Sadarbības stunda par naudu kā valsts identitātes un patstāvības simbolu

Otrdienas, 20. novembra rīts 4.a klases skolēniem iesākās neierasti. Sociālo zinību stunda notika datorklasē. To vadīja audzinātāja Sintija Grišjāne un datorskolotāja Vita Leite. Sadarbība sākumsskolas klašu skolotāju starpā ir bieži novērota parādība, to..

Zināšanas par lielumu attiecībām palīdz izprast cilvēka ķermeņa proporcijas

Smiltenes vidusskolā jau otro gadu tiek realizēts kompetencēs balstīts izglītības saturs, tādēļ svarīga ir skolotāju savstarpējā mācīšanās. 3. oktobrī 6.a klasē notika atklātā stunda matemātikā, kuru vadīja skolotāja M. Konstante. Stundas mērķis bija piln..

Smiltenes vidusskola reitingā, kas mēra centralizēto eksāmenu rezultātus, šogad augstajā 69.vietā

Smiltenes vidusskola reitingā, kas mēra centralizēto eksāmenu rezultātus 12.klasē 2017./2018.m.g., šogad augstajā 69.vietā. 100 labāko skolu topā esam ierindojušies starp valsts ģimnāzijām, pilsētu ģimnāzijām un vidusskolām. Kopumā aiz Smiltenes vidusskol..