Ziedoņa muzejā

20. maijā vienpadsmitie ar programmas Skolas somas atbalstu devās uz Murjāņiem, Ziedoņa muzeju. Viņi papildināja savas zināšanas par viņa daiļradi, dzīves uzskatu, lasīja ieraktus dzirnakmeņos, diskutēja par sev aktuālām tēmām, meklēja dzejas/prozas rindas no Ziedoņa grāmatām, sasaistīja tās ar savu dzīvi un pieredzi. Vienlaikus šis bija arī brīdis atelpai starp mācību stundām un eksāmeniem un laiks sarunām par dzīvi, nākotni, mērķiem un sapņiem...

Ar izciliem panākumiem pārstāvēta skola Latvijas skolēnu ZPD konferencē

Smiltenes vidusskolas 12.klases skolēni Una Gaine, Marta Kulberga un Eduards Dāvis Putrālis 22.maijā ar izciliem panākumiem pārstāvēja Vidzemes reģionu un Smiltenes vidusskolu Latvijas skolēnu 48. zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konferencē Rīgā. Una Gaine un Marta Kulberga nopelnīja 2.pakāpes diplomu, bet Eduards Dāvis Putrālis mājās atgriezās ar 3.pakāpes diplomu. Konferencē piedalījās 476 Latvijā labāko ZPD autori ar 418 zinātniskās pētniecības darbiem. Paldies jauniešiem par ieguldīto darbu, kā arī skolotājiem Andrejam Miķim, Tīnai Deinai Kukurītei un Latvijas Universitātes (LU) Cietvielu fizikas institūta vadošajam pētniekam, fizikas zinātņu doktoram, Unas Gaines un Martas Kulbergas zinātniskajam konsultantam Mārtiņam Zubkinam par jauniešu izaugsmē ieguldīto darbu! “Konkurence bija ļoti liela, pētījums ieguldījām daudz laika un darba… Jā, par sasniegto ir gandarījums,” atzīst Una un Marta, kuras pārstāvēja Smiltenes vidusskolu un Vidzemes reģionu Latvijas mērogā ar pētījumu “Fotohromā itrija oksihidrīda pārklājuma adhēzijas un termiskās stabilitātes pētījums pielietošanai viedajos logos”. Una visvairāk novērtē to, ka pētnieciskā darba laikā iemācījusies analizēt datus un apguvusi programmas, ko savā darbā izmanto arī zinātnieki. “Vēl bija interesanti iepazīties ar ZPD autoriem no citām skolām,” atzīst Una. Savukārt Martai piedalīšanās ZPD konferencēs palīdzējusi pilnveidot prezentēšanas prasmes. Abām vērtīga pieredze bija arī pētnieciskā darba rakstīšana divatā. Šajā ziņā palīdzēja spēja vienai otru uzklausīt un papildināt,......

Smiltenes vidusskolas skolēnu panākumi Vidzemes Jauno ģeogrāfu skolas 2023./2024. gada sezonā

Šajā mācību gadā notika septiņas Vidzemes Jauno ģeogrāfu skolas (JĢS) nodarbības, kurās piedalījās Vidzemes novada 6. – 12.klašu skolēni. 2023./2024.gada sezonas Skolu kausa izcīņā Smiltenes vidusskola nopelnīja 3.vietu kopvērtējumā. Pamatskolu kausa izcīņā Smiltenes vidusskolai iegūta 1.vieta kopvērtējumā. Kristers Špats nopelnīju 5.vietu 7.klašu kopvērtējumā.  Nodarbībās VJĢS 25” un “Dienvidaustrumāzija” viņš izcīnīja 1.vietu. 8.klases skolnieks Valters Kvelde ieguva 3.vietu nodarbībā “Dienvidaustrumāzija”. 9.klašu grupā sezonas kopvērtējumā Vidzemē visas trīs godalgotās vietas ieguva Smiltenes vidusskolas skolēni.  Sezonas uzvarētājs ir Pauls Grabovskis, otra labākā – Estere Anna Strazdiņa, bet trešais labākais – Renārs Krustiņš. Pauls Grabovskis izcīnīja 1.vietu nodarbībās “Meža ģeogrāfija” un  “VJĢS 25”, bet 2.vietu -nodarbībās “Dienvidaustrumāzija” un ‘’Ģeoloģija”. Estere Anna Strazdiņa ieguva 1.vietu nodarbībā “Latvijai – 105” un 3.vietu –  nodarbībā “VJĢS 25”. Renārs Krustiņš nopelnīja 1.vietu nodarbībā ‘’Ģeoloģija” un  3.vietu Atklātajā Vidzemes olimpiādē. 10.klases skolniece Justīne Būce izcīnīja 1.vietu nodarbībā “Dienvidaustrumāzija”. Komandu mačos Estere Anna Strazdiņa, Valters Kvelde un Pauls Grabovskis ar komandu “Ruļļuki” ieguva 5.vietu, izcīnot labāko rezultātu pamatskolēnu komandu konkurencē. Vismaz vienā JĢS nodarbībā no Smiltenes vidusskolas piedalījās šādi 7. – 10. klašu skolēni: Daniels Fanta, Haralds Hirte (abi no 7.a klases); Emīls Dreimanis, Kristaps Vilks, Kristers Špats, Martins Kondričs, Krišjānis Lanka (visi no 7.b klases), Lauma Strazdiņa, Matīss Van Eks,......

Ar mākslu par vērtībām

“Māksla ir spēcīgs ierocis, lai iestātos par savām vērtībām,” divus mēnešus ilgā projekta noslēgumā atzina sesto klašu skolēni. Kādi ir 21.gs. problēmjautājumi? Kā caur mākslas projektu aktualizēt sabiedrībā kādu laikmetīgu problēmu Latvijā vai pasaulē?  Uz šiem jautājumiem teātra mākslas stundās atbildes meklēja sesto klašu skolēni. Tas bija sarežģīts process. Grūts izaicinājums. Daudziem darbs ar sevi, kādam terapija. Mākslas darbs – performance – kā sabiedrībā aktuālas problēmas atspoguļotājs. Procesā detalizēti tika izstrādāts mākslas notikuma scenārijs, veikta problēmas izpēte un gala rezultātā iestudēts klātienes priekšnesums, ko pavada skolēnu radīts papildinošs video / foto mākslas fons. Prezentācijās tika radīti īpaši mākslas darbi kā harmoniski priekšnesumi, kuros skolēni emocionāli pauda savu viedokli par personīgi  izvirzīto problēmu un nodeva spēcīgus, emocionāli piesātinātus  vēstījumus. Dziedot, dejojot, ritmizējot, spēlējot kādu mūzikas instrumentu, meditējot, skandinot dzeju, prozu u.c. No sirds lepojamies ar saviem skolēniem, kuri gatavi iestāties par patiesajām vērtībām! Teksts: Ilva Dūmiņa Fotogrāfiju autori – sesto klašu skolēni...

“Vidzemes ģeogrāfu sadarbībai 29”

27.februārī Smiltenes vidusskolā notika Vidzemes ģeogrāfijas skolotāju seminārs “Vidzemes ģeogrāfu sadarbībai 29”. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolotājs, Izglītības un zinātnes ministrijas vecākais konsultants, vēsturnieks Edgars Plētiens klātesošos informēja par tekstpratības stratēģijām mācību procesā. Pēc nodarbības notika tās analīze un diskusijas. Vidzemes augstskolas lektors, HESPI zinātniskais asistents, ģeogrāfs, fotogrāfs un skolotājs Jānis Bikše bija sagatavojis fascinējošu, pieredzes bagātu vēstījumu par avotiem kā tūrisma objektiem, kā arī pastāstīja par savu jauno, nesen izdoto grāmatu “Avoti. Svētie, skaistie, veselīgie, pārsteidzošie. Ceļojums pa Latvijas un pasaules avotiem.” Grāmata ir tās autora ceļojums pa pasaules, Baltijas un Latvijas ūdens avotiem. No dažādu pasaules daļu geizeriem līdz mistisku Latvijas Velnalu avotiem un vēsturniekiem vēl uzminamām mīklām “Ķintu akā”. Piedzīvojumiem bagātajā ceļojumā ar krāšņiem fotoattēliem tiek satikti interesanti cilvēki, uzzinātas jaunas teikas. Pārsteigumu rada avotu vēsture, tradīcijas, dzīvnieki, augi, hidroloģija un ģeoloģija. Pasaules avoti ļauj labāk saprast Latvijas avotu vietu pasaulē un savu unikālo daudzveidību. Ģeogrāfijas zinātņu doktora, asociētā profesora Māra Bērziņa lekcijas temats: mūsdienīga pilsētvide un tās attīstība: no džentrifikācijas līdz 15 minūšu pilsētai. Ērgļu vidusskolas ģeogrāfijas skolotāja Antra Grīnberga dalījās iespaidos lekcijā “Pieskāriens Malagai”. Pasākuma noslēgumā skolotāji saņēma semināra apliecības. Paldies Smiltenes novada pašvaldībai par finansējumu lektoriem, kā arī semināra organizatorei – Smiltenes novada......

Vidzemes ģeogrāfu sadarbībai – 27

Vidzemes ģeogrāfijas skolotāju ikgadējā tikšanās ar iespēju papildināt zināšanas, iesaistīties diskusijās un dalīties pieredzē notiek jau 27. gadu. 11 gadus to organizē Smiltenes novada ģeogrāfijas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja – Smiltenes vidusskolas skolotāja Ingūna Rulle. Parasti tikšanās notika klātienē, pagājušajā gadā ikgadējais seminārs pandēmijas dēļ nenotika, bet šogad skolotāji tikās tiešsaistē. Iespēja satikt savējos, domubiedrus – tie vienmēr ir svētki.  Šā gada tikšanās vadmotīvs – “Ģeogrāfijas stundas – efektīvas un uz skolēnu mācīšanos vērstas”. Vidzemes vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu pedagogi saņēma arī apliecību par sešu akadēmisko stundu programmas apguvi. LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes vadošā pētniece Gunta Kalvāne un RTU, Zinātnes un inovāciju centra, EIT Climate – KIC Hub Latvia programmu vadītāja Santa Krastiņa dalījās ar projekta “Young Innovator” pieredzes stāstu, īpaši akcentējot jautājumu par sistēmiskās domāšanas attīstīšanu, kas ir arī viena no jaunā izglītības satura prioritātēm. Kā palīdzēt skolēnam izmantot un attīstīt augstākā līmeņa domāšanas prasmes?- Šo jautājumu seminārā, runājot par mācīšanos iedziļinoties, aktualizēja Latvijas Universitātes, Starpnozares Izglītības Inovāciju centra pētnieks Ģirts Burgmanis. Ar labās prakses piemēriem ģeogrāfijas stundās dalījās Valmieras ģimnāzijas ģeogrāfijas skolotāja Renāte Bērziņa. Smiltenes vidusskolas izglītības metodiķe un vēstures skolotāja Daina Zelmene ar klātesošajiem pārrunāja šobrīd ļoti aktuālo jautājumu, par to, kā veidot skolēnu......

Skolotājs Didzis Gaismiņš: “Smiltenes vidusskolā jūtos tikpat labi kā Rīgas Franču licejā!”

Smiltenes vidusskolas mājturības un tehnoloģiju skolotājs Didzis Gaismiņš pēc vairāk nekā 30 gadiem atgriezies dzimtas mājās, Brantu pagasta “Atvaros”. Skolotāja tagadējā darba kabinetā kādreiz bija viņa pirmā klase. “Atpakaļ uz Rīgu pilnīgi noteikti nevelk,” viņš saka. “Esmu atgriezies mājās.” Patiesībā jau tā pa īstam projām no šejienes nekad neesmu aizgājis. Laukos pagāja visa mana bērnībā. Arī vēlāk katru brīvo brīdi braucu vecākiem palīgā. Vasarās vienmēr dzīvoju šeit, redzēju un priecājos, kā attīstās Smiltenes novads.” Skolotājs atzīst, ka šis mācību gads viņam pēc intensīvās Rīgas dzīves tāds rimtāks. Didža Gaismiņa pirmā un vienīgā darba vieta līdz šim – Rīgas Franču licejs, kur viņš sāka strādāt uzreiz pēc augstskolas beigšanas -sākumā par mājturības skolotāju, vēlāk bija arī direktores vietnieks saimnieciskajā jomā. Tagad Didzis Gaismiņš darbu Smiltenes vidusskolā apvieno ar mājturības skolotāja pienākumiem Palsmanes pamatskolā. “Ļoti gribas pabeigt pirms vairāk nekā 30 gadiem kopā ar opapu iesākto māju. Tāpēc jādomā, kā vairāk nopelnīt. Māju sākām celt pirms aizbraucu studēt. Opapam tad vēl bija liela saimniecība.” Darbs, kas neļauj iesūnot “Pēc Smiltenes ģimnāzijas izvēlējos studijas Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas (tagad – Latvijas Lauksaimniecības universitāte) tikko izveidotajā Mājturības fakultātē,”  stāsta Didzis Gaismiņš. “Sākumā solīja, ka būsim plaša profila speciālisti, mācību programmā ietverta gan uzņēmējdarbība un biznesa......

Vienā stundā apceļo visus kontinentus

Vai iespējams vienā sadarbības stundā paviesoties visos kontinentos un vēl noskaidrot, kādus dzīvniekus var satikt Austrālijā, Antarktīdā, Ziemeļamerikā, Āfrikā un citur? – Smiltenes vidusskolas trešo klašu skolēni to kopā ar angļu valodas skolotāju Ingu Lapiņu un dabaszinību skolotāju Sintiju Grišjāni paveica!  Vispirms katrs izpētīja kādu kontinentu un dzīvniekus tajos, tad darbiņu skaisti aprakstīja un noformēja. Pēc tam ar paveikto iepazīstināja klasesbiedrus un pasaule nepilnas stundas laikā bija apceļota! “Šādas, jaunajā izglītības saturā balstītas sadarbības stundas, skolā notiek jau otro gadu un bērni tajās iesaistās ļoti labprāt,” stāsta skolotāja Inga Lapiņa. “Pētījumi, kuros apvienoti uzdevumi no dažādiem mācību priekšmetiem, lielā mērā arī atvieglo bērnu ikdienu, kura jau tā bieži ir ļoti piepildīta. Skolēniem nav jāveic katrā mācību priekšmetā savs pētījums, bet viens, kurā ļoti labi var novērtēt gan viņu zināšanas angļu valodā, gan dabaszinībās. Tāpat šādos darbos var redzēt, kā bērniem veicas ar rakstīšanu, spēju paust viedokli, kādas ir viņu prezentēšanas prasmes. Uzdevums ir interesants, atraisa radošumu, pilnveido valodu un paplašina redzesloku. Redzot skolēnu acīs prieku par paveikto, ir gandarījums arī, mums, skolotājām.” Teksts: Baiba Vahere Foto: no personiskā arhīva..

Dzeja dzīvo un silda…

Septembrī, kad visā Latvijā atzīmē Dzejas dienas, arī Smiltenes vidusskolas jaunieši vienojās kopīgā un skanīgā akcijā. 9.-12. klašu skolēni piedalījās dzejas audio izlases veidošanā, atklājot, kā viņi izjūt dzīvi, ko domā, ko uzkrājuši laikā, kad bijuši dažādi izaicinājumi un vēl nepiedzīvotas iekšējās cīņas. Starp izvēlētajiem dzejas motīviem bija gan tumsas pārvarēšanas iespējas, gan prieka izpausmes par katru piedzīvoto dienu, gan kalnos kāpšanas grūtību izvērtējums un mirkļu tveršana kā viena no laimes izpausmēm. Jaunieši, veidojot audio ierakstus, atklāja personisko, un tas savijās lielā, skanīgā dzejā. Ēkas renovācija Dakteru ielā 27 atklāja brīnišķīgas akustiskās iespējas – skolas zāles skanīgums atbalsojas gaiteņos un izskan līdz stiklotajam jumtam. Skaņa, kas tiecas augšup, motivē arī skolēnus tiekties katram uz savu virsotni… Dzejas izlases atklāšana notika “Literārajā kafejnīcā”, sadarbībā ar skolēnu pašpārvaldi. Skolas pagalmā, ļaujot dzejai saplūst ar mūzikas skaņām un sasaukties ar rudens vēja spēlēm krāsainajās koku lapās. Jaunieši malkoja tēju, sildījās pie ugunskura un dzejā. Piedalījās radošajās darbnīcās. Kopā piedzīvoja, cik dažādi var sajust, piedzīvot un interpretēt dzeju. Vieniem tā asociācijas ar vārdiem, kas kopā savienoti, veido kaut ko daiļu un brīnumainu. Citiem dzeja ir radošās izpausmes veids, kas palīdz labāk izprast sevi un pasauli, iedrošinot to pieņemt visā tās daudzveidībā. Dzeja var palīdzēt......

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux