Mazo “Pūcīšu” pārsteigums saviem mīļajiem un “Īves” darbiniekiem un klientiem

Maija mēnesī tiek svinēta gan Māmiņdiena, gan Ģimenes diena. Arī Smiltenes vidusskolas pirmsskolas grupiņās tika svinēti šie svētki. “Pūcīšu” grupas skolotājas Iveta un Anžela kopā ar palīdzi Amandu vēlējās iepriecināt ne tikai bērnus un viņu vecākus, bet arī sagādāt patīkamu pārsteigumu Smiltenes daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “Īve” darbiniekiem un klientiem. Tāpēc, svinot Ģimenes dienu, pēc kopīgām sportiskām aktivitātēm, vecāki sadarbojoties ar bērniem, dekupāžas tehnikā kopīgi izveidoja skaistus puķu podiņus, kas vēlāk tika papildināti ar dažādiem augiem un šodien tika nogādāti centrā...

Mācību nodarbības kārumu ražotnē

7.maijā Smiltenes vidusskolas pirmsskolas grupas “Taurenīši” bērni devās ilgi gaidītajā mācību ekskursijā uz Trikātas Rchocolate gardumu šokolādes ražotni. Tās mērķis bija iepazīties ar šī kāruma tapšanas procesu, izprast šokolādes agregātstāvokļus, kā arī pašiem radīt kaut ko skaistu. Ceļā līdz Trikātai pa autobusa logiem vērojām skaisto dabas ainavu – ziedošās pļavas, mežus, putnus un apdzīvotās vietas. Ļoti laipni mūs sagaidīja ražotnes īpašniece. Interesants bija stāstījums par šokolādes rašanās vēsturi. Degustējām trīs šokolādes veidus – piena, tumšo un balto šokolādi. Vērojām, kā ievietota traukā, šokolāde  ūdens peldē tiek izkausēta, atdzesēta un pēc tam atkal sildīta. Bērni izvēlējās šokolādes veidu un paši to izrotāja. Rezultātā bērniem tapa garšīga, skaista dāvana mammai Māmiņdienā! Skolotājas Gunta Dzērve, Zaiga Vizuliņa, skolotāju palīdze Gita Eglīte..

Olimpiskā diena

26.aprīlī Olimpiskās dienas ietvaros Smiltenes vidusskolas pirmsskolā norisinājās “Ritmikas dienas” pasākums.  Pasākumu organizēja grupas “Zaķēni” skolotājas Ieva Putrāle un Ilze Slapjuma, viņu palīdze Ineta Dišlere un sporta skolotājs Renārs Auga. Visu aprīļa mēnesi bērni un audzinātājas aktīvi gatavojās mācoties deju soļus. Katra grupiņa bija īpaši padomājusi par savu vizuālo tēlu, lai priekšnesumi būtu krāšņi un acīm baudāmi.Katru priekšnesumu vērtēja  žūrijas komisija – sportiskais Vilks un izveicīgā Lapsa. Tēlos iejutās sporta skolotājs Renārs Auga un skolas medmāsa Ginta Rudzīte. Saskaitot punktus, noskaidrojām, ka uzvarēja DRAUDZĪBA. Pasākuma noslēgumā katra grupiņa ieguva diplomu ar atbilstošu nomināciju savam priekšnesumam un saldu pārsteigumu. Pēc pasākuma ar bērniem  tikās Helvijs Babris, kurš ir 2020.gada Tokijas olimpisko spēļu dalībnieks. Viņš pastāstīja par olimpiskajām spēlēm, gatavošanos tām un sportista ikdienu. Par šodien novēroto stāsta grupas “Bitītes” skolotājas: “Olimpiskās dienas pasākuma laikā “Bitīšu” grupiņas bērnu sejas rotāja smaids! Bērni ar lielu prieku aktīvi iesaistījās vingrošanā un demonstrēja pārējām grupiņām sagatavoto priekšnesumu par Saulīti. Zinātkāri tika vēroti arī pārējo grupiņu priekšnesumi! Prieks par ieguldīto centību, godam nopelnīto kliņģeri un diplomiem!  Sirsnīgs paldies pasākuma organizatorēm “Zaķēnu” grupiņas skolotājām un auklītei, kā arī sporta skolotājam Renāram un Olimpisko spēļu dalībniekam Helvijam Babrim!” “Ritmikas dienas pasākumam visi bija ļoti gatavojušies. Ar aplausiem un......

Izcili sasniegumi novada pirmsskolas izglītības iestāžu izteiksmīgās runas konkursā

Apsveicam mūsu atraktīvos un košos pirmsskolas “Zaķēnus” Nikolu Bogdānovu un Rihardu Tūci ar panākumiem Smiltenes novada pirmsskolas izglītības iestāžu Izteiksmīgās runas konkursā “Skanēja balstiņa novadam pāri”! Nikola saņēma diplomu par izcilu sniegumu četrgadīgo bērnu grupā, bet Rihards – piecgadnieku grupā. Abiem bērniem konkursam sagatavoties palīdzēja skolotāja Ieva Putrāle. Nikola konkursā deklamēja Leontīnes Apšenieces dzejoli “Vāverēni”, bet Riharda sniegumā žūrijai bija iespēja atkal dzirdēt skaisto Raiņa dzejoli “Grāmata”. Paldies Nikolai un Rihardam par ieguldīto darbu, kā arī viņu vecākiem par atbalstu un līdzjušanu! Teksts: Baiba Vahere Foto: publicitātes..

Pirmie draudzības asniņi

Smiltenes vidusskolas pirmsskolas grupiņas “Burtiņi” bērni 2.aprīlī viesojās jaunajā Smiltenes daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā “Īve” ar nelielu pavasarīgu Lieldienu atskaņu koncertu. Bērni dziedāja, skaitīja dzejoļus un tautasdziesmas, centās iesaistīt centra iemītniekus līdzi darboties. Viesošanās mērķis bija izveidot sadraudzību ar centra iemītniekiem, sniegt pozitīvas emocijas un bērnos attīstīt tādas tikumiskās vērtības kā cieņa, tolerance, līdzcietība. Abpusēji apmainījāmies ar pašu gatavotām dāvaniņām. Uz sadarbību arī turpmāk, lai šī tradīcija turpinās! Skolotāja Lilita Blūma..

Savstarpējās mācīšanās iespēja

Šis gads Smiltenes vidusskolas pirmsskolai iesākās ar viesu uzņemšanu 5. janvārī. Toreiz Cēsu Pastariņa sākumskolas pirmsskolas skolotājas pa ļoti slidenajiem ceļiem bija drosmīgi atkļuvušas līdz Smiltenei. Mēs iepazīstinājām ar savu pirmsskolu, dalījāmies pieredzē un sarunās pagāja vairākas stundas. Norunājām, ka skolēnu pavasara brīvlaikā dosimies uz Cēsīm. 15.martā tā arī izdarījām. Liels paldies mūsu bērnu vecākiem, kuri izprata situāciju, kā arī atsaucīgajām sākumskolas skolotājām Anitai Žeļezkinai un Sanitai Ceriņai par vēlmi šo dienu pavadīt kopā ar dārziņa bērniem! Savos iespaidos dalās skolotāja Marta: “Ierodoties Cēsu Pastariņa sākumskolas pirmsskolā, jutāmies ļoti gaidītas. Attieksme, ar kādu mūs uzņēma, bija ļoti viesmīlīga. Vērojot mācību procesu trīs līdz četru gadu vecumposmā, varēja redzēt, ka uzsvars tiek vērsts uz bērnu pašvadītu mācīšanos. Bērni šajā mēnesī iepazīst dažādas profesijas, ir izveidoti vairāki mācību centriņi, kuros ir dažādi priekšmeti, kas saistās ar noteiktām profesijām. Apvienojot valodu un matemātikas jomas, šajā dienā tika apskatītas dažādas matemātiskās figūras, kā arī vairākas profesijas. Mācību procesā tiek iekļauti valodu prasmes veicināšanas uzdevumi. Varēja novērot, ka skolotājām ir prasme iesaistīt  procesā visus grupiņas bērnus, kā arī to, ka bērni ar prieku ir gatavi apgūt jaunas prasmes.” Sešgadnieku skolotājas Gunta un Zaiga vēroja divās darba grupiņās dalīto nodarbību sagatavošanas grupā.  Ieejot grupas telpā,  piedomāts......

Cik plaša pasaule!

Šī gada februāris Smiltenes vidusskolas pirmsskolā pagāja mūsu draugu – dzīvnieku iepazīšanas zīmē. Mēneša sākumā katras grupas bērni kopā ar skolotājām izvēlējās kādu mājas, meža vai eksotisko dzīvnieku, par kuru uzzināt vairāk. Mēneša noslēguma pasākumu visiem pirmsskolas bērniem organizēja skolotājas Gunta Dzērve, Zaiga Vizuliņa un skolotājas palīdze Gita Eglīte. Šodien no ilgā ziemas miega modās viņu atveidotā lāču ģimene. Visi bērni uzzināja, kur mīt lāči, ko tie ēd, cik sver un cik lieli mēdz būt. Lāču mamma un papus mācīja sanākušajiem dejas un rotaļas. Laiks paskrēja nemanot! Skolotājas Dace Matisone un Santa Ķauķīte priecājas par labi paveikto februārī: “Šodien, 1. martā bija īpaša diena, kad “Mārīšu” grupas bērni iejutās vilku tēlos un piedalījās “Taurenīšu” grupas organizētajā pasākumā par dzīvniekiem. Šis nebūt nav pirmais “Mārīšu” grupas pasākums mēneša temata ietvaros “Cik plaša pasaule!“.  Grupas bērni jau pabija izzinošā pārgājienā uz mednieku māju “Laiksni”, kur guva daudz lielāku priekštatu par meža dzīvniekiem. Paldies medību kolektīva vadītājam Aigaram Vīvuliņam par atsaucību un ļoti interesanto stāstījumu par meža dzīvniekiem. 1.marta pasākumā  tika demonstrēta īsta vilka āda, kuru visi varēja  aptaustīt un kārtīgi izpētīt. Lai citiem radītu priekšstatu, kāds izskatās vilks, nodarbībās ar īpašu rūpību bērni paši sev gatavoja maskas un izmantoja tās pasākuma gaitā.......

Mazās “Mārīte” iepazīst meža dzīvniekus

23.februārī Smiltenes vidusskolas mazās “Mārītes”, apgūstot tematu par meža dzīviekiem, šoreiz īpašu vērību pievēršot vilkiem, devās pārgājienā uz mednieku māju “Laiksni”, kur apskatīja alņu, staltbriežu un stirnāzīšu ragus, kā arī vilku izbāžņus. Par meža dzīvniekiem daudz pastāstīja arī medību kolektīva vadītājs Aigars Vīvuliņš. Bērni klausījās ar lielu interesi un uzdeva dažādus jautājumus. Pēc tam bija mielošanās ar desiņām, pīrāgiem un citiem labumiem. Skolotājas Dace Matisone un Santa Ķauķīte...

Sports, draudzība un dzīvnieki

Lai pēc iespējas vairāk izbaudītu sportisku prieku un azartu, Smiltenes vidusskolas pirmsskolas  sporta skolotājs Renārs Auga, kā jau katru mēnesi, bija noorganizējis ļoti ziemīgu sporta dienu. Tā turpināja Valentīndienas draudzības tēmu, kā arī sasaucās ar mēneša mācību tēmu – dzīvnieki. Skolotāja Marta Dreimane: “Grupiņas “Bitītes” bērni ļoti aktīvi un ar lielu aizrautību piedalījās sporta skolotāja Renāra sagatavotajās sportiskajās stacijās. Bērniem ļoti patika šķēršļu trase. Zinātkāri tika apskatīts ziemas sporta inventārs: slidas, slēpes, hokeja nūja, snovborda dēlis un ķivere. Sporta skolotājs bērnus iepazīstināja arī ar interesantiem sporta veidiem, kuros ir iesaistīti dažādi dzīvnieki – suņi, zirgi. Lielu interesi bērnos radīja karte, kurā bija atzīmēti kontrolpunkti un kuri bija jāatrod. Katrā kontrolpunktā bija noslēpies kāds burts. Tos kopā saliekot izveidojās vārds – sirds. Bērniem bija iespēja arī izveidot savu sirdi, izmantojot sporta inventāru. Bērnu sejās varēja novērot smaidu un ieinteresētību veicamajos uzdevumos!” Kad skolotāja Iveta Geidāne pajautāja grupas “Zaķēni” bērniem: “Kas jums patika vislabāk?” atbilde viennozīmīgi bija: “Vilkt ragavās auklīti Inetu un meklēt burtiņus pa rotaļu laukumu”. Savukārt grupas “Burtiņi” skolotāja Arnita Freiberga atzīst, ka: “Bērni bija priecīgi par skolotāja Renāra stāstījumu par sporta veidiem, kuros piedalās dzīvnieki – suņi, zirgi un kamieļi. Ļoti patika veidot sirdi no aukliņām sniegā un apgulties,......

Draudzības diena vismazākajiem Smiltenes vidusskolas bērniem

Valentīndiena esot visu mīlētāju diena, tomēr mazākie Smiltenes vidusskolas bērni tika mudināti svinēt Draudzības dienu. Ikviena pirmsskolas telpa iekrāsojusies sarkanīgos toņos no bērnu pašu darinātiem rotājumiem. Kā jau svētkos pienākas, neiztika bez mīļiem savstarpējiem novēlējumiem un svētku noskaņās klāta galda. Smiltenes vidusskolas pirmsskolas mūzikas skolotāja Līga Kušķe par pašu gaidītāko dienas daļu saka tā: “”Mēs bijām visi draugi, visi mīļi dzīvojām!” – ar šādu moto šodien, 14.februārī, pirmsskolas grupu bērni pulcējās uz Valentīndienas draugu ballīti. Tajā bērni vēlējās kļūt par draugiem vientuļajai Sirsniņai un izteica ierosinājumus, ko kopā varētu darīt, lai būtu priecīgi visiem. Tā nu gājām draudzīgās rotaļās, sameklējām katrs sev draugu, ar kuru kopā dejot. Jaunāko grupiņu “Lācēni”, “Pūcītes”, “Bitītes” un  “Zaķēni” bērni izdancināja arī savus līdzi paņemtos draugus – mīļmantiņas. Savukārt grupu  ”Burtiņi”, “Mārītes”, “Taurenīši” bērni  vienojās draudzīgai dejai kopā ar saviem grupu lielākajiem, sirsnīgākajiem, pacietīgākajiem draugiem – skolotājām un skolotāju palīdzēm, iepriekš viņas sirsnīgi samīļojot. Pasākumā noskaidrojās, ka grūtības pārvarēt vieglāk ir kopā ar draugiem, tāpēc katra grupa ar kopības sajūtu veica kustību uzdevumu. Vai zināt, kāds ir mūsu bērnu populārākais deju hīts? Jā, uzminējāt – “Ballējam, neguļam”! Te nu tika dancots, cik un kā katrs prot un var! Prieks bija redzēt bērnu aizrautību, ieinteresētību, aktivitāti......

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux