Smiltenes vidusskolas skolēnu panākumi Vidzemes Jauno ģeogrāfu skolas 2023./2024. gada sezonā

Šajā mācību gadā notika septiņas Vidzemes Jauno ģeogrāfu skolas (JĢS) nodarbības, kurās piedalījās Vidzemes novada 6. – 12.klašu skolēni. 2023./2024.gada sezonas Skolu kausa izcīņā Smiltenes vidusskola nopelnīja 3.vietu kopvērtējumā. Pamatskolu kausa izcīņā Smiltenes vidusskolai iegūta 1.vieta kopvērtējumā. Kristers Špats nopelnīju 5.vietu 7.klašu kopvērtējumā.  Nodarbībās VJĢS 25” un “Dienvidaustrumāzija” viņš izcīnīja 1.vietu. 8.klases skolnieks Valters Kvelde ieguva 3.vietu nodarbībā “Dienvidaustrumāzija”. 9.klašu grupā sezonas kopvērtējumā Vidzemē visas trīs godalgotās vietas ieguva Smiltenes vidusskolas skolēni.  Sezonas uzvarētājs ir Pauls Grabovskis, otra labākā – Estere Anna Strazdiņa, bet trešais labākais – Renārs Krustiņš. Pauls Grabovskis izcīnīja 1.vietu nodarbībās “Meža ģeogrāfija” un  “VJĢS 25”, bet 2.vietu -nodarbībās “Dienvidaustrumāzija” un ‘’Ģeoloģija”. Estere Anna Strazdiņa ieguva 1.vietu nodarbībā “Latvijai – 105” un 3.vietu –  nodarbībā “VJĢS 25”. Renārs Krustiņš nopelnīja 1.vietu nodarbībā ‘’Ģeoloģija” un  3.vietu Atklātajā Vidzemes olimpiādē. 10.klases skolniece Justīne Būce izcīnīja 1.vietu nodarbībā “Dienvidaustrumāzija”. Komandu mačos Estere Anna Strazdiņa, Valters Kvelde un Pauls Grabovskis ar komandu “Ruļļuki” ieguva 5.vietu, izcīnot labāko rezultātu pamatskolēnu komandu konkurencē. Vismaz vienā JĢS nodarbībā no Smiltenes vidusskolas piedalījās šādi 7. – 10. klašu skolēni: Daniels Fanta, Haralds Hirte (abi no 7.a klases); Emīls Dreimanis, Kristaps Vilks, Kristers Špats, Martins Kondričs, Krišjānis Lanka (visi no 7.b klases), Lauma Strazdiņa, Matīss Van Eks,......

“Karjeras diena 2024”

Smiltenes vidusskolas absolventu  atstātās pēdas un īpašā enerģija skolā jūtama joprojām. Par to pārliecinājāmies arī šā gada Karjeras dienā, kurā dalīties ar saviem izaugsmes un veiksmes stāstiem piekrita 39 absolventi. Ar vissiltākajām atmiņām par savu skolu un skolasbiedriem Smiltenē, ar lielu mīlestību un pateicību skolotājiem un drošu skatu nākotnē, jo tādiem būt ļauj līdz šim paveiktais. Dzīvespriecīgi, labestīgi, dāsni un laimīgi, kādi ir cilvēki, kuri dzīvē atraduši savu īsto aicinājumu. Vidusskolēniem Karjeras dienā bija arī iespēja satikt un uzklausīt Latvijas augstkolu pārstāvjus. “Domājot par to, ko sevī ietver vārds “karjera”, nedaudz ieskatījos dažādos avotos un tur atradu: “Karjera ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai. Karjera ir personības mērķtiecīgs, jēgpilns dzīves gājums, kurā summējas visas indivīda dzīves lomas, brīvā laika aktivitātes, mācības un darbs,” skolēnus un absolventus uzrunāja Smiltenes vidusskolas direktore Inguna Kondratjeva.  “Ja visu minēto izdodas īstenot, tad karjera noteikti veidojas interesanta. Ja profesija ir arī hobijs, tad uz darbu var  iet ar prieku, vai ne? Viens ir tas, ko apgūstam augstskolā, bet otrs – tas, ko mums iemāca dzīve. Paldies absolventiem, kuri atsaucās un piekrita dalīties savos veiksmes stāstos! Lai skolēniem šajā dienā izdodas gūt daudz vērtīgu ideju turpmākajam dzīves ceļam!” Par pasākumu, kas Smiltenes vidusskolā jau......

Aicinām pieteikties 2024./2025. mācību gada Vītolu fonda administrētajām stipendijām

Vidusskolu, ģimnāziju 12. klašu un vidējo profesionālo izglītības iestāžu absolventi no 1. februāra līdz 1. martam ir aicināti pieteikties Vītolu fonda administrētajām stipendijām 2024./2025. mācību gadam. Stipendijas paredzētas Latvijas augstskolās studējošiem jauniešiem. Lai pretendētu uz kādu no stipendijām, kandidāta vidējai atzīmei jābūt 7,5 balles un augstākai, kā arī jāatbilst vismaz vienam no kritērijiem: bārenis, audzina viens no vecākiem, ir no daudzbērnu ģimenes, apgrūtināti materiālie un sociālie apstākļi, sasniegumi novada un valsts mācību olimpiādēs. Kandidātam jāsagatavo dokumenti un jāaizpilda pieteikuma anketa Vītolu fonda mājaslapā www.vitolufonds.lv, sadaļā “Kā pieteikties stipendijai”. Vītolu fonds administrē vairāk nekā 200 Latvijas uzņēmumu, organizāciju, fondu, privātpersonu ziedojumus no Latvijas, Amerikas Savienotajām Valstīm, Lielbritānijas, Kanādas, Austrālijas, Venecuēlas, Horvātijas un Zviedrijas. Šajā mācību gadā ar stipendiju atbalstu studē 860 jaunieši. Stipendijas lielumu nosaka ziedotājs. Kopš 2002. gada Vītolu fonda administrētās stipendijas ir saņēmuši vairāk kā 5000 studentu. Lepojamies, ka daļa no viņiem jau ir atgriezušies fondā kā ziedotāji, īstenojot fonda vēlējumu: “Ar izglītību dzīvē sasniegt tādu līmeni, lai varētu nākotnē palīdzēt citiem.”     Elektroniskās anketas aizpildīšanas termiņš: 01.02.2024.–01.03.2024. Ja ir radušies papildus jautājumi, kandidāti aicināti sazināties ar Vītolu fondu, rakstot uz e-pastu [email protected]...

Smiltenes vidusskolas skolēnu prasmju portfelis kļuvis biezāks.

Smiltenes vidusskolā karjeras izglītība iekļauta mācību saturā. Valsts izglītības attīstības aģentūras, sadarbībā ar Latvijas pilsētu un novadu pašvaldību izglītības pārvaldēm un  izglītības iestādēm organizētajā Karjeras nedēļā, kas ar moto “Tavs prasmju portfelis” notika no 16. līdz 20.oktobrim,  karjeras izglītībai īpaša uzmanība tika pievērsta audzināšanas stundās. Vairāku klašu skolēni interaktīvās aktivitātēs izvērtēja un attīstīja savai karjerai un dzīvei noderīgas prasmes arī ārpus izglītības iestādes. 16.oktobrī skolotāji un skolēni tika aicināti piedalīties karjeras konsultantes, Karjeras atbalsta balvas 2023 laureātes  mg.sc.edu. Agneses Metuzāles vadītajai tiešsaistes nodarbībā “Konkurētspējīgas prasmes ikvienam”, kurā ikviens varēja uzzināt, kā izvērtēt savas prasmes un izvēlēties piemērotāko pieeju to pilnveidošanai. Mācību stundās Karjeras nedēļā īpaši liela vērība tika pievērsta dažādās mācību jomās izmantojamām caurviju prasmēm, kas, ietverot nozīmīgus kognitīvos, afektīvos un sociālos aspektus, attiecas uz visiem cilvēka darbības virzieniem, stiprinot jaunu zināšanu sasaisti ar personisko pieredzi un nostiprinot skolēnu spējas tās izmantot patstāvīgi visdažādākajās situācijās. Mācību procesā regulāri tiek runāts par jaunākajām darba tirgus tendencēm un nākotnē pieprasītākajām profesijām. Skolotāji informē, kā skolā iegūtās zināšanas un prasmes var pielietot dažādās nozarēs. Skolēniem mācību stundās tika arī dota iespēja vairāk izzināt savas personīgās prasmes. Tāpat Karjeras nedēļā jaunieši varēja pārbaudīt zināšanas IT jomā. Vairāku klašu audzinātāji ar saviem skolēniem devās mācību......

Karjeras nodarbība devīto klašu skolēniem

Pēc kādiem kritērijiem vadīties, pieņemot tik nozīmīgo lēmumu par to, ko darīt pēc pamatskolas? Kā, uzklausot vecāku, draugu, skolotāju un citu ieteikumus, saprast, kurš ceļš visvairāk atbilst savai būtībai, raksturam un sirds aicinājumam? –Smiltenes vidusskolas devīto klašu skolēni to 22. februārī centās noskaidrot karjeras nodarbībā, ko vadīja Smiltenes novada domes karjeras konsultante Laura Pope. Tikšanās laikā tika lauzti stereotipi, izvērtēti populārākie izglītības piedāvājumi un diskutēts par skolēniem šobrīd aktuālākajiem jautājumiem. Laura Pope priecājas par jauniešu ieinteresētību un vēlmi starp daudzajām patiesībām atrast savējo. Grupu nodarbībā tika izmantotas arī asociatīvās kārtis, kas palīdz izzināt sevi un atraisa radošumu. Laura Pope iedrošina viņai uzdot jautājumus un rakstīt arī tiem skolēniem, kuri vakar dažādu iemeslu dēļ nevarēja apmeklēt karjeras nodarbību. Tikšanās notika ar projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu. Teksts: Baiba Vahere Foto: Jānis Ūdris..

Kā pieteikties Vītola Fonda stipendijai

Kam stipendijas piešķir? Lai iegūtu stipendiju, kandidāta vidējai atzīmei jābūt 7,5 un augstākai, kā arī jāatbilst vēl kādam no šiem noteikumiem: -kandidāts ir bārenis, -audzina viens no vecākiem, -sociāli un materiāli apgrūtināti dzīves apstākļi, -kandidāts nāk no daudzbērnu ģimenes, -kandidātam ir panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs. Kā stipendiju piešķir? -fonda padomes sēdē izskata pieteikumus un atlasa kandidātus, -kandidāti tiek intervēti, -pēc intervijas fonda padomes sēdē lemj par stipendijas piešķiršanu, -noraidītie kandidāti saņem atteikuma vēstuli, pārējie paliek kandidātu sarakstā vienu mācību gadu. Cik liela ir stipendija? Sākot no 150 eiro mēnesī, ko izmaksā no septembra līdz jūnijam (šos abus mēnešus ieskaitot). Kādi noteikumi ir stipendiātam? -stipendiju piešķir uz vienu mācību gadu, -ar stipendiātu tiek slēgts līgums ar iespēju to pagarināt, -stipendiāts divreiz gadā iesniedz atskaiti par mācību sesiju rezultātiem, -piešķirtā stipendija jāatmaksā, ja stipendiāts nav izpildījis kādu no līguma noteikumiem. Kad dokumenti jāiesniedz: Pieteikumus fonds pieņem no 12. klašu skolēniem katru gadu no 1.februāra līdz 1.martam. Kā pieteikties stipendijai? Jāizpilda un jāiesniedz elektroniskā anketa. Lai to aizpildītu, klikšķiniet >> šeit << . Tikai iesūtot anketu elektroniski, kandidāts reģistrējas datu bāzē un piedalās konkursā. Elektroniskajai anketai jāpievieno šādas dokumentu kopijas (pdf/doc/jpg): Curriculum Vitae (CV), Fotogrāfija (portrets) 12. klases 1. semestra liecības kopija, kurā klāt pieliktas mācību......

Tiem, kas savu nākotni vēlas saistīt ar medicīnu

Jau otro gadu 11. klašu skolēniem mācības notiek pēc pilnveidotā mācību satura ieviešanas. Uzsākot mācības 10. klasē, skolēni atbilstoši savām nākotnes iecerēm izvēlas, kurus padziļinātos kursus vidusskolas laikā apgūt. Tiem, kas savu nākotni vēlas saistīt ar medicīnu, Smiltenes vidusskolā ir iespēja mācīties Dabaszinātnes, vides un veselības novirziena programmā, un viens no kursiem, kas šajā virzienā jāapgūst augstākajā līmenī, ir bioloģija. Lai priekšstats par to, kas sagaida medicīnas studentus būtu pilnīgāks, skolēniem, kas izvēlējušies bioloģiju apgūt padziļināti, notika  attālināta tikšanās ar Rīgas Stradiņa universitātes 3.kursa studenti, Teterevu fonda stipendiāti Signiju Baranovsku. Signijas sapnis par ārsta profesiju sākās Drustu pamatskolā, kurā mācoties viņa  piedalījās bioloģijas olimpiādē un ieguva godalgotas vietas ne tikai novadā, bet arī valstī. Tālāk – vidusskola, tad – studijas RSU. Skolēni varēja vērot interesantu prezentāciju un dzirdēt aizraujošu, pozitīvu stāstījumu. To, ka studentu dzīve ir interesanta, jaunieši jau zināja, bet stāsts par nopietno un grūto mācību procesu lika aizdomāties. Signija uzsvēra, ka ļoti liela nozīme ir motivācijai un pareizai pašvadītai mācību procesa organizācijai. Prezentācijā varēja redzēt, kā notiek laboratorijas darbi bioloģijā un ķīmijā, kā arī pavērot studijas anatomikumā. Signija neliedza padomus, kā labāk veidot konspektus, pierakstus. Bija iespēja tos arī aplūkot. Noslēgumā Signija apsolīja, ka neatteiks, ja kādam būs......

Sākas atvērto durvju dienas augstskolās

Universitāte – vieta, kur doties, ja vēlies raudāt 3+ gadus bez apstājas. Mīts vai tomēr patiesība?! Uz šo un citiem jautājumiem uzzini atbildes RTU atvērto durvju dienā, kas šajā studiju gadā norisināsies 2022. gada 28. janvārī plkst. 12.00–18.00 tiešsaistē, tādēļ uztraukumam par to, vai tiksi uz pasākumu, nav pamata! Arī šogad RTU virtuāli vērs vaļā savas durvis, lai topošos studentus iepazīstinātu ar universitātes piedāvātajām studiju un ārpusstudiju iespējām, atbildētu uz neskaidrajiem jautājumiem un informētu par uzņemšanas nosacījumiem. Paralēli tam 5 vebināros būs iespēja uzzināt par uzņemšanas nosacījumiem, centralizētajiem eksāmeniem un sagatavošanās kursiem, kā arī par studentu dzīvi RTU. Reģistrējies un iepazīsti RTU – ienac.rtu.lv. Ja pasākumu nevari sagaidīt, tad apmeklē 2021. gada Atvērto durvju dienu mājaslapu ienāc.rtu.lv, kurā apkopots teju viss, kas varētu interesēt topošo studentu! 27 stendos atradīsi RTU piedāvātās studiju programmas, plašu informāciju par ārpus studiju aktivitātēm un daudz cita, tostarp septiņu informatīvo vebināru ierakstus par dažādiem topošajam studentam aktuāliem jautājumiem. Vebināru ierakstus meklē: ienac.rtu.lv, kā arī mūsu youtube kontā. Informācija no https://www.rtu.lv/lv/nac-studet/rtu-atverto-durvju-diena  ..

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux