Starptautiskā izstāde „Izglītība un karjera 2018” par augstāko un vidējo izglītību ārzemēs

6.oktobrī apmeklējām izstādi, kuru organizēja KALBA – starptautisks konsultāciju centrs par izglītības iespējām ārzemēs. Izstādes laikā bija iespēja iepazīties ar 30 dažādu ārvalstu skolu, apmaiņas programmu un valodu nometņu piedāvājumiem. Piedalīj..

Ko darīt nākotnē?

26. aprīlī  8. un 9. klašu skolēniem projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros bija iespēja apmeklēt nacionālo jauno profesionāļu meistarības konkursu “SkillsLatvia 2018”, kurā organizatori p..