Smiltenes vidusskolas jauniešiem spoži panākumi Latvijas skolēnu ZPD konferencē!

ance,andris4

12.a klases skolniece Ance Pakalne Latvijas skolēnu ZPD konferencē ieguvusi otrās pakāpes diplomu Humanitārās un mākslas zinātnes nozarē, kā arī Kultūras ministrijas un Latvijas Kultūras akadēmijas speciālbalvu. 12 b klases skolniekam Andrim Jansonam – otrās pakāpes diploms Inženierzinātnes un tehnoloģijas nozarē, kā arī Rīgas Tehniskās universitātes speciālbalva.
Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvji atzina, ka Andra Jansona pētījumā apliecinātās spožās zināšanas atbilst tam, lai viņam piešķirtu budžeta vietu augstskolā. Latvijas Kultūras akadēmija labāko ZPD darbu autoriem šādu iespēju nepiedāvā, bet arī Ance Pakalne par ieguldīto darbu un izvēlētā temata aktualitāti Latvijas skolēnu ZPD konferencē dzirdēja ļoti daudz labu atsauksmju.

Nācās apgāzt teoriju

“Andris vēlas studēt augstskolā un šī mērķtiecība ik uz soļa bija jūtama arī ZPD darba izstrādes laikā,” stāsta Smiltenes vidusskolas fizikas un programmēšanas skolotājs Andrejs Miķis, Andra  Jansona ZPD vadītājs. “Darba temats ir specifisks – “Darrieus” H tipa vertikālās vēja turbīnas lāpstiņu dizaina ietekme uz to rotācijas frekvenci.” Ieteicu, ka būtu vērtīgi par šiem jautājumiem konsultēties ar speciālistiem no RTU, aizbraukt uz viņu laboratoriju. Andris uzreiz bija ar mieru.”

“Izvēloties darba tematu, gribēju, lai tas ir šobrīd aktuāls, saistīts ar “zaļās”  enerģijas ieguvi,”  stāsta Andris, sakot vissirsnīgāko paldies par atbalstu gan skolotājam Andrejam Miķim, gan RTU speciālistiem. Jaunieša lielākais izaicinājums darba izstrādes laikā – teorija ne vienmēr atbildusi praksē pārbaudītajam. “ Sākumā ļoti uzticējos jau izpētītajam, bet redzot, ka īstenībā var būt pavisam citādāk, nācās ieguldīt diezgan lielu darbu, lai pamatotu savus secinājumus. Šobrīd par paveikto, protams, liels prieks un gandarījums.”

Pēta Covid – 19 ierobežojumu ietekmi uz pašidentitāti

“Izstrādājot ZPD, ļoti būtiski, lai tas būtu par jaunietim tuvu tematu,”   savu viedokli pauž Smiltenes vidusskolas vēstures skolotāja Daina Zelmene, Ances Pakalnes ZPD vadītāja. “Ance pati ir kultūras cilvēks, izvēlētais temats viņai bija ļoti tuvs un pētījumā tika ieguldīts patiešām daudz darba.  Atzinīgais vērtējums un labie vārdi, ko žūrijas pārstāvji Ancei teica Latvijas skolēnu ZPD konferencē pēc aizstāvēšanas, bija godam pelnīti.

Jauniešiem papildu izaicinājums bija arī tas, ka gan reģionālā, gan Latvijas skolēnu ZPD konference notika attālināti. Reģionālās konferences laikā kaut kas notika ar skaņu un Ancei nācās runāt viņai neierasti skaļi, lai tiktu sadzirdēta.

Liels paldies abiem jauniešiem, kuri šajā nebūt vieglajā laikā bija ar mieru strādāt vairāk, lai ar labiem panākumiem pārstāvētu skolu valsts mērogā,” saka skolotāja Daina Zelmene.

Ances Pakalnes ZPD temats – “Smiltenes vidusskolas jauniešu līdzdalība kultūras dzīvē Covid – 19 ierobežojumu laikā.”

“Pandēmijas laikā ļoti pietrūka klātienes tikšanos, bet izmantoju katru virtuālās satikšanās iespēju,”  savā pieredzē par dzīvi Covid 19 ierobežojumu laikā dalās Ance Pakalne. “Kopā ar Smiltenes pūtēju orķestra jauniešiem piedalījos kopīga video tapšanā, ko veidojām ar mērķi – uzmundrināt visus mūzikas mīļotājus pandēmijas laikā. Atsākoties mācībām klātienē, redzēju, ka daudzi skolasbiedri, kļuvuši pasīvāki, jauniešu emocionālā uztvere mainījusies. Izjutu, ka vairs nav tik lielas intereses par pulciņiem, interešu izglītību. Ja pirms tam skolasbiedru valodā bieži dzirdēju tādus vārdus kā brīvība, jautrība, jaunieši bija gatavi ieguldīt darbu, lai organizētu kopīgus pasākumus, tad pēc pandēmijas biežāk dzird piesaucam ierobežojumus, depresiju un tehnoloģijas. Taču redzu, ka pēc stingro ierobežojumu atcelšanas Smiltenē aizvien vairāk tiek domāts par dažādiem pasākumiem. Ticu, ka pakāpeniski viss mainīsies uz labo pusi. Tā gaidu vasaru, kad atkal varēs aiziet uz zaļumballi!”

Arī Ance, tāpat kā Andris, ir ļoti pateicīga savai ZPD vadītājai, skolotājai Dainai Zelmenei, kura vajadzīgajā brīdī vienmēr bija blakus, iedrošināja, atbalstīja un dalījās pieredzē.

Abiem jauniešiem jau pēc nepilniem diviem mēnešiem vidusskolas izlaidums. Andris dosies studēt uz RTU, Ance vēl prāto, kuram no diviem lielajiem sapņiem dot priekšroku. Arī tad, ja ceļš aizvedīs uz Rīgas Stradiņa universitāti, viņas dzīvē vienmēr nozīmīga vieta būs kultūrai.

Teksts un foto: Baiba Vahere

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux