Pedagoga palīgs; Nodarbību cikls vides izglītībā; Nodarbību cikls kultūrvēsturē “Novada dabas objekti kā kultūrvēsturiskais mantojums”; Nodarbību cikls kultūrizglītības jomā “Drāmas metodes sevis atklāšanai”; Nodarbības individualizētam atbalstam matemātikā izglītojamajiem, kuri ilgstoši kavē skolu; Nodarbības individualizētam atbalstam matemātikā skolēniem ar zemiem sasniegumiem un mācību grūtībām; Nodarbības individualizētam atbalstam matemātikā sākumskolā talantīgajiem skolēniem; Praktiskās nodarbības dabaszinībās skolēniem ar vidējiem sasniegumiem Praktiskās nodarbības ķīmijā; Praktiskās nodarbības “Elektronikas prasmju attīstīšana skolas radiomezgla uzturēšanā”; Nodarbības individualizētam mācību atbalstam izglītojamo uzņēmības un motivācijas veicināšanai; Mācību vizīte 2.-4.kl. uz AHHAA centru Tartu; Mācību vizīte uz Salaspils un Rīgas botāniskajiem dārziem; Mācību vizīte uz Randu pļavām Salacgrīvas novadā; Mācību vizīte “Pa strēlnieku pēdām”; Mācību vizīte Energoefektivitātes centrā; Konkurss "Skrējiens Latvijai un Smiltenei”; Fizikas konkursu organizēšana; Radošā darbnīca “Atbildīgs patērētājs”; Radošās darbnīcas “Dabaszinības dažādos kontekstos”; Interešu izglītības programma "Matemātika - tas ir aizraujoši!"; Interešu izglītības programma “Matemātiskās spēles”. * Aktivitātes tiek īstenotas noteiktās klašu grupās

        Skolēni viesojas pie Erasmus + projekta “STEAM vēstniecību veidošana Eiropas skolu tīklā” partneriem Rumānijā

        No 22. līdz 28. septembrim Smiltenes vidusskolas skolēni Olivers Jēkabs Skrapcis, Endijs Kalniņš, Valters Kalniņš un Reinis Roberts Rācenis, kā arī angļu valodas skolotāja Aiga Sorokina un matemātikas skolotāja Vera Rācene viesojās pie Erasmus + projekta ..