Vidusskolēni tiešsaistē tiekas ar zinātniekiem

Smiltenes vidusskolas jaunieši šoruden bauda ekskluzīvu iespēju – tiešsaistes sarunas ar 19 izciliem dažādu jomu zinātniekiem. Lekcijas notiks līdz pat oktobra beigām. Jaunieši īpaši augstu novērtē to, ka zinātniekiem pēc lekcijām var uzdot jautājumus un dzirdētais ļauj  vairāk uzzināt par jomām, kuras vidusskolā izvēlējušies mācīties padziļināti.   Sarunu temati – digitālās ierīces un virtuālās spēles mūsdienu izglītībā, mākslīgais intelekts, augstu enerģijas daļiņu fizikas eksperimenti, dzīvnieku slimību izpēte mikroskopā un bez tā, bioūdeņraža iegūšana, darba vide un mēs, kultūras socioloģija, mākslīgais zirnekļu zīds, šķiedru optiskās tehnoloģijas datu pārraidei un ne tikai. Klausot sirds aicinājumam… Viena no zinātniecēm, ar kuriem jaunieši tikās pagājušajā nedēļā, – Smiltenes vidusskolas absolvente Liene Ozoliņa, tagad – Latvijas Kultūras akadēmijas asociētā profesore un Zinātniskās pētniecības centra vadošā pētniece. Viņas lekcijas temats – Politikas un kultūras socioloģija. Lienes pētnieciskās intereses saistītas ar neoliberālisma reformām Latvijā, politikas un ētikas attiecībām neoliberālās sabiedrībās, postsociālisma politiku un kultūru, kā arī etnogrāfiskajām metodēm sociālajās zinātnēs. Viņas publikācijas lasāmas starptautiskajos izdevumos: “British Journal of Sociology, “Slavic Review”, “East European Politic and Societies” un “Journal of Baltic Studies”. 2019. gadā Liene saņēma Viļa Vītola balvu par labāko “Journal of Baltic Studies”  publikāciju šajā gadā. “Smiltenē vairs neiznāk paviesoties tik bieži kā agrāk, bet bija......

Lai dotu iespēju ieraudzīt vairāk…

Šodien Izaugsmes nedēļas pēdējā – noslēguma diena. “Vēlējāmies, lai skolēni Izaugsmes nedēļā paskatās mazliet tālāk par Covid 19 un tiem tematiem, kurus šobrīd apgūst katrā mācību priekšmetā. Dzīve turpinās, neraugoties uz grūtībām, un mums jādomā, kā konkrētajos apstākļos izdarīt iespējami vairāk,” atzīst šīs nedēļas organizatore, skolas projektu vadītāja Inga Deigele. Devīto klašu skolēni virtuālajā atvērto durvju dienā “Cits portāls” iepazinās tuvāk ar Smiltenes vidusskolas izglītības virzieniem, padziļinātajiem kursiem un brīvā laika pavadīšanas iespējām. Ar nākamajiem vidusskolēniem tikās Smiltenes vidusskolas programmēšanas skolotājs Andrejs Miķis, kurš pastāstīja tuvāk par to, kas jāapgūst skolēniem, kuri izvēlējušies padziļināti apgūt programmēšanu. Savukārt teātra mākslas skolotājs, Valmieras Drāmas teātra aktieris Aigars Apīnis iepazīstināja ar kultūras un komunikācijas virzieniem. “Arī tad, ja šobrīd vēl īsti nezināt, ko vēlaties darīt tālāk, tas nav nekas slikts. Tā mēdz būt cilvēkiem visā pasaulē. Jūtaties kā baltas lapas? – Šādai situācijai ir arī zināmas priekšrocības. Tad, kad kaut kas vienā brīdī sāk interesēt, jums ir iespēja izpausties,” pieredzē dalījās izaugsmes treneri Ieva Elvīra Garjāne un Henriks Johansons (Norvēģija). “Šī nedēļa un arī nedēļa pirms tās pagāja ļoti intensīvā darbā, bet gandarījums noteikti ir lielāks par nogurumu,” atzīst Inga Deigele. “Skolēniem bija iespēja iepazīties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, kuri tieši tāpat kā......

“Cits portāls” un ne tikai…

11.februārī Smiltenes vidusskolas Izaugsmes nedēļas aktivitātes sākās ar virtuālās atvērto durvju dienas “Cits portāls” atklāšanu, kurā iesaistījās arī 9.klašu skolēni no citām skolām.  Sešu stundu garajā (3 stundas gan 11., gan 12. februārī) izaugsmes programmā plānots, ka nākamie vidusskolēni savstarpēji iepazīsies, kopā ar izaugsmes treneriem Ievu Elvīru Garjāni un Henriku Johansonu modelēs nākotni, virtuāli apskatīs skolu, runās par vērtībām un plānos jauniešu izglītībai svarīgus jautājumus. Skolēniem visu šo nedēļu tika dota iespēja strādāt darba grupās, diskutēt un meklēt risinājumu dažādām, viņiem aktuālām problēmām, labāk iepazīt sevi un pilnveidot komunikatīvās prasmes. “Mūsdienīgā dzīves uztverē veiksmīgās attiecībās ieguvēji ir visi, nevis kāds uzvarējis, kāds – zaudējis,” informē izaugsmes trenere. Ieva Elvīra Garjāne un Henriks Johansons ar 5.klašu skolēniem šajā nedēļā pārrunāja, kāpēc svarīgi ieguldīt darbu izaugsmē, dalījās pieredzē par to, kā mainīt attieksmi pret notikumiem, ko nevaram ietekmēt. Ar vidusskolēniem tikās uzticamais skolas sadarbības partneris – Vidzemes Augstskolas Tūrisma un atpūtas nozares vadītājs Ilgvars Ābols, kurš jauniešus informēja par sadarbības iespējām ar Vidzemes Augstskolu, iepazīstināja ar izglītības piedāvājumiem Vidzemes augstskolā, kā arī pastāstīja par tūrisma organizāciju un vadību pandēmijas laikā. Smiltenes novada domes karjeras izglītības speciāliste Laura Pope ar 12.klašu skolēniem pārrunāja, ko ikviens no viņiem var savas nākotnes labā darīt jau......

Par izvēlēm, mārketingu, uzņēmējdarbību un citādu pieredzi

Patiess prieks, ka, neraugoties uz pandēmiju, Smiltenes vidusskolai Izaugsmes nedēļā izdevies virtuāli piedāvāt skolēniem tik daudz pieredzes bagātu un vērtīgu izaugsmes stāstu! 10.februārī ar skolēniem vēl vienā – jau mazliet izvērstākā sarunā tikās izaugsmes trenere Ieva Elvīra Garjāne un Henriks Johansons (Novēģija). Smiltenes Centra vidusskolas (tagad – Smiltenes vidusskola) absolvente, Latvijas Kultūras akadēmijas studente Gerda Ance Rieksta sarunājās ar jauniešiem par personīgo izaugsmi, motivāciju un tās lomu ceļā uz panākumiem. Gerda vienlaikus ar studijām strādā arī studentu vasaras programmā “Southwestern Advantage”, kas piedāvā jauniešiem iespēju vasarā strādāt ASV.  Iesaistoties šajā programmā, Gerda ieguvusi pieredzi komandas veidošanā, attīstījusi komunikācijas prasmes un uzzinājusi, kā izvirzīt un īstenot mērķus. Apzinoties, ka šajā laikā daudziem grūti atrast motivāciju nākotnes plānošanai, Gerda sarunas laikā dalījās ar padomiem, kā izveidot paradumus, ar kuru palīdzību Covid 19 laikā nepazaudēt motivāciju un virzīties pretim saviem mērķiem. Pusaudžiem ne vienmēr ir viegli runāt par attiecībām. Tāpēc aicinājām ciemos “Papardes zieds” pārstāvjus. 5.un 6.klašu skolēni laboratorium.lv nodarbībā meklēja zinātnes un mākslas krustpunktus, uzzināja, kā ar zinātnes palīdzību var radīt kino efektus. Profesijas izvēlē var palīdzēt arī brīvā laika aktivitātes Tikpat nozīmīga un informācijas bagāta skolēniem bija arī tikšanās ar Ditu Kantori par sabiedriskajām attiecībām un mārketingu. Lektore studējusi Rīgas Stradiņa......

“ No dīvāna kosmosā neaizlidosi!”

Tikpat spraigi un aizraujoši kā Izaugsme nedēļas pirmā diena aizritējusi arī otrā. Ar skolēniem virtuāli tikās un savā pieredzē dalījās grupas “Auļi” mūziķis, skaņu inženieris un studijas “Lauska” vadītājs Kaspars Bārbals, ainavu arhitekts, velosipēda – amfībijas izgudrotājs, dizainers un veloceļotājs Aigars Lauzis. Daudz radošām idejām bagātas un rosinošas bija arī tikšanās ar skolotāju – karjeras konsultanti Lauru Popi un skolas absolventu Reini Verginu, kurš Latvijas Universitātē, maģistrantūrā studē psiholoģiju. Skolēniem elpu aizraujošas aktivitātes sagatavojusi arī Smiltenes vidusskolas skolotāju komanda. Šobrīd vairs nav tie laiki, kad domas par izaugsmi un karjeras izvēli var atlikt uz 9. vai 12.klases beigām. Patiesībā katrs pamatskolā paveiktais darbs, iesaistīšanās dažādos projektos un aktivitātēs ir ieguldījums nākotnē. “No dīvāna kosmosā neaizlidosi,” jauniešiem teica karjeras konsultante Laura Pope, rosinot skolēnus jau šodien būt aktīviem, neatlaidīgiem un ceļā uz savu ieceru realizēšanu droši prasīt padomu vecākiem, skolotājiem, pulciņu vadītājiem, izaugsmes treneriem, ikvienam, kurš par viņus interesējošo sfēru zina vairāk. Ko darīt, kad negribas darīt  neko? Kā atrast motivāciju, ja tās trūkst? – Uz šiem jautājumiem skolēni meklēja atbildes virtuālajā nodarbībā kopā ar Smiltenes Centra vidusskolas (tagad – Smiltenes vidusskola) absolventu Reini Verginu, kurš ieteica vispirms pieņemt savas emocijas un ieklausīties sevī. Iespējams, iemesls, kāpēc pietrūkst spēka, meklējams nogurumā,......

Dita Lūriņa – Egliena un Mārtiņš Egliens: “Nekad nesarunājies ar svešiniekiem!”

Izaugsmes nedēļas pirmā darba diena noslēdzās ar nodarbību “Nekad nesarunājies ar svešiniekiem!” To vadīja Latvijas Nacionālā teātra aktieri  Dita Lūriņa – Egliena un Mārtiņš Egliens. Kāpēc, vadot pasākumus, nevajag sarunāties ar svešiniekiem? – Tāpēc, kad tad, ja panāc, ka tevi pieņem par savējo, vienmēr ir vieglāk, patiesāk un sirsnīgāk! Pazīstamie aktieri dalījās pieredzē par to, kā plānot pasākumus un rakstīt tiem scenārijus. Mārtiņš Egliens un Dita Lūriņa – Egliena stāstīja, kā viņi paši atrod  to īpašo stīgu, kas vieno klienta vēlmes un pasākuma vadītāju domas. Jaunieši uzzināja, kā tiek veidota komanda, loloti sapņi un meklēts kompromiss ar realitāti… “Tieši no vadītāja visvairāk atkarīgs tas, vai pasākums, kura scenārijā nedrīkst izmainīt ne vārdu, būs silts un sirsnīgs vai klātesošie to atcerēsies kā pārāk garu,“ atzina Dita Lūriņa – Egliena. Saskaņā ar Mārtiņa Egliena pārliecību: nekad nevar būt par daudz humora. “Humors ir inteliģences pazīme,” viņu papildina Dita Lūriņa -Egliena, aicinot jauniešus, domājot par pasākumu vadīšanu, būt labā nozīmē dulliem. Jo trakulības atbruņo un kopā sanākšanai piešķir to īpašo garšu, ko spēj sniegt vienīgi kas negaidīts un neprognozējams. Aktieri pastāstīja arī kuriozus gadījumus no savas pasākumu vadīšanas pieredzes un atklāja “knifiņus”, ko vērts ielāgot ikvienam, kurš nolēmis lēkt pasākumu vadīšanas dziļajos ūdeņos.......

Absolvents Edgars Kalniņš dalās būvuzņēmēja pieredzē

Šodien, virtuāli tiekoties ar Smiltenes Centra vidusskolas (tagad – Smiltenes vidusskola) absolventu Edgaru Kalniņu, vidusskolēni uzzināja, kas jāņem vērā, ja gribi savu nākotni saistīt ar būvniecības nozari. Taču vienlaikus tas bija arī stāsts par jauna, enerģiska cilvēka pirmajiem soļiem uzņēmējdarbībā, pieredzi sava uzņēmuma vadīšanā. Edgars Kalniņš ir gatavs vasarā pieņemt darbā savā uzņēmumā – SIA “EK Būve LV” Smiltenes vidusskolas jauniešus. Arī viņš pats būvniecības nozarē ienācis, piepelnoties jau skolas laikā. “Pamazām iemācījos visdažādākos darbus. Laikā, kad pabeidzu Rīgas Celtniecības koledžu, valstī sākās krīze un es arī biju viens no absolventiem, kas staigāja pa būvlaukumiem, meklējot darbu. Taču gandrīz visiem vagoniņiem priekšā bija zvana pogas un pie durvīm uzraksts: “Jaunus darbiniekus nemeklējam!” Ja ir vēlēšanās, veselība un neatlaidība, tad izeju var atrast vienmēr un tāpat īstenot arī vispārdrošākās idejas,” pārliecināts jaunais uzņēmējs.  Virtuālās tikšanās laikā Edgars Kalniņš jauniešiem pastāstīja, kā tapusi viņa komanda, par interesantākajiem pasūtījumiem un atgadījumiem darba dzīvē. Vidusskolēni uzzināja, kā ir būt mikrouzņēmuma īpašniekam, par projektu piedāvātajām iespējām un arī par to, ar kādām grūtībām un birokrātijas šķēršļiem jāsaskaras, lai izveidotu pelnošu uzņēmumu. Un arī par ikviena uzņēmēja labāko reklāmu – godprātīgi paveiktu darbu. “Būt uzņēmējam būvniecības jomā – tas nozīmē būt ik dienu kopā ar savu......

Sākusies Izaugsmes nedēļa!

No 8.līdz 12.februārim Smiltenes vidusskolas 5. līdz 12. klašu skolēniem – Izaugsmes nedēļa. Tā rīkota ar mērķi – pilnveidot skolēnu personību, attīstīt viņu pašvadības un digitālās prasmes, kā arī sociālo kompetenci. Virtuāli notiks tikšanās ar izaugsmes treneriem, uzņēmējiem, dažādu profesiju pārstāvjiem, cilvēkiem, kas uzdrošinājušies iziet ārpus ierastās komforta zonas, lai būtiski paplašinātu redzesloku un gūtu līdz šim nebijušu pieredzi. Būs tikšanās ar skolas absolventiem, kuri izvirzījuši augstus mērķus un tos piepildījuši. Šodien virtuāli ar 9.klašu skolēniem tiksies Smiltenes vidusskolas absolvents Edgars Kalniņš, kurš iepazīstinās ar darbu inženierzinātnēs, kā arī būvniecības nozares specifiku.  Skolēni Izaugsmes nedēļas laikā pildīs dažādus radošus uzdevumus un iesaistīsies starpdisciplināros projektos. Atbilstoši kompetenču pieejai, tiks nodrošināta zināšanu un prasmju sasaiste ar reālo dzīvi. Iepriekšējās nedēļas laikā ikvienam tika dota iespēja pieteikties uz nodarbībām, kas interesē visvairāk. Temati –visdažādākās cilvēka darbības jomas, aptverot daudzveidīgus karjeras izglītības aspektus. Īpaši akcentējot motivācijas un vērtību lomu mērķu sasniegšanā, nodarbībās rosinot gan skolēnu, gan skolotāju savstarpējo sadarbību. Skolēni attīstīs prasmi uzdot jautājumus, diskutēt, savstarpēji sadarboties, reflektēt par savu darbu, sniegt un saņemt atgriezenisko saiti. Šorīt ar vidusskolēniem tiekas izaugsmes treneri Ieva Garjāne (Latvija) un Henriks Jolansons (Norvēģija). Smiltenes vidusskolas bibliotēkas vadītāja Inguna Kudlāne ar 5. – 8.klašu skolēniem runās par medijpratību –......

Karjeras nodarbības ar izaugsmes treneri Ievu Garjāni

Vai manas pašreizējās dzīves vērtības ved pretī izvēlētajai nākotnes profesijai? Kas savā ikdienā jāmaina, kādas iemaņas, zināšanas nepieciešamas, lai jau manas šodienas izvēles mērķtiecīgi vestu pretī harmoniskai, radošai un veiksmīgai dzīvei nākotnē? – 2.oktobrī uz šiem un citiem karjeras izaugsmē nozīmīgiem jautājumiem kopā ar izaugsmes treneri Ievu Garjāni atbildes meklēja Smiltenes vidusskolas 10.klašu skolēni.  “Vārds “vērtības” jauniešos visbiežāk raisa asociācijas ar ko ļoti vispārīgu,” atzīst izaugsmes trenere Ieva Garjāne. “Par to, ka ikviena cilvēka dzīve balstīta uz konkrētām vērtībām, viņi aizdomājas reti. Taču skolēni bija ļoti atvērti sadarbībai, komunikabli un radoši. Labprāt darbojās gan darba grupās, gan individuāli, izteica viedokli, labprāt stāstīja par saviem sapņiem un iecerēm. Kopā pavadītais laiks paskrēja nemanot, redzēju – pārrunātais, diskusijās apspriestais viņus uzrunāja. Mēs noteikti tiksimies vēl!” Baiba Vahere..

Aicina kļūt par “pretstraumētājiem”

Kā apzināties un pārvaldīt svarīgākos resursus, lai sev atvēlēto laiku nodzīvotu kā lācis, kurš spēj īstajā brīdī pagriezties pret straumi un pirmais noķert visvairāk zivis, nevis allaž izvēloties vieglāko ceļu, paliekot viduvējībā? – To 21.februārī kopā ar personīgās produktivitātes treneri Kristapu Kravali pasākuma “Karjera sākas jau šodien!” laikā centās noskaidrot Smiltenes vidusskolas devīto klašu skolēni un vidusskolēni. “Cilvēki dzīves noslēgumā neskumst par to, ka bijuši drosmīgi, atvērti, labestīgi un uzdrīkstējušies piepildīt savus sapņus. Taču ļoti daudzi nožēlo, ka pakļāvušies pelēkajai masai, vairākumam,” jauniešus uzrunāja Kristaps Kravalis, iedrošinot viņus izvirzīt augstus mērķus un iet taisnāko ceļu, lai tos sasniegtu. Kristaps Kravalis ir arī fonda “Viegli” apbalvojuma “Laiks Ziedonim” vairākkārtējs nominants, Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) Jaunatnes nozares vadītājs, vispusīgi veselīga dzīvesveida un personības izaugsmes kustības “HiPotential.lv” veidotājs, spēļu un atrakciju uzņēmuma “PlayPotential.lv” īpašnieks. Tikšanās laikā izaugsmes treneris jauniešiem parādīja, kā izstrādāt savu personiskās izaugsmes plānu, sākot ar maziem rīta un vakara rituāliem, kas stiprina raksturu un palīdz ātrāk sasniegt izvirzītos mērķus. Tos, kuri uzdrošinās iet pret straumi, Kristaps Kravalis sauc par “pretstraumētājiem”. “Ja katrai dienai izvirzīsiet savu mērķi un centīsieties to sasniegt, jūs jau būsiet “pretstraumētāji”! Un pirmo savā ceļā vienmēr centieties “apēst vardi” – paveikt to jūsu personiskajā izaugsmē nozīmīgo......

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux