Smiltenes vidusskolas komandai 1.vieta

“Esi Līderis!” – ir Vislatvijas skolu projekts, kas jau 19 gadus dod iespēju skolēniem iegūt daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā. Projekta „Esi Līderis!” mērķis ir veicināt skolēnu zināšanu un prasmju apguvi, attieksmes un vērtīb..

Pogu balle

“Cik tie bērni ātri gan aug. Vakar vēl autiņos tinām. Un mums zināms par viņu bij’ viss, Nebij’ vien liktenis zināms..” (M. Zālīte.) Pogu balle 9. klašu skolēniem š.g. 6. martā pl. 18.00 skolas zālē (Rīgas ielā 16 c).