Ar labiem panākumiem pasaules mērogā

Čehijas organizētajā starptautiskajā tiešsaistes konkursā “The Best in English” angļu valodā piedalījās 16 462 skolēni no 25 valstu 624 skolām. Smiltenes vidusskolu pārstāvēja 23 jaunieši. Kaspars Pakulis no konkursa 856 Latvijas dalībniekiem izcīnīja 21. vietu bet Arvīds Bāliņš – 22. vietu. Apsveicam un no sirds lepojamies ar savu audz..

Erudīcijas konkurss “Es mīlu tevi, Latvija!”

21.novembrī Smiltenes vidusskolā jau otro gadu notika jauniešu pašpārvaldes rīkotais erudīcijas konkurss “Es mīlu tevi, Latvija!” Zināšanās, radošumā, atjautībā un veiklībā savstarpēji sacentās astoņi desmito klašu, tikpat vienpadsmito un divpadsmito klašu skolēni, kā arī skolotāju komanda. Šoreiz vislabāk veicās 11.klašu komandai, otro vietu..

Latvijas Kultūras kanona konkurss “Kultūras kanons, radošā un mana brīvība”

Smiltenes vidusskolas skolēnu komanda 14.oktobrī devās uz Cēsīm, lai piedalītos konkursa “Kultūras kanons, radošā un mana brīvība” pirmajā kārtā. Pasākums notika Cēsu vēstures un mākslas muzejā, Cēsu Jaunajā pilī. Smiltenes vidusskolas komandā darbojās 10.a klases skolēni Ance Pakalne un Ginters Ķelps, kā arī Linda Amanda Bluķe no 12.a klases..

59 komandas no visas Latvijas apņēmušās mainīt ikdienas paradumus, samazinot radīto atkritumu apjomu

Valsts izglītības satura centra un “Zaļā josta” izsludinātajā izaicinājumā skolēniem “Atkritumiem NĒ” ir pieteikušās 59 komandas no visas Latvijas, kas ir apņēmušās mainīt ikdienas paradumus tīrākas vides labā. Izaicinājuma “Atkritumiem NĒ” dalībniekiem ir uzdevums mēneša laikā mainīt savus un savas ģimenes ikdienas paradumus, cenšoties maksi..

“Zaļā josta” izsludina ikgadējo kampaņu “Tīrai Latvijai”

Skaidrojot izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi, “Zaļā josta” izsludina ikgadējo kampaņu “Tīrai Latvijai”. Kampaņas mērķis ir ne tikai veicināt izlietotu bateriju dalītu vākšanu un nonākšanu pārstrādē, bet arī izglītot sabiedrību par pareizu rīcību ar videi kaitīgiem atkritumiem un vides saudzēšanas jautājumiem. ..

Pirmo reizi Latvijā aicina ģimenes izstrādāt viedierīču lietošanas noteikumus

“Skolēna Digitālais IQ” 2019 projekta ietvaros aicina ģimenes radīt un noslēgt digitālās veselības vienošanos. Portālā skolanakotnei.lv pieejami bezmaksas izglītojoši materiāli par ģimenes digitālo veselību. Lai veicinātu vecāku un bērnu savstarpējo komunikāciju par digitālajām aktivitātēm, Samsung skola nākotnei projekta “Skolēna Digitālais ..

Konkurss “Mūsu mazais pārgājiens 2019”

Zemkopības ministrija (ZM) jau trīspadsmito reizi izsludina par tradīciju kļuvušo konkursu Latvijas skolu jaunatnei “Mūsu mazais pārgājiens 2019”. Tajā aicināti piedalīties visu Latvijas vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu skolēni, kā arī interešu izglītības pulciņi un mazpulki. Konkursa “Mūsu mazais pārgājiens 2019” uzdevums..

Konkurss 1. līdz 4. klases skolēniem “Drošākā klase”

Atsākoties mācībām, bērni aktīvi iepazīst pasauli gan skolā, gan ārpus tās. Tāpēc, gādājot par bērnu drošību, jo īpaši svarīgi ir atgādināt mazajiem vienkāršus noteikumus, kā uzvesties ceļā uz skolu un skolā. Lai palīdzētu izveidot sarunu par šo tēmu interaktīvāku, BALTA sadarbībā ar izdevniecību Zvaigzne ABC un Valsts Izglītības satura centr..

R. Mūkam veltīto jaunrades darbu konkurss

R. Mūkam veltīto jaunrades darbu konkurss līdz 2019.gada 8.novembrim. Par Robertu Mūku. Roberts Mūks (īstajā vārdā Roberts Avens), dzejnieks, filozofs un reliģiju pētnieks, dzimis 1923.gada 14.janvārī rakstveža ģimenē Galēnu pagasta Ošupē. Mūks studējis Vircburgas universitātē, Baltijas universitātē Pinnenburgā, Lēveles universitātē Beļģijā u..