Laimīgu Jauno gadu!

Ir atvērušās jaunas durvis… Jaunais gads, šķelmīgi piemiedzis ar aci, ir klāt! Lai skaistākās 2019. gada atmiņas ļauj izplest spārnus 2020. gada radošajām iecerēm, palīdz augt mīlestībā un sirdsgudrībā!

Izglītības vērtība nerodas prātā iekaļot faktus, bet gan vingrinot prātu domāt. /Alberts Einšeteins/

10. un 11. decembrī Smiltenes vidusskolas matemātikas skolotājas S.Pakule, M.Konstante, V.Rācene un S.Vovere sagatavoja matemātikas nodarbības visām 7. klasēm ar moto „Asini prātu”, tādējādi piedāvājot skolēniem vingrināt savu domāšanu un spriestspēju. Sk..