Gada nogalē skolā pulcējās izglītības iestādes padome. Par tās priekšsēdētāju tika ievēlēta Eva Mince, savukārt par vietniekiem – Andis Mincis un Egils Mūrnieks. Padomes sēdē tika sniegta informācija par skolas darbu, minot dažādus situāciju rakstur..