Zadiņu ģimenes 29. prēmiju saņem Kristaps Kažuro

12.a klases skolnieks Kristaps Kažuro šodien vienlaikus ar vispārējās vidējās izglītības sertifikātu saņēma Zadiņu ģimenes stipendiju 500 eiro vērtībā. Viņš ir 29. minētās stipendijas laureāts. Ar savu ieguldījumu mācībās Kristaps vairākkārt ļāvis skolas vārdam izskanēt visā Latvijā. Jaunietis ir pateicīgs ilggadējiem skolas mecenātiem – Zadiņu ģimenei. Stipendija viņam lieti noderēs turpmākajām studijām. “Esmu ļoti priecīgs, ka pēc 9.klases par savu nākamo izglītības iestādi izvēlējos Smiltenes vidusskolu. Šie trīs gadi tik daudz devuši manai izaugsmei! Te apzinājos savu īsto aicinājumu,” atzīst Kristaps Kažuro. “Pēc pamatskolas domāju, ka studēšu ģeogrāfiju vai vēsturi, bet, mācoties vidusskolā, sapratu, ka gribu savu nākotni saistīt ar mehatroniku vai autobūves nozari.” Kristapu aizrauj jaunākās tehnoloģijas un automašīnas. Viņš ar labiem panākumiem startējis Jauno Ģeogrāfu skolā, dažādās mācību olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencēs.  Ģeogrāfija un vēsture Kristapu joprojām interesē, bet, vidusskolā izstrādājot zinātniski pētniecisko darbu, viņš sapratis, ka mehatronika un auto būve ir tās jomas, kurām labprāt veltītu visu turpmāko dzīvi. “Vidusskolas gadi paskrēja kā viena diena! Tie bijuši tik piepildīti,” saka Kristaps. No šeit pavadītā laika viņam visvairāk atmiņā paliks Aerobikas festivāli un Volejbola naktis, kuros izjutis īpašu vienotību ar skolasbiedriem. Kristapa mācību darbs regulāri novērtēts ar zelta vai sudraba liecībām. Taču jaunietim nekad svarīgākās......

Jasmīnai Pakalnei – bronzas medaļa Eiropas ģeogrāfijas olimpiādē!

No 18. līdz 21.jūnijam tiešsaistē norisinājās Eiropas ģeogrāfijas olimpiāde, kurā piedalījās 14 valstu izlases. Latvijas izlases sastāvā startēja arī Smiltenes vidusskolas 8.d klases skolniece Jasmīna Pakalne, kura olimpiādes junioru grupā izcīnīja bronzas medaļu! Paldies viņai par uzņēmību un neatlaidīgo darbu! “Šai olimpiādei sagatavoties nav iespējams,” atzīst Jasmīna. “Ģeogrāfija ir ļoti visaptveroša disciplīna un jautājumi varēja būt par jebko… Visu izšķīra prasme loģiski domāt un līdzšinējās zināšanas, par kurām liels paldies Smiltenes vidusskolas ģeogrāfijas skolotājai Ingunai Rullei un Jauno ģeogrāfu skolas vadītājiem Gatim Kampernovam, Moricam Robertam Mūrniekam un Uldim Kleperam.” Olimpiādē piedalījās 144 skolēni no 14 dažādām valstīm. “Viss notika tiešsaistē. Pirmajā – atklāšanas dienā – rādījām video, kuros viens otru iepazīstinājām ar sevi un vietu, no kuras nākam,” stāsta Jasmīna. “Klātienē tas viss noteikti būtu daudz jaukāk, bet ir tā, kā ir. Katrs atradāmies savās mājās vai skolā, bet tajā pašā laikā visi piedalījāmies vienā pasākumā! Arī tas bija kaut kas ļoti īpašs! Otrajā dienā pildījām praktiskos uzdevumus un atbildējām uz testa jautājumiem, trešajā dienā bija rakstiskā daļa, kurā man veicās vislabāk. Tajā vajadzēja atbildēt uz jautājumiem par gaisa piesārņojumu, globālo sasilšanu, tūrismu, zemestrīcēm un to ietekmi uz cilvēkiem, izteikt savas domas par to, ko konkrētajā situācijā varētu mainīt, kā......

Māras Dāmes stipendiju saņem Ance Pakalne, Santa Vintere un Kārlis Sīmanis

Līgo svētku priekšvakarā saņēmām ziņu, ka par augstiem sasniegumiem mācībās, aktīvu sabiedrisko un brīvprātīgo darbu 2.semestrī skolas absolventes Māras Dāmes stipendija piešķirta trīs Smiltenes vidusskolas skolēniem: Ancei Pakalnei no 11. a klases, Kārlim Sīmanim un Santai Vinterei no 11.b klases. Jaunieši stipendiju saņems nākamā mācību gada 1.semestrī. Paldies Santai, Ancei un Kārlim par atbildīgo attieksmi, centību, labestību un dzīvesprieku, ko viņi ienes skolas dzīvē!  “Ir tikai divi veidi, kā dzīvot. Viens – tā, it kā nekas nav brīnums. Otrs – tā, it kā brīnums ir itin viss,” raksta viens no 20.gs. ievērojamākajiem zinātniekiem Alberts Einšteins. Novēlam mūsu Santai, Ancei un Kārlim skaistu, piedzīvojumiem bagātu vasaru un arī turpmāk būt tikpat kaislīgi zinātkāriem! Nākamais mācību gads viņu dzīvē īpaši nozīmīgs – tas būs vidusskolas izlaiduma gads… Šā mācību gada otrajā semestrī par augstiem mācību sasniegumiem 1.semestrī Māras Dāmes stipendiju saņēma Ance Pakalne un Kristiāna Kļaviņa. Paldies mecenātei par palielināto stipendiju fondu Smiltenes vidusskolas čaklo un talantīgo skolēnu atbalstam ceļā uz izglītību, jaunām ierosmēm un sapņu piepildīšanos! Foto: Agnis Melderis..

Izlaidums mūsu devītajiem…

12.jūnijā svinējām svētkus mūsu devītajiem. Vienam no lielajiem notikumiem viņu dzīvē – pirmā svarīgā izglītības dokumenta saņemšanu. Jauniešus, viņu vecākus un skolotājus par to priecāties ar dziesmām no populārām kinofilmām un izrādēm rosināja Latvijas Nacionālā teātra aktieri Dita Lūriņa – Egliena un Mārtiņš Egliens. Aicinot dziedāt pāri bēdām, ņemot un dodot, piepildot šo sētu, zemi un tautu ar savu īpašo gaismu un aicinājumu… Skolēni izlaidumā saņēma arī Smiltenes vidusskolas 9.klašu absolventu pogas, kuras viņiem vienmēr atgādinās par piederību šai vietai un  nozīmīgākajiem brīžiem skolā. Audzinātājas Inese Lipstoka, Jana Vīksna, Ilga Ozoliņa un Vera Rācene saviem skolēniem dāvināja veiksmes pildspalvas. Ar tām rakstītās vēlēšanās noteikti piepildīsies… Mūsu jaunieši atradīs viņu īpašo vietu dzīvē, būs laimīgi, mīloši un mīlēti, saskaņā ar sevi. “Patiesībā dzīve sastāv no ļoti vienkāršām lietām,” klātesošos uzrunāja skolas direktore Ilze Vergina. “Tās ir tās īstās un pamatīgās. Brīžos, kad piedzīvojat ko skaistu un īpašu, vienmēr atcerieties, ka kāds ieguldījis lielu darbu, lai tā varētu notikt. Šodien vēlos teikt lielu paldies vecākiem, uzņēmējiem, ikvienam mūsu novada cilvēkam, kurš, apzinoties, ka izglītība ir vērtība, rosinājis, lai mēs visi jauno mācību gadu sāktu skaisti pārbūvētā skolā. Paldies tuvajiem cilvēkiem, kuri jūs  vienmēr atbalstīja un iedrošināja! Paldies jums, skolēni, par pacietību būvdarbu......

Nāciet un sasniedziet savus mērķus Smiltenes vidusskolā!

Nākamie vidusskolēni! Ja vēl neesat paspējuši, aizpildiet pieteikumu, un 14. vai 15.jūnijā jums vēlamā laikā tiksimies uzņemšanā! Nāciet un sasniedziet savus mērķus Smiltenes vidusskolā! Izvērstāka informācija par pieteikšanos un uzņemšanas kārtību – https://ej.uz/svuznemsanaskartiba Izvērstāka informācija par mācību virzieniem – https://ej.uz/svmacibuvirzieni Izvērstāka informācija par jauniešu iespējām Smiltenes vidusskolā –  https://ej.uz/svjauniesuiespejas..

Izlaidums zem ziedošām kastaņām…

Smiltenes vidusskolas 12.klašu izlaidums. Kā sirsnīgi dārza svētki ar ziedošām kastaņu svecēm, vasaras smaržu un prieku sirdī. Par lielo, kopīgi paveikto darbu un arī par to, ka, šis visu gaidītais pasākums, neraugoties uz ierobežojumiem, varēja notikt klātienē. Izlaidumam ar savu klātbūtni īpašu noskaņu dāvāja brīnišķīgie Latvijas Nacionālā teātra aktieri Dita Lūriņa – Egliena un Mārtiņš Egliens. “Jūs, divpadsmitie, esat bijuši ļoti stipri,” absolventus uzrunāja Smiltenes vidusskolas direktore Ilze Vergina. “Staigājot no ēkas uz ēku, pacietīgi pieciešot visas ar būvniecību saistītās neērtības. Nu jau palicis vairs tikai solis un viss būs sakārtots! Ļoti gribētu, lai jums visiem paliktu sajūta, ka esat cēluši šo skolu kopā ar mums. Mans solījums joprojām ir spēkā: jūs būsiet tie, kuri jaunajā zālē dejos pirmo valsi! Ar lielu prieku vēroju, kā jūs šajā laikā viens otru iedrošinājāt, palīdzējāt. Tagad zinu: jūs esat cilvēki, kas darīs visu iespējamo, lai savējos neatstātu nelaimē. Ticu, ka jūs no šī sarežģītā laika sev līdzi paņemsiet vislabāko – spēku tikt pāri arī vislielākajām grūtībām. Jūs vienmēr būsiet savējie, mūsējie! Paldies audzinātājām Ilmai Reimanei un Signei Voverei, vecākiem un arī jums, absolventi, par visu, ko esat pienesuši šai skolai kā vērtību klāt! Jaunieši, mēs jums šodien ļoti vēlamies uzdāvināt spārnu sajūtu, apziņu,......

Nāc un sasniedz savus mērķus Smiltenes vidusskolā!

Dažādām interesēm atbilstoši mācību virzieni, atbalstoši skolotāji, daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas un atpūtas iespējas, draudzīgi skolasbiedri un aktīva jauniešu pašpārvalde… Projekti, ar kuru atbalstu gūt jaunu pieredzi, zināšanas un draugus ārzemēs. Tas viss mums ir! Atklāj un pilnveido savus talantus Smiltenes vidusskolā! Izvērstāka informācija par uzņemšanu, Smiltenes vidusskolas mācību virzieniem, tradīcijām, skolēnu iespējām un iecerēm jaunajā mācību gadā – pievienotajā video un mājas lapā sadaļā Uzņemšana.  ..

Brīvprātīgais hokeja čempionātā

Būt klāt hokeja čempionātā – tas ir karstākais katra līdzjutēja sapnis. Īpaši šajā laikā… Smiltenes vidusskolas 10.klases skolnieks Ernests Eglītis bija starp tiem laimīgajiem, kuri bija klāt piecās no septiņām Latvijas hokeja izlases spēlēm un vairākās citu izlašu spēlēs. Kā viņam tas izdevās? – Atslēgas vārdi: brīvprātīgā darbs… Ernests pats uz slidām pirmoreiz nostājās septiņu gadu vecumā. “No 13 gadiem trenējos Valmieras hokeja klubā. Līdz vienā brīdī komanda izjuka, jo nebija pietiekami daudz konkrētā vecuma spēlētāju,” stāsta jaunietis. Tagad viņš spēlē “Smiltenes Vanagos”. Hokejs joprojām ir Ernesta sirdslieta. “Pirms četriem gadiem sapņoju, ka pats varētu piedalīties hokeju čempionātā. Vācijas komandas jaunākajam vārtsargam bija 16 gadu… Kad aizgāju no Valmieras hokeja kluba, bija pārliecināts, ka došos uz čempionātu kā skatītājs. Bet tad nāca pandēmija un līdz ar to zuda pārliecība, ka piepildīsies arī šī iecere,” atzīst Ernests. “Pavasarī iepriekšējā klases audzinātāja Monta Konstante bija pamanījusi, ka tiek meklēti brīvprātīgie hokeja čempionātam. Pieteicos un tiku! Pirms tam bija jāizpilda vairākas garas anketas, kurās jāatbild uz dažādiem jautājumiem, t.sk. par hokeju, manu pieredzi tajā utt. Domāju, ka tā arī bija izšķirošā, kāpēc tiku starp tiem laimīgajiem, kurus izvēlējās šim darbam. Čempionāta laikā biju apsarga asistents. Spēļu laikā skatījos, vai tiek ievēroti kārtības noteikumi......

Smiltenes vidusskolā – čaklākie izlietoto bateriju vācēji Vidzemes reģionā!

Ekoskolas aktivitātes Smiltenes vidusskolā šajā mācību gadā atšķīrās no tām, kādas tās bija jau kļuvušas par izglītības iestādes dzīves neatņemamu sastāvdaļu līdz šim. Taču skolēni un skolotāji visu mācību gadu rūpējās, lai vides izglītība turpinās. Tā tika iekļauta izglītības saturā, izvirzot vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības mērķus, piedāvājot skolēniem iespēju īstenot aktīvu attieksmi un pieņemt lēmumus par vides uzlabošanu skolā un mājās. “Agrāk visi pasākumi notika galvenokārt skolā, šogad – mājās,  ģimenēs,” informē Vija Sokolova, ekoskolu koordinatore Smiltenes vidusskolā. “Taču skolēni tik un tā nostiprināja dažādas caurviju prasmes, attieksmi un vērtības, vides aktivitātēs iesaistot arī ģimenes locekļus. Saskaņā ar kompetenču pieeju, ko īstenojam Smiltenes vidusskolā, ekoskolu programmu veiksmīgi iekļaujam izglītības saturā. Šogad mūsu kā Ekoskolas temats bija: Skolas vide un apkārtne. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, skolēni programmā sasniedzamos, ar vides aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību saistītos uzdevumus, galvenokārt, īstenoja vidē, kur mācījās, – mājās. Taču izmantojām arī katru iespēju paveikt ko videi draudzīgu skolā un tās apkārtnē. Pavasarī skolēni sportiskās aktivitātes, aktīvu dzīvesveidu apvienoja ar vides sakopšanu. Par to varat izlasīt: https://svs.edu.lv/fiziskas-aktivitates-apvieno-ar-vides-sakopsanu/ Ar 1.semestrī un Ekoskolas Rīcības dienās paveikto varat iepazīties: https://svs.edu.lv/ekoskolas-aktivitates/ Izglītības iestādē ar bērniem jau no pirmsskolas vecuma tiek runāts par videi kaitīgo atkritumu ietekmi uz dabu. Skolēni mācās......

Mācību gada izskaņā, vasaras brīvlaikā ieejot…

2020./2021.mācību  gads noslēdzies! Tas prasījis lielu uzņēmību, daudz darba, spēka un izturības gan skolēniem, gan skolotājiem un vecākiem. Taču šajā izaicinājumiem bagātajā laikā esam arī apguvuši daudz jauna un apzinājušies šās dzīves galvenās vērtības. Gan skolēni, gan viņu vecāki atzinuši, ka personības izaugsmē, kas sākas ģimenē un turpinās skolā, vissvarīgākie atslēgas vārdi ir mīlestība, savstarpējā cieņa, izglītība, zinātkāre un darbs. Šā mācību gada noslēgums Smiltenes vidusskolai bija īpašs arī ar akreditācijas procesa norisi un direktores Ilzes Verginas profesionālās darbības novērtēšanu. Akreditācijas ziņojumu saņemsim jūnijā. Taču līdz šim esam dzirdējuši daudz atzinīgu vārdu gan par skolu, gan direktores darbu. Smiltenes vidusskolas pārstāvji aicināti dalīties pieredzē ar citām izglītības iestādēm par jaunieviesto sistēmu sapulču rīkošanā, kā arī par klašu  uzvedības monitoringu un dokumentu krātuvi. Ļoti augstu novērtējam vecāku anketās izteikto pozitīvo vērtējumu. Tas dod spēku un motivāciju censties, lai turpmāk organizētu darbu vēl labāk. Vēlam visiem skaistu, saulainu un piedzīvojumiem bagātu vasaru! Neaizmirstot par piesardzību un drošību… Līdz jaunajam mācību gadam skolas renovācija būs pabeigta! Ļoti ceram, ka 1.septembrī visi mācības atsāksim klātienē!..

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux