācijas barotnē.” Darbu vadīja skolotāja Lāsma Rābante. Jaunietes par šo pētījumu ieguva 2.pakāpes diplomu. Kristaps Kažuro pārstāvēja novadu ar zinātniski pētniecisko darbu “Uz mikrokontroliera plates “Arduino” bāzes veidotu viedās mājas elementu ietekme uz elektroenerģijas patēriņu.” Šā zinātniski pētnieciskā vadītājs bija skolotājs Andrejs Miķis. Kaspara darbs tika novērtēts ar 2.pakāpes diplomu. Minēto trīs darbu autori tika uzaicināti uz valsts zinātniskās pētniecības darbu konferenci, kas notiks 3.aprīlī, Latvijas Lauksaimniecības universitātē Jelgavā. Anna Estere Baranovska, Eva Elīza Leikarte, Kristīne Būce un Jānis Kubuliņš par saviem zinātniski pētnieciskajiem darbiem saņēma atzinības. Annas Esteres Baranovskas un Evas Elīzas Leikartes pētījuma temats – “Mikrobioloģiskā piesārņojuma izvērtējums uz sporta inventāra” (vadītāja skolotāja Anna Lavrinoviča). Kristīne Būce un Jānis Kubuliņš......

ZPD skolas konferences otrā kārta

16.janvārī Smiltenes vidusskolā notika zinātniski pētniecisko darbu skolas konferences 2.kārta. 11.klašu skolēni prezentēja praktiski noderīgus, kā arī turpmākajā zinātniskajā darbā izvēršamus pētījumus, kas  ļāvuši uzzināt daudz jauna pašiem un ieinteresēja uz nozīmīgām problēmām paskatīties plašāk un dziļāk arī skolasbiedrus. Izvēlēto pētījumu temati – visdažādākie. Jaunieši bija veikuši parastā biškrēsliņa fenola savienojumu kvantitatīvo analīzi, pētījuši uztura ietekmi uz vēža šūnām, Svaira sindroma izplatību un diagnostiku Latvijā.  Skolēni piedāvāja saistošus risinājumus Grundzāles dabas takas atjaunošanai. Pētījumi piedāvāja jaunas idejas digitālās pratības pilnveidošanai skolā. Bija arī pētījumi par biodegvielu kā alternatīvu degvielu un viedtālruņu drošības sistēmu lietošanu. Klātesošie iepazinās ar mikrobioloģiskā piesārņojuma izvērtējumu uz sporta inventāru, dzirdēja interesantus faktus par invazīvajām zivju sugām Baltijas jūras Latvijas piekrastē un noskaidroja, kāds uzturs ieteicams īso distanču skrējējiem. Pētnieciskās konferences laikā tika prezentēta uz mikrokontroliera plates “Arduino” bāzes veidotu viedās mājas elementu ietekme uz elektroenerģijas patēriņu. Labāko pētījumu autori pārstāvēs skolu Vidzemes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē. No tiem aktuālāko un nozīmīgāko pētījumu autori tiks izvirzīti dalībai Latvijas skolēni zinātniski pētniecisko darbu konferencē. Taču ieguvējs ir ikviens skolēns, kurš piedalījās arī konkursa pirmajā kārtā. Jaunieši, veicot pētījumus, pilnveidoja zināšanas, prasmi izvērtēt un apstrādāt informāciju, strādāt ar dažādām iekārtām un tehnoloģijām laboratoriskos apstākļos, labāk apzinājās sabiedrībā aktuālas......

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux