Pedagoga palīgs; Nodarbību cikls vides izglītībā; Nodarbību cikls kultūrvēsturē “Novada dabas objekti kā kultūrvēsturiskais mantojums”; Nodarbību cikls kultūrizglītības jomā “Drāmas metodes sevis atklāšanai”; Nodarbības individualizētam atbalstam matemātikā izglītojamajiem, kuri ilgstoši kavē skolu; Nodarbības individualizētam atbalstam matemātikā skolēniem ar zemiem sasniegumiem un mācību grūtībām; Nodarbības individualizētam atbalstam matemātikā sākumskolā talantīgajiem skolēniem; Praktiskās nodarbības dabaszinībās skolēniem ar vidējiem sasniegumiem Praktiskās nodarbības ķīmijā; Praktiskās nodarbības “Elektronikas prasmju attīstīšana skolas radiomezgla uzturēšanā”; Nodarbības individualizētam mācību atbalstam izglītojamo uzņēmības un motivācijas veicināšanai; Mācību vizīte 2.-4.kl. uz AHHAA centru Tartu; Mācību vizīte uz Salaspils un Rīgas botāniskajiem dārziem; Mācību vizīte uz Randu pļavām Salacgrīvas novadā; Mācību vizīte “Pa strēlnieku pēdām”; Mācību vizīte Energoefektivitātes centrā; Konkurss "Skrējiens Latvijai un Smiltenei”; Fizikas konkursu organizēšana; Radošā darbnīca “Atbildīgs patērētājs”; Radošās darbnīcas “Dabaszinības dažādos kontekstos”; Interešu izglītības programma "Matemātika - tas ir aizraujoši!"; Interešu izglītības programma “Matemātiskās spēles”. * Aktivitātes tiek īstenotas noteiktās klašu grupās

        Smiltenes novads ir vieta, kur augt!

        No 7. līdz 11.oktobrim Smiltenes vidusskolā, “Erasmus+” projekta “Radi pārmaiņas!” ietvaros viesojās jaunieši no Vācijas, Nīderlandes, Itālijas un Lietuvas, lai kopā ar Latvijas skolēniem iejustos neatkarīgo žurnālistu lomās un pētītu mediju ietekmi uz sa..

        WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux