Literārā kafejnīca

8.novembrī Smiltenes vidusskolā notika literārā kafejnīca. Direktora vietnieces, latviešu valodas un literatūras skolotājas Valdas Cirītes izlolota, ar skolēnu, skolas absolventu un skolotāju labajām domām un siltajiem vārdiem piepildīta…..