Dzejas telpa Smiltenes vidusskolā

Smiltenes vidusskolā septembrī, Dzejas dienu mēnesī, arī šogad radošajā darbībā iesaistījušies visu klašu skolēni. Kamēr jaunākajās klasēs top izstādes, tikmēr 7. – 12. klašu skolēni piepilda virtuālo Dzejas telpu. Grupās kopā ar saviem klasesbiedriem vai..

Zinību diena trīs īpašās pieturās

Šogad Smiltenes vidusskolā tradicionālo Zinību dienas gājienu aizstāja skolēnu, viņu vecāku un skolotāju tikšanās trīs pieturās – pie skolas ēkām Rīgas ielā, Dārza ielā un Dakteru ielā. Domās un sirdī viņi visi ir kopā – priecīgi par atkalredzēšanos un ce..

Skolotāji un skolēni!

„Pasaule, kurā dzīvojām vakar, nav vairs tā pati, kurā šodien dzīvojam”. (Aksels Munte). Sākot skolas gaitas jaunajā 2020./2021.mācību gadā, vēlam visiem izturību un stipru veselību, ticību savai zemei, savai valstij! Kopš šā gada 12.marta nemanot pagājis..

Zinību diena Smiltenes vidusskolā

Svinīgo 1. septembra gājienu 2020./2021.m.g. aizstās satikšanās skolas ēku pagalmos. Maršrutā, kurā būsim vienoti domās un priekā par atkal sastapšanos. Maršruta sākums Rīgas ielā 16C –  1. – 4. klašu  skolēniem skolas pagalmā pulcēšanās 8:30 kopā a..

Jauno mācību gadu sākot…

19.augustā Smiltenes vidusskolā notika 1.- 12.klašu skolēnu vecāku sapulces, kurā skolas direktore Ilze Vergina informēja par to, kā jaunajā mācību gadā notiks mācības. Būtiskākais jaunums, ko atbalstīja vairākums vecāku – visu klašu skolēni mācīsie..

Vecāku sapulces

Trešdien, 19.augustā, Rīgas ielas 16 c zālē notiks Smiltenes vidusskolas skolēnu vecāku sapulces. Plkst. 17:30 – 1.-  4.klašu skolēnu vecākiem, plkst.19:00 – 5.- 12.klašu skolēnu vecākiem.