Par eksāmenu norisi

Izglītības un zinātnes ministrija un VISC informē, ka ārkārtējās situācijas dēļ tiek mainīta ierastā kārtība, kādā skolās skolēni kārtos gala eksāmenus. 9.klašu skolēniem šogad valsts pārbaudes darbi tiek atcelti, līdz ar to mācību gads beidzas 29. maijā...

4.maijs. 1990.gadā un šodien…

Sveiciens 4.maija svētkos no Smiltenes vidusskolas. 4.maijs un 18.novembris ir nozīmīgākie datumi Latvijas valsts vēsturē. Šogad aprit 30 gadi, kopš Augstākā padome 1990.gada 4.maijā ar 138 deputātu balsīm pieņēma deklarāciju “Par Latvijas Republikas neat..

„Rēķini galvā” pret Covid-19!

Pirmajā ārkārtējās situācijas dienā, 13. martā, daudzi izcili rēķinātāji galvā no visas Latvijas bija plānojuši ierasties Rīgas 28. vidusskolā uz ikgadējām sacensībām pieccīņā.  Arī  septiņi labi sagatavojušies un uz uzvarām pretendējoši Smiltenes vidussk..