Karjeras nodarbība devīto klašu skolēniem

Pēc kādiem kritērijiem vadīties, pieņemot tik nozīmīgo lēmumu par to, ko darīt pēc pamatskolas? Kā, uzklausot vecāku, draugu, skolotāju un citu ieteikumus, saprast, kurš ceļš visvairāk atbilst savai būtībai, raksturam un sirds aicinājumam? –Smiltenes vidusskolas devīto klašu skolēni to 22. februārī centās noskaidrot karjeras nodarbībā, ko vadīja Smiltenes novada domes karjeras konsultante Laura Pope. Tikšanās laikā tika lauzti stereotipi, izvērtēti populārākie izglītības piedāvājumi un diskutēts par skolēniem šobrīd aktuālākajiem jautājumiem. Laura Pope priecājas par jauniešu ieinteresētību un vēlmi starp daudzajām patiesībām atrast savējo. Grupu nodarbībā tika izmantotas arī asociatīvās kārtis, kas palīdz izzināt sevi un atraisa radošumu. Laura Pope iedrošina viņai uzdot jautājumus un rakstīt arī tiem skolēniem, kuri vakar dažādu iemeslu dēļ nevarēja apmeklēt karjeras nodarbību. Tikšanās notika ar projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu. Teksts: Baiba Vahere Foto: Jānis Ūdris..

Kā pieteikties Vītola Fonda stipendijai

Kam stipendijas piešķir? Lai iegūtu stipendiju, kandidāta vidējai atzīmei jābūt 7,5 un augstākai, kā arī jāatbilst vēl kādam no šiem noteikumiem: -kandidāts ir bārenis, -audzina viens no vecākiem, -sociāli un materiāli apgrūtināti dzīves apstākļi, -kandidāts nāk no daudzbērnu ģimenes, -kandidātam ir panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs. Kā stipendiju piešķir? -fonda padomes sēdē izskata pieteikumus un atlasa kandidātus, -kandidāti tiek intervēti, -pēc intervijas fonda padomes sēdē lemj par stipendijas piešķiršanu, -noraidītie kandidāti saņem atteikuma vēstuli, pārējie paliek kandidātu sarakstā vienu mācību gadu. Cik liela ir stipendija? Sākot no 150 eiro mēnesī, ko izmaksā no septembra līdz jūnijam (šos abus mēnešus ieskaitot). Kādi noteikumi ir stipendiātam? -stipendiju piešķir uz vienu mācību gadu, -ar stipendiātu tiek slēgts līgums ar iespēju to pagarināt, -stipendiāts divreiz gadā iesniedz atskaiti par mācību sesiju rezultātiem, -piešķirtā stipendija jāatmaksā, ja stipendiāts nav izpildījis kādu no līguma noteikumiem. Kad dokumenti jāiesniedz: Pieteikumus fonds pieņem no 12. klašu skolēniem katru gadu no 1.februāra līdz 1.martam. Kā pieteikties stipendijai? Jāizpilda un jāiesniedz elektroniskā anketa. Lai to aizpildītu, klikšķiniet >> šeit << . Tikai iesūtot anketu elektroniski, kandidāts reģistrējas datu bāzē un piedalās konkursā. Elektroniskajai anketai jāpievieno šādas dokumentu kopijas (pdf/doc/jpg): Curriculum Vitae (CV), Fotogrāfija (portrets) 12. klases 1. semestra liecības kopija, kurā klāt pieliktas mācību......

Tiem, kas savu nākotni vēlas saistīt ar medicīnu

Jau otro gadu 11. klašu skolēniem mācības notiek pēc pilnveidotā mācību satura ieviešanas. Uzsākot mācības 10. klasē, skolēni atbilstoši savām nākotnes iecerēm izvēlas, kurus padziļinātos kursus vidusskolas laikā apgūt. Tiem, kas savu nākotni vēlas saistīt ar medicīnu, Smiltenes vidusskolā ir iespēja mācīties Dabaszinātnes, vides un veselības novirziena programmā, un viens no kursiem, kas šajā virzienā jāapgūst augstākajā līmenī, ir bioloģija. Lai priekšstats par to, kas sagaida medicīnas studentus būtu pilnīgāks, skolēniem, kas izvēlējušies bioloģiju apgūt padziļināti, notika  attālināta tikšanās ar Rīgas Stradiņa universitātes 3.kursa studenti, Teterevu fonda stipendiāti Signiju Baranovsku. Signijas sapnis par ārsta profesiju sākās Drustu pamatskolā, kurā mācoties viņa  piedalījās bioloģijas olimpiādē un ieguva godalgotas vietas ne tikai novadā, bet arī valstī. Tālāk – vidusskola, tad – studijas RSU. Skolēni varēja vērot interesantu prezentāciju un dzirdēt aizraujošu, pozitīvu stāstījumu. To, ka studentu dzīve ir interesanta, jaunieši jau zināja, bet stāsts par nopietno un grūto mācību procesu lika aizdomāties. Signija uzsvēra, ka ļoti liela nozīme ir motivācijai un pareizai pašvadītai mācību procesa organizācijai. Prezentācijā varēja redzēt, kā notiek laboratorijas darbi bioloģijā un ķīmijā, kā arī pavērot studijas anatomikumā. Signija neliedza padomus, kā labāk veidot konspektus, pierakstus. Bija iespēja tos arī aplūkot. Noslēgumā Signija apsolīja, ka neatteiks, ja kādam būs......

Sākas atvērto durvju dienas augstskolās

Universitāte – vieta, kur doties, ja vēlies raudāt 3+ gadus bez apstājas. Mīts vai tomēr patiesība?! Uz šo un citiem jautājumiem uzzini atbildes RTU atvērto durvju dienā, kas šajā studiju gadā norisināsies 2022. gada 28. janvārī plkst. 12.00–18.00 tiešsaistē, tādēļ uztraukumam par to, vai tiksi uz pasākumu, nav pamata! Arī šogad RTU virtuāli vērs vaļā savas durvis, lai topošos studentus iepazīstinātu ar universitātes piedāvātajām studiju un ārpusstudiju iespējām, atbildētu uz neskaidrajiem jautājumiem un informētu par uzņemšanas nosacījumiem. Paralēli tam 5 vebināros būs iespēja uzzināt par uzņemšanas nosacījumiem, centralizētajiem eksāmeniem un sagatavošanās kursiem, kā arī par studentu dzīvi RTU. Reģistrējies un iepazīsti RTU – ienac.rtu.lv. Ja pasākumu nevari sagaidīt, tad apmeklē 2021. gada Atvērto durvju dienu mājaslapu ienāc.rtu.lv, kurā apkopots teju viss, kas varētu interesēt topošo studentu! 27 stendos atradīsi RTU piedāvātās studiju programmas, plašu informāciju par ārpus studiju aktivitātēm un daudz cita, tostarp septiņu informatīvo vebināru ierakstus par dažādiem topošajam studentam aktuāliem jautājumiem. Vebināru ierakstus meklē: ienac.rtu.lv, kā arī mūsu youtube kontā. Informācija no https://www.rtu.lv/lv/nac-studet/rtu-atverto-durvju-diena  ..

Vidusskolēni tiešsaistē tiekas ar zinātniekiem

Smiltenes vidusskolas jaunieši šoruden bauda ekskluzīvu iespēju – tiešsaistes sarunas ar 19 izciliem dažādu jomu zinātniekiem. Lekcijas notiks līdz pat oktobra beigām. Jaunieši īpaši augstu novērtē to, ka zinātniekiem pēc lekcijām var uzdot jautājumus un dzirdētais ļauj  vairāk uzzināt par jomām, kuras vidusskolā izvēlējušies mācīties padziļināti.   Sarunu temati – digitālās ierīces un virtuālās spēles mūsdienu izglītībā, mākslīgais intelekts, augstu enerģijas daļiņu fizikas eksperimenti, dzīvnieku slimību izpēte mikroskopā un bez tā, bioūdeņraža iegūšana, darba vide un mēs, kultūras socioloģija, mākslīgais zirnekļu zīds, šķiedru optiskās tehnoloģijas datu pārraidei un ne tikai. Klausot sirds aicinājumam… Viena no zinātniecēm, ar kuriem jaunieši tikās pagājušajā nedēļā, – Smiltenes vidusskolas absolvente Liene Ozoliņa, tagad – Latvijas Kultūras akadēmijas asociētā profesore un Zinātniskās pētniecības centra vadošā pētniece. Viņas lekcijas temats – Politikas un kultūras socioloģija. Lienes pētnieciskās intereses saistītas ar neoliberālisma reformām Latvijā, politikas un ētikas attiecībām neoliberālās sabiedrībās, postsociālisma politiku un kultūru, kā arī etnogrāfiskajām metodēm sociālajās zinātnēs. Viņas publikācijas lasāmas starptautiskajos izdevumos: “British Journal of Sociology, “Slavic Review”, “East European Politic and Societies” un “Journal of Baltic Studies”. 2019. gadā Liene saņēma Viļa Vītola balvu par labāko “Journal of Baltic Studies”  publikāciju šajā gadā. “Smiltenē vairs neiznāk paviesoties tik bieži kā agrāk, bet bija......

Lai dotu iespēju ieraudzīt vairāk…

Šodien Izaugsmes nedēļas pēdējā – noslēguma diena. “Vēlējāmies, lai skolēni Izaugsmes nedēļā paskatās mazliet tālāk par Covid 19 un tiem tematiem, kurus šobrīd apgūst katrā mācību priekšmetā. Dzīve turpinās, neraugoties uz grūtībām, un mums jādomā, kā konkrētajos apstākļos izdarīt iespējami vairāk,” atzīst šīs nedēļas organizatore, skolas projektu vadītāja Inga Deigele. Devīto klašu skolēni virtuālajā atvērto durvju dienā “Cits portāls” iepazinās tuvāk ar Smiltenes vidusskolas izglītības virzieniem, padziļinātajiem kursiem un brīvā laika pavadīšanas iespējām. Ar nākamajiem vidusskolēniem tikās Smiltenes vidusskolas programmēšanas skolotājs Andrejs Miķis, kurš pastāstīja tuvāk par to, kas jāapgūst skolēniem, kuri izvēlējušies padziļināti apgūt programmēšanu. Savukārt teātra mākslas skolotājs, Valmieras Drāmas teātra aktieris Aigars Apīnis iepazīstināja ar kultūras un komunikācijas virzieniem. “Arī tad, ja šobrīd vēl īsti nezināt, ko vēlaties darīt tālāk, tas nav nekas slikts. Tā mēdz būt cilvēkiem visā pasaulē. Jūtaties kā baltas lapas? – Šādai situācijai ir arī zināmas priekšrocības. Tad, kad kaut kas vienā brīdī sāk interesēt, jums ir iespēja izpausties,” pieredzē dalījās izaugsmes treneri Ieva Elvīra Garjāne un Henriks Johansons (Norvēģija). “Šī nedēļa un arī nedēļa pirms tās pagāja ļoti intensīvā darbā, bet gandarījums noteikti ir lielāks par nogurumu,” atzīst Inga Deigele. “Skolēniem bija iespēja iepazīties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, kuri tieši tāpat kā......

“Cits portāls” un ne tikai…

11.februārī Smiltenes vidusskolas Izaugsmes nedēļas aktivitātes sākās ar virtuālās atvērto durvju dienas “Cits portāls” atklāšanu, kurā iesaistījās arī 9.klašu skolēni no citām skolām.  Sešu stundu garajā (3 stundas gan 11., gan 12. februārī) izaugsmes programmā plānots, ka nākamie vidusskolēni savstarpēji iepazīsies, kopā ar izaugsmes treneriem Ievu Elvīru Garjāni un Henriku Johansonu modelēs nākotni, virtuāli apskatīs skolu, runās par vērtībām un plānos jauniešu izglītībai svarīgus jautājumus. Skolēniem visu šo nedēļu tika dota iespēja strādāt darba grupās, diskutēt un meklēt risinājumu dažādām, viņiem aktuālām problēmām, labāk iepazīt sevi un pilnveidot komunikatīvās prasmes. “Mūsdienīgā dzīves uztverē veiksmīgās attiecībās ieguvēji ir visi, nevis kāds uzvarējis, kāds – zaudējis,” informē izaugsmes trenere. Ieva Elvīra Garjāne un Henriks Johansons ar 5.klašu skolēniem šajā nedēļā pārrunāja, kāpēc svarīgi ieguldīt darbu izaugsmē, dalījās pieredzē par to, kā mainīt attieksmi pret notikumiem, ko nevaram ietekmēt. Ar vidusskolēniem tikās uzticamais skolas sadarbības partneris – Vidzemes Augstskolas Tūrisma un atpūtas nozares vadītājs Ilgvars Ābols, kurš jauniešus informēja par sadarbības iespējām ar Vidzemes Augstskolu, iepazīstināja ar izglītības piedāvājumiem Vidzemes augstskolā, kā arī pastāstīja par tūrisma organizāciju un vadību pandēmijas laikā. Smiltenes novada domes karjeras izglītības speciāliste Laura Pope ar 12.klašu skolēniem pārrunāja, ko ikviens no viņiem var savas nākotnes labā darīt jau......

Par izvēlēm, mārketingu, uzņēmējdarbību un citādu pieredzi

Patiess prieks, ka, neraugoties uz pandēmiju, Smiltenes vidusskolai Izaugsmes nedēļā izdevies virtuāli piedāvāt skolēniem tik daudz pieredzes bagātu un vērtīgu izaugsmes stāstu! 10.februārī ar skolēniem vēl vienā – jau mazliet izvērstākā sarunā tikās izaugsmes trenere Ieva Elvīra Garjāne un Henriks Johansons (Novēģija). Smiltenes Centra vidusskolas (tagad – Smiltenes vidusskola) absolvente, Latvijas Kultūras akadēmijas studente Gerda Ance Rieksta sarunājās ar jauniešiem par personīgo izaugsmi, motivāciju un tās lomu ceļā uz panākumiem. Gerda vienlaikus ar studijām strādā arī studentu vasaras programmā “Southwestern Advantage”, kas piedāvā jauniešiem iespēju vasarā strādāt ASV.  Iesaistoties šajā programmā, Gerda ieguvusi pieredzi komandas veidošanā, attīstījusi komunikācijas prasmes un uzzinājusi, kā izvirzīt un īstenot mērķus. Apzinoties, ka šajā laikā daudziem grūti atrast motivāciju nākotnes plānošanai, Gerda sarunas laikā dalījās ar padomiem, kā izveidot paradumus, ar kuru palīdzību Covid 19 laikā nepazaudēt motivāciju un virzīties pretim saviem mērķiem. Pusaudžiem ne vienmēr ir viegli runāt par attiecībām. Tāpēc aicinājām ciemos “Papardes zieds” pārstāvjus. 5.un 6.klašu skolēni laboratorium.lv nodarbībā meklēja zinātnes un mākslas krustpunktus, uzzināja, kā ar zinātnes palīdzību var radīt kino efektus. Profesijas izvēlē var palīdzēt arī brīvā laika aktivitātes Tikpat nozīmīga un informācijas bagāta skolēniem bija arī tikšanās ar Ditu Kantori par sabiedriskajām attiecībām un mārketingu. Lektore studējusi Rīgas Stradiņa......

“ No dīvāna kosmosā neaizlidosi!”

Tikpat spraigi un aizraujoši kā Izaugsme nedēļas pirmā diena aizritējusi arī otrā. Ar skolēniem virtuāli tikās un savā pieredzē dalījās grupas “Auļi” mūziķis, skaņu inženieris un studijas “Lauska” vadītājs Kaspars Bārbals, ainavu arhitekts, velosipēda – amfībijas izgudrotājs, dizainers un veloceļotājs Aigars Lauzis. Daudz radošām idejām bagātas un rosinošas bija arī tikšanās ar skolotāju – karjeras konsultanti Lauru Popi un skolas absolventu Reini Verginu, kurš Latvijas Universitātē, maģistrantūrā studē psiholoģiju. Skolēniem elpu aizraujošas aktivitātes sagatavojusi arī Smiltenes vidusskolas skolotāju komanda. Šobrīd vairs nav tie laiki, kad domas par izaugsmi un karjeras izvēli var atlikt uz 9. vai 12.klases beigām. Patiesībā katrs pamatskolā paveiktais darbs, iesaistīšanās dažādos projektos un aktivitātēs ir ieguldījums nākotnē. “No dīvāna kosmosā neaizlidosi,” jauniešiem teica karjeras konsultante Laura Pope, rosinot skolēnus jau šodien būt aktīviem, neatlaidīgiem un ceļā uz savu ieceru realizēšanu droši prasīt padomu vecākiem, skolotājiem, pulciņu vadītājiem, izaugsmes treneriem, ikvienam, kurš par viņus interesējošo sfēru zina vairāk. Ko darīt, kad negribas darīt  neko? Kā atrast motivāciju, ja tās trūkst? – Uz šiem jautājumiem skolēni meklēja atbildes virtuālajā nodarbībā kopā ar Smiltenes Centra vidusskolas (tagad – Smiltenes vidusskola) absolventu Reini Verginu, kurš ieteica vispirms pieņemt savas emocijas un ieklausīties sevī. Iespējams, iemesls, kāpēc pietrūkst spēka, meklējams nogurumā,......

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux