Literārā kafejnīca

8.novembrī Smiltenes vidusskolā notika literārā kafejnīca. Direktora vietnieces, latviešu valodas un literatūras skolotājas Valdas Cirītes izlolota, ar skolēnu, skolas absolventu un skolotāju labajām domām un siltajiem vārdiem piepildīta…..

Mārtiņdiena

7.novembrī Smiltenes vidusskolas pirmsskolas “Mārīšu” un “Pūcīšu” grupas bērni kopīgi atzīmēja Mārtiņdienu. Lai vārti no rudens uz ziemu tiktu atvērti skanīgi, bērni gāja rotaļās, dziedāja dziesmas par Mārtiņiem, minēja dažādas mīklas un, protams, neizpal..