skolas_padome

Gada nogalē skolā pulcējās izglītības iestādes padome. Par tās priekšsēdētāju tika ievēlēta Eva Mince, savukārt par vietniekiem – Andis Mincis un Egils Mūrnieks. Padomes sēdē tika sniegta informācija par skolas darbu, minot dažādus situāciju raksturojošus datus. Skolas padome klātienes sarunās un anketās atzinīgi vērtēja Smiltenes vidusskolā uzsākto darbu, pārrunājot arī skolas turpmākajai attīstībai un pilnveidei būtiskus jautājumus mācību, audzināšanas un saimnieciskajā darbā.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux