Pedagoga palīgs; Nodarbību cikls vides izglītībā; Nodarbību cikls kultūrvēsturē “Novada dabas objekti kā kultūrvēsturiskais mantojums”; Nodarbību cikls kultūrizglītības jomā “Drāmas metodes sevis atklāšanai”; Nodarbības individualizētam atbalstam matemātikā izglītojamajiem, kuri ilgstoši kavē skolu; Nodarbības individualizētam atbalstam matemātikā skolēniem ar zemiem sasniegumiem un mācību grūtībām; Nodarbības individualizētam atbalstam matemātikā sākumskolā talantīgajiem skolēniem; Praktiskās nodarbības dabaszinībās skolēniem ar vidējiem sasniegumiem Praktiskās nodarbības ķīmijā; Praktiskās nodarbības “Elektronikas prasmju attīstīšana skolas radiomezgla uzturēšanā”; Nodarbības individualizētam mācību atbalstam izglītojamo uzņēmības un motivācijas veicināšanai; Mācību vizīte 2.-4.kl. uz AHHAA centru Tartu; Mācību vizīte uz Salaspils un Rīgas botāniskajiem dārziem; Mācību vizīte uz Randu pļavām Salacgrīvas novadā; Mācību vizīte “Pa strēlnieku pēdām”; Mācību vizīte Energoefektivitātes centrā; Konkurss "Skrējiens Latvijai un Smiltenei”; Fizikas konkursu organizēšana; Radošā darbnīca “Atbildīgs patērētājs”; Radošās darbnīcas “Dabaszinības dažādos kontekstos”; Interešu izglītības programma "Matemātika - tas ir aizraujoši!"; Interešu izglītības programma “Matemātiskās spēles”. * Aktivitātes tiek īstenotas noteiktās klašu grupās

        Projekti 2016.gadā

        Skolā tika īstenoti vairāki nacionāla un starptautiska mēroga projekti. Septembra mēnesī skolēni iesaistījās tādos aktīvas līdzdalības pasākumos kā diskusijas par Smiltenes vidusskolu, jauniešu forums. Smiltenes vidusskola 2016.gadā realizēja arī 3 Erasmu..

        Projekts “Sporto visa klase”

        Projektā “Sporto visa klase” piedalās Smiltenes vidusskolas 3.d klase. Kopumā 3. klašu grupā piedalās 73 izglītības iestādes no 82 klasēm ar 1867 skolēniem. 4. Klašu grupā – 973 skolēni no 42 klasēm, 5. klašu grupā 6 klases 169 skolēni. Projek..