42 skaisti, skolai uzdāvināti gadi

Ja Smiltenes vidusskolas direktores vietniecei Marijai Marksai vajadzētu ar vārdiem gleznot pašportretu, viņa izvēlētos gaišas un košas krāsas. Priekšplānā būtu skola, kurā aizvadīti 42 darba gadi. Un vēl šajā gleznā noteikti kāds stūrītis tiktu atvēlēts ..

Pārtikas paku piegāde skolēniem

Līdzīgi kā šī gada pavasarī, lai atbalstītu Smiltenes novada ģimenes ārkārtējās situācijas laikā, no 13.novembra ir uzsākta ēdināšanas pakalpojumu sniegšana izglītojamiem.  Ārkārtējās situācijas laikā pašvaldība nodrošinās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu..

Mēs esam Latvija!

Šodien, Lāčplēša dienā, piedalīsimies Smiltenes vidusskolas skolēnu pašpārvaldes rīkotajā akcijā, iedegsim pie savām mājām svecīti, klusi pateiksimies un pieminēsim visus, kuriem mīlestība uz mūsu mīļo Latviju bija tik liela, ka viņi tās dēļ bija ar mieru..