Smiltenes vidusskolai piešķirts Ekoskolas sertifikāts

Smiltenes vidusskolā rūpes par vides aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību ieņem būtisku vietu gan pirmsskolas, gan 1. – 12. klašu izglītībā. Vides aizsardzības jautājumus integrē mācību procesā, mācot skolēnus arī brīvajā laikā un sadzīvē aktīvi rīkoties vides interesēs.  Skola lepojas būt to izglītības iestāžu saimē, kurām piešķirts Latvijas Ekoskolas sertifikāts. Paldies skolēniem, iepriekšējām ekoskolu kustības koordinatorēm Vijai Sokolovai un Madarai Kronbergai, kā arī skolotājam Edgaram Jansonam, kurš no pagājušā gada februāra uzņēmies rūpes par ekoskolu programmu īstenošanu Smiltenes vidusskolā. “Viena no redzamākajām aktivitātēm pagājušā mācību gadā bija bateriju vākšana, kurā visaktīvākie bija jaunāko klašu skolēni,” informē Edgars Jansons. “Taču vienmēr atsaucīgi un saprotoši attiecībā uz vides jautājumiem ir arī visi pārējie skolēni. Skolotāji ļoti prasmīgi vides aizsardzības tēmas integrē mācību stundās. Prieks, ka izaugusi par vidi atbildīga jaunā paaudze, kas labi apzinās, ka rūpes par planētu, kurā dzīvojam, – tās nav tikai viena, piecas vai desmit aktivitātes, bet dzīvesveids. Jo dabas resursi nav bezgalīgi. Ja ar mazajiem bērniem svarīgāk pārrunāt jautājumus par atkritumu šķirošanu, par to kā ikviens var rūpēties par tīru vidi, tad vecāko klašu skolēni to visu jau zina, ar viņiem vērts diskutēt par milzu resursiem, ko patērē piemēram, dažādu modes preču apģērbu ražošanai. Reizēm tie tiek uzvilkti pāris......

Smiltenes vidusskolā – čaklākie izlietoto bateriju vācēji Vidzemes reģionā!

Ekoskolas aktivitātes Smiltenes vidusskolā šajā mācību gadā atšķīrās no tām, kādas tās bija jau kļuvušas par izglītības iestādes dzīves neatņemamu sastāvdaļu līdz šim. Taču skolēni un skolotāji visu mācību gadu rūpējās, lai vides izglītība turpinās. Tā tika iekļauta izglītības saturā, izvirzot vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības mērķus, piedāvājot skolēniem iespēju īstenot aktīvu attieksmi un pieņemt lēmumus par vides uzlabošanu skolā un mājās. “Agrāk visi pasākumi notika galvenokārt skolā, šogad – mājās,  ģimenēs,” informē Vija Sokolova, ekoskolu koordinatore Smiltenes vidusskolā. “Taču skolēni tik un tā nostiprināja dažādas caurviju prasmes, attieksmi un vērtības, vides aktivitātēs iesaistot arī ģimenes locekļus. Saskaņā ar kompetenču pieeju, ko īstenojam Smiltenes vidusskolā, ekoskolu programmu veiksmīgi iekļaujam izglītības saturā. Šogad mūsu kā Ekoskolas temats bija: Skolas vide un apkārtne. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, skolēni programmā sasniedzamos, ar vides aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību saistītos uzdevumus, galvenokārt, īstenoja vidē, kur mācījās, – mājās. Taču izmantojām arī katru iespēju paveikt ko videi draudzīgu skolā un tās apkārtnē. Pavasarī skolēni sportiskās aktivitātes, aktīvu dzīvesveidu apvienoja ar vides sakopšanu. Par to varat izlasīt: https://svs.edu.lv/fiziskas-aktivitates-apvieno-ar-vides-sakopsanu/ Ar 1.semestrī un Ekoskolas Rīcības dienās paveikto varat iepazīties: https://svs.edu.lv/ekoskolas-aktivitates/ Izglītības iestādē ar bērniem jau no pirmsskolas vecuma tiek runāts par videi kaitīgo atkritumu ietekmi uz dabu. Skolēni mācās......

Vides dienas martā!

21.MARTS. Meži aizņem vienu trešdaļu no Zemes masas, veicot vitāli svarīgas funkcijas visā pasaulē. Meži ir bioloģiski visdaudzveidīgākā ekosistēma uz sauszemes, kur dzīvo vairāk nekā 80% sauszemes dzīvnieku, augu un kukaiņu sugu. Tomēr, neraugoties uz visiem  ekoloģiskajiem, ekonomiskajiem, sociālajiem un veselības ieguvumiem, ko rada mežs – pasaules mežu izciršana turpinās satraucošos tempos. Bet mežs ir pārāk dārgs, lai to zaudētu! Apvienoto Nāciju Organizācija 2012. gadā 21. martu pasludināja par Starptautisko mežu dienu. Šinī dienā svin un vairo izpratni par visu veidu mežu un to nozīmi. Šinī dienā visas valstis tiek mudinātas veikt vietējus, nacionālus un starptautiskus pasākumus, kas saistīti ar mežiem un kokiem – piemēram, rīko koku stādīšanas kampaņas. 2021. gada Meža dienas tēma ir  “Meža saglabāšana – veselīgākai un labākai dzīvei!”. Doties dabā un apmeklēt savu iecienītāko mežu! MARTS. Pasaules Ūdens diena katru gadu tiek svinēta 22. martā. Un tā akcentē ūdens nozīmi cilvēka dzīvē, tā patieso vērtību un to, kā mēs visi kopā varam labāk aizsargāt šo vitāli svarīgo resursu, jo piesārņojums daudzviet rada milzu izaicinājumus nodrošināt cilvēka pamatvajadzību pēc tīra ūdens. Pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) iniciatīvas tā pirmo reizi visā pasaulē tika atzīmēta 1993. gadā. Šī diena ir starptautiskas svinības un iespēja aicināt ikvienu pievērst uzmanību ūdens resursu......

Ekoskolas aktivitātes

Šajā mācību gadā Smiltenes vidusskolā citādāk notiek arī Ekoskolas pasākumi. Skolēni strādā mājās. Attālināto mācību laikā EKO aktivitātes tiek iekļautas mācību saturā. “Mūsu šā gada vadmotīvs “Skolas vide un apkārtne”,” informē Vija Sokolova, ekoskolu koordinatore Smiltenes vidusskolā. “Rudenī, kamēr skolēni mācījās klātienē, devām viņiem iespēju darboties laukā, pie skolas. Pēc tam sadarbībā ar “URDA” iesaistījāmies vides izglītības akcijā, skolēni tās ietvaros pētīja likumsakarības un eksperimentēja (lēja sveces, pētīja ūdeni u.c.).  Priecājamies, ka EKO skolas aktivitātes labi iekļaujas kompetenču pieejā balstītā izglītībā. Piedalījāmies bateriju vākšanas akcijā, bet no makulatūras nodošanas šogad dēļ “Covid 19” nācās atteikties.” 7.klašu skolēni saņēma sertifikātu par aktīvu piedalīšanos ENO – globālo skolu tīklā ilgtspējīgai attīstībai. Viņus ENO aktivitātēs iesaistīja skolotāja Inga Zariņa. Skolēnu pētījumi pavērs iespēju starptautiskā mērogā salīdzināt klimata izmaiņas gan pēdējo piecu gadu laikā, gan ilgākā laika periodā. 9.-12.klašu skolēni piedalījās projektā “Piešķir lietai otru elpu,” kuras laikā dažādiem, jau reiz lietotiem priekšmetiem dāvāja otru mūžu. Ekoskolas aktivitātēs  jau  no sākumskolas aktīvi iesaistās arī Smiltenes vidusskolas skolēnu pašpārvaldes prezidents Kārlis Sīmanis. “Pamatskolā regulāri atbalstīju makulatūras vākšanas akciju. Vairākkārt esmu piedalījies arī Ekoskolu forumos, kas pavēruši iespēju uzzināt daudz jauna un satikt domubiedrus no citām skolām,” atzīst Kārlis.  “Dažādas vides aizsardzības akcijas un pasākumi pret......

SILTO DŽEMPERU DIENAS KAMPAŅA ROSINA SADARBOTIES, LAI MAZINĀTU KLIMATA PĀRMAIŅAS

Kampaņas pirmsākums meklējams 2005.gadā, kad Flandrijas reģiona Ekoskolas, Kioto protokola iedvesmotas, rīkoja pirmo Silto džemperu dienu. Tās sākotnējā ideja bija atgādināt par klimata pārmaiņu mazināšanas mērķi, aicinot veikt vienkāršas ikdienas darbības – piemēram, samazināt apkures jaudu un uzvilkt siltāku džemperi, biežāk braukt ar velosipēdu, ēst vietējo pārtiku, izslēgt elektroierīces, kad tās nelietojam, un citas līdzīgas iniciatīvas. Šajā dienā izdevās Flandrijas teritorijā uzskatāmi samazināt radītos ogļskābās gāzes izmešus, kā arī veicināt skolēnu, uzņēmēju un varas iestāžu pārstāvju informētību par klimata pārmaiņu problemātiku. Aicinām ikvienu ģimeni atbalstīt Silto džemperu dienu savās mājās. Smiltenes vidusskolas ekopadome..

EKOSKOLU RĪCĪBAS DIENAS 2020 – LABIE DARBI PLANĒTAI!

Ar saukli “Labie darbi planētai!” no 2. līdz 8. novembrim visā Latvijā norisinās Ekoskolu Rīcības dienas 2020. Šajā nedēļā ap 37 000 bērni un jaunieši no vairāk kā 130 izglītības iestādēm pievērš sabiedrības uzmanību klimata pārmaiņām, bioloģiskās daudzveidības izzušanai un aprites ekonomikas principu ieviešanai ikdienā. Savās aktivitātēs viņi apņemas un izaicina sabiedrību iesaistīties vides problēmu risināšanā. Kampaņa Latvijā notiek jau astoto gadu.   Ekoskolu Rīcības Dienu kampaņa atgādina, ka divas lielas cilvēku radītas vides problēmas – klimata pārmaiņas un bioloģiskās daudzveidības izzušana – nekur nav pazudušas arī pandēmijas laikā. Viss šobrīd ir atkarīgs tikai no mūsu izvēlēm, tādēļ Ekoskolu skolēni izvēlas rīkoties un būt pārmaiņu nesēji savā kopienā. Gan Latvijā, gan pasaulē teju visu negatīvo ietekmi uz klimatu rada tikai trīs mūsu dzīves jomas: enerģija, transports un pārtika. Lai novērstu piesārņojumu, mums vajadzētu citādāk audzēt pārtiku, ražot enerģiju un citādāk pārvietoties. Pirmais solis uz to būtu samazināt mūsu izšķērdību šajās trīs jomās (vairāk par klimata pārmaiņām Enerģijas jomā Latvijā ir svarīgi samazināt siltuma zudumus apkures sezonā un ikdienā taupīt elektrību, kā arī nākotnē pāriet uz atjaunojamo resursu izmantošanu enerģijas iegūšanā Transporta jomā ir būtiski mazāk braucienus ar automašīnu, lidmašīnu, bet vairāk pārvietoties ar kājām un velosipēdu. Šāda kustība ir ne tikai......

Turpinām Ekoskolas aktivitātes

Smiltenes vidusskola par iepriekšējā mācību gadā paveikto saņēmusi Latvijas Ekoskolu sertifikātu! Skolēni arī šogad aktīvi turpina visas līdz šim iesāktās Ekoskolas aktivitātes.  “Ekoskolu apbalvošanas pasākums notika attālināti. Līdz Starptautiskajam Zaļajam karogam pietrūka pavisam nedaudz. Vairākas ieceres, diemžēl, iztraucēja Covid – 19 ieviestās pārmaiņas,” informē Vija Sokolova, Ekoskolu koordinatore Smiltenes vidusskolā. “Šobrīd daudz strādājam, lai novērtētu apkārtējo vidi un Ekoskolu idejas iekļautu arī jaunajā mācību saturā. Jaunākie bērni mācību nodarbībās izmanto tuvākajā apkārtnē pieejamos dabas materiālus, no tiem gatavojot dažādas kompozīcijas. Skolēni dodas izzinošās, savstarpēji saliedējošās mācību ekskursijās, iepazīstot tuvāko apkārtni un arī viens otru.” Klašu un pirmskolas grupiņu arhīvos glabājas daudz skaistu fotogrāfiju no pārgājieniem pa Smiltenes parkiem, kopīgiem atpūtas brīžiem pie Niedrāja ezera un Pilskalna teritorijā. Smiltenes 2.b klase kopā ar audzinātāju Intu Purgali viesojās Smiltenes kokaudzētavā Launkalnes pagastā, iepazinās ar stādu daudzveidību, izvizinājās ar elektromobīli, priecājās par to, kā dabā ienāk rudens. “Radošajā darbnīcā skolēni no krāsainiem dekoratīvo augu ziediem un lapām pagatavoja košas grāmatzīmes un pēc tam baudīja gardas pusdienas rudens krāsu ieskautajā kokaudzētavas teritorijā,” stāsta skolotāja Purgale. Mazie “Zaķēni” gāja uz Smiltenes novada bibliotēku, kur iepazinās ar rokdarbnieces Ilzes Hakas adīto dārzeņu izstādi. 5.d klase kopā ar audzinātāju Jeļenu Dombrovsku devās velopārgājienā pa Smilteni un uzzināja,......

Savākts 26830 kg makulatūras un PET pudeļu!

Smiltenes vidusskolā noslēgusies ikgadējā makulatūras un PET pudeļu vākšanas akcija! Divās pēdējās dienās no skolas aizvesti 26 380 kg makulatūras un 450 kg PET pudeles, kopā – 26 830 kg.  Šogad čaklākās klases: 1.b, kura savāca 3500 kg makulatūras un 25 kg PET pudeļu, kopā 3525 kg, 4.d, kura savāca 3181 kg makulatūras un 97 kg PET pudeļu, kopā 3278 kg, 2.c, kura savāca 2661 kg makulatūras un 16 kg PET pudeļu, kopā 2676 kg, 4. a, kura savāca 2418 kg makulatūras un 26 kg PET pudeļu, kopā 2444 kg, 5.a, kura savāca 20007 kg makulatūras, 1.a, kura savāca 1638 kg makulatūras un 79 kg PET pudeles, kopā 1717 kg, 3. a klase, kura savāca 1520 kg makulaatūras un 16,5 kg PET pudeļu, kopā 1536,5 kg. Individuāli visvairāk makulatūras un PET pudeļu nodeva: Madara Rozīte (5.a klase) – 2007 kg, Renārs Mūrmanis (1. b klase) – 1376 kg, Džeina Brence (4.a klase) – 1079 kg, Amēlija Žeļezkina (2.c klase) – 1000 kg, Miks Bisenieks (4.d klase) 881 kg, Evelīna Šēna (“Lācēnu” grupiņa) – 681 kg, Katrīna Rozīte (4.d klase) – 611 kg. Sirsnīgs paldies ģimenēm, kuras iesaistījās akcijā, kā arī skolēniem un viņu vecākiem, kuri vakar un šodien palīdzēja savākto makulatūru......

Skolēni aktīvi iesaistās Ekoskolu Rīcības dienās

Apzinoties, ka varam mainīt tikai savus ieradumus, nevis klimatu, visu Smiltenes vidusskolas klašu skolēni šoruden aktīvi iesaistījās Ekoskolu Rīcības dienās “Par nākotni bez klimata krīzes”. Sākumskolas bērni veidoja plakātu ar solījumu “Mainām savus ieradumus, ne klimatu!” No izlietotā iepakojuma tika izgatavota skaista pilsēta. 5.-7. klašu skolēni zīmēja komiksus par to, kā aizsargāt klimatu. 8.-9. klasēs uzņēma video par to, kā viņi redz nākotni bez klimata krīzes”. 10.-12. klašu skolēni organizēja pilsētā zibakciju un veica aptauju par iedzīvotāju paradumiem iepērkoties, kā arī dāvināja pilsētniekiem pašu šūtos iepirkuma maisiņus. “Rīcības dienas ir laba iespēja īstenot vienu no Ekoskolu galvenajiem uzdevumiem – sabiedrības iesaistīšanu un izglītošanu,” savu viedokli pauž Vija Sokolova, Ekoskolu koordinatore Smiltenes vidusskolā. “Skolēni, iesaistoties minētajā akcijā, pievērsa plašākas sabiedrības uzmanību jautājumiem par vides problēmu cēloņiem, risinājumiem un ikviena cilvēka iespējai pieņemt lēmumus par labu nākotnei bez klimata krīzes.”..

Kopīgā darbā nopelnītais karogs

Smiltenes vidusskolas skolotāju un skolēnu Eko skolu programmā ieguldītais laiks nav bijis veltīgs – jau devīto reizi pie skolas plīvo Starptautiskais Zaļais Karogs! Šogad tas pirmoreiz grezno visas trīs skolas ēkas. Laikapstākļi karoga pacelšanas dienā nelutināja, bet varbūt tie simboliski atgādināja to, ka vislielākais gandarījums parasti ir par tiem darbiem, kas prasa pārvarēt kaut ko sevī un domāt plašāk… Svinīgie brīži pie katras no skolas ēkām daudziem atsauca atmiņā to, kā Eko skolu programma ienāca Smiltenes vidusskolā. Smiltenes vidusskolas prezidents Kārlis Rozītis un jauniešu pašpārvaldes aktīvisti Kārlis Sīmanis un Kaspars Pakulis toreiz bija mazi puikas, kuri ar mirdzošām acīm vēlējās piedalīties akcijā, kas pamazām izmainīja daudzu smilteniešu domāšanu, attieksmi pret vidi un pasauli, kurā viņi dzīvo. Eko skolu programmas aktivitātes Smiltenes vidusskolā joprojām turpina saliedēt kolektīvu un atraisa daudz skaistu emociju, jo jaunieši tās prot uztvert kā piedzīvojumu… Skatoties vecāko klašu audzēkņos, zaļo dzīvesveidu par savējo pieņēmuši arī jaunāko klašu skolēni. Jo pasaulē būs vairāk bērnu un jauniešu, kas gatavi mainīt sevi, nevis klimatu, jo lielāka cerība, ka tā pastāvēs vēl ilgi, ilgi. Kā ūdentiņš un akmentiņš, “kas dzīvoja saules mūžu…” Paldies reģionālā medija “Ziemeļlatvija žurnālistei Santai Sinkai, STV studija žurnālistei Evitai Ūdrei un operatoram Jānim Ūdrim par informatīvo atbalstu! Izvērstākas reportāžas......

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux