Savākts 26830 kg makulatūras un PET pudeļu!

m2

Smiltenes vidusskolā noslēgusies ikgadējā makulatūras un PET pudeļu vākšanas akcija! Divās pēdējās dienās no skolas aizvesti 26 380 kg makulatūras un 450 kg PET pudeles, kopā – 26 830 kg.

 Šogad čaklākās klases:

1.b, kura savāca 3500 kg makulatūras un 25 kg PET pudeļu, kopā 3525 kg,
4.d, kura savāca 3181 kg makulatūras un 97 kg PET pudeļu, kopā 3278 kg,
2.c, kura savāca 2661 kg makulatūras un 16 kg PET pudeļu, kopā 2676 kg,
4. a, kura savāca 2418 kg makulatūras un 26 kg PET pudeļu, kopā 2444 kg,
5.a, kura savāca 20007 kg makulatūras,
1.a, kura savāca 1638 kg makulatūras un 79 kg PET pudeles, kopā 1717 kg,
3. a klase, kura savāca 1520 kg makulaatūras un 16,5 kg PET pudeļu, kopā 1536,5 kg.

Individuāli visvairāk makulatūras un PET pudeļu nodeva:

Madara Rozīte (5.a klase) – 2007 kg,
Renārs Mūrmanis (1. b klase) – 1376 kg,
Džeina Brence (4.a klase) – 1079 kg,
Amēlija Žeļezkina (2.c klase) – 1000 kg,
Miks Bisenieks (4.d klase) 881 kg,
Evelīna Šēna (“Lācēnu” grupiņa) – 681 kg,
Katrīna Rozīte (4.d klase) – 611 kg.

Sirsnīgs paldies ģimenēm, kuras iesaistījās akcijā, kā arī skolēniem un viņu vecākiem, kuri vakar un šodien palīdzēja savākto makulatūru un PET pudeles iekraut ZAAO mašīnās!

Paldies skolas dežurantēm, kuras pieņēma un nosvēra savākto makulatūru un PET pudeles!

Baiba Vahere