“Demokrātijas vizītkarte” Smiltenes vidusskolā

20230426_125202

26.aprīlī Smiltenes vidusskola savās telpās sagaidīja Erasmus + projekta “Demokrātijas formula” partnerus no Gulbenes, Viļakas, Balviem un Alūksnes, lai īstenotu projekta otro mobilitāti “Demokrātijas vizītkarte”.
Pēc “ledus laušanas” aktivitātēm norisinājās debates, kurās piedalījās visu projektā iesaistīto skolu jaunieši, kā arī jaunatnes darbinieki un šajā pasākumā īpaši uzaicinātie viesi: Smiltenes novada pašvaldības deputāte Astrīda Harju un Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītājs Edgars Roslovs. Debatēm par demokrātiju arī formāts tika izvēlēts demokrātisks, proti, “akvārija” sarunas. Projekta dalībnieki izvēlas sev vienu no  krēsliem, kas izvietoti divos apļos – iekšējā un ārējā, iekšējā aplī notiek sarunas, dalīšanās viedokļos, savukārt ārējais aplis ir novērotāji. Tā kā iekšējā aplī viens krēsls ir brīvs, jebkurš no ārējā apļa var tajā apsēsties un dalīties savā redzējumā. Projekta dalībnieki diskutēja par šādiem jautājumiem: kā jauniešu vidū veicināt demokrātiskas vērtības un demokrātisko praksi; kas ir demokrātiska izglītība; kā jaunietim piedalīties jaunatnes politikas veidošanā u.c.  Saruna izvērtās spraiga, dzīva, kurā dalībnieki spēj klausīties un ieklausīties, būt klātesoši un empātiski. Paldies Smiltenes novada lēmējvaras un izpildvaras pārstāvjiem par vērtīgajām atziņām, dalīšanos savā redzējumā, vērtīgo informāciju un iedvesmu!

Šajā mobilitātē īpaša uzmanība tika veltīta argumentācijas prasmēm un viedokļu plurālismam. Projekta dalībnieki izspēlēja “Plurālisma bingo”, kur nācās no kolēģiem savākt parakstus zem dažādiem kontraversāliem apgalvojumiem un pamatot savu viedokli.

Apmācību ciklā par demokrātiju jaunieši mācījās par masu mediju un demokrātijas savstarpējo saikni, akcentējot sazvērestības teoriju mehānismus, kas tiek izmantoti visdažādākajos informācijas avotos.

Projektu Nr. 2022-3-LV02-KA154-YOU-000099774, “Demokrātijas formula” ,  programmas “Erasmus+” 1. pamatdarbība “Personu mobilitāte mācību nolūkos”, līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

Projekta koordinatore Aiga Sorokina

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux