Sniedz ieteikumus ZPD darbu izstrādē

26.novembrī  ar Smiltenes vidusskolas skolēniem tikās Vidzemes Augstskolas Tūrisma un atpūtas virziena vadītājs, lektors Ilgvars Ābols. Viņš jauniešiem sniedza padomus zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) temata izvēlē, izstrādē un gaitā, kā arī informēja par būtiskākajām prasībām, kas jāņem vērā, lai ZPD darbus veiksmīgi aizstāvētu Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē...

Izvēles, kas dāvājušas vērtīgu pieredzi…

Smiltenes vidusskolas 11. b klases skolēni Elvīra Miesniece un Arvīds Bāliņš 12. un 13. aprīlī pārstāvēs skolu Valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) konferencē Rīgā. Lai nopelnītu šādu iespēju, ieguldīts liels darbs, gūta vērtīga pieredze, kas noderēs gan pašiem, gan citiem… Elvīras darba temats – Nātrija hlorīda ietekme uz ļauno gundegu. “Man ļoti patīk bioloģijas stundas, ko vada skolotāja Lāsma Rābante,” stāsta Elvīra. “Kad piedāvāja rakstīt zinātniski pētniecisko darbu, uzreiz sapratu, ka tas būs bioloģijā. Skolotāja ieteica aizbraukt uz Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmisko centru. Tur iepazinos ar profesoru Ģedertu Ieviņu, kurš palīdzēja izvēlēties darba tematu un bija arī mans konsultants. Sākumā gribēju pētīt lielo laimiņu, bet tas neizauga.” Augs, kas glābj planētu… Elvīru uztrauc tas, cik ļoti pēdējos gados tiek piesārņota vide. “Ja kaut kas interesē, tad šī lieta tavā ikdienā pamazām ienāk aizvien vairāk un vairāk. Pagājušajā vasarā piedalījos nometnē “Vides līderi”. Šī ziema pagāja, pētot ļauno gundegu… Pētnieciskajā darbā visinteresantākais bija braukt uz Rīgu un skatīties, vai darba sākumā izvirzītās hipotēzes piepildīsies. Ziemas brīvlaiku pavadīju Rīgā…. Līdz šim neviens šādu pētījumu nebija veicis, tāpēc visi ar lielu interesi gaidījām, kāds būs rezultāts. Brīdī, kad uz auga lapām parādījās pirmie nātrija sāļu kristāliņi, pārņēma tāds gandarījums! Mūsu cerības bija......

Uzaicināti uz Valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci

11. b klases skolēni Elvīra Miesniece un Arvīds Bāliņš izcīnījuši iespēju piedalīties Latvijas Skolēnu 43.zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē, kas Rīgā, no 12. līdz 13.aprīlim. Apsveicam un vēlam veiksmīgi pārstāvēt skolu arī Latvijas mērogā! Paldies skolotājām Lāsmai Rābantei un Sandrai Pakulei, kuras jauniešiem palīdzēja zinātniski pētniecisko darbu tapšanā! 8.martā Vidzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē Valmierā Smiltenes vidusskolu pārstāvēja arī: Amanda Luīza Behmane (11.a klase), Toms Hirte (11.a klase), Elīza Āboltiņa (11.b klase), Patrīcija Kauškale (11.b klase) un Baiba Feldmane (11.b. klase). Paldies visiem jauniešiem un viņu skolotājiem par ieguldīto darbu! Konkurence bija ļoti sīva. Pavisam Vidzemes skolēnu ZPD konferencei bija iesniegti 93 darbi no 21 Vidzemes reģiona skolas...

Zinātniskās pētniecības darbu priekšaizstāvēšana

9.maijā 10. klašu skolēni iepazīstināja ar paveikto pētniecības darbu izstrādē. Uzsākot mācības vidusskolā, katrs skolēns ir izvēlējies pētniecības darba virzienu, ar ko strādās 10. un 11. klasē. Šobrīd skolēni paveikuši pirmos soļus – precizējuši pētāmo jautājumu, izvirzījuši darba mērķi un izplānojuši veicamos uzdevumus. Kopā ar saviem skolotājiem – darbu vadītājiem uzsākta teorētisko avotu, likumdošanas un dokumentu analīze, izanalizēti statistikas avoti, izplānotas intervijas un aptaujas.  Liels atbalsts skolēniem bija tikšanās ar Vidzemes Augstskolas pasniedzējiem nodarbībās par pētniecības pamatprincipiem. Darbu priekšaizstāvēšana notika draudzīgā atmosfērā, atbalstoši jautājumi un ieteikumi palīdzēja precizēt tēmas un turpmāk veicamo. Skolēni prezentēja plašu interešu loku, piemēram, kāda ir ūdens cietība, kā radušies ielu nosaukumi Smiltenē, kādas vēstures liecības rodamas Noras Ikstenas romānā “Mātes piens”, kāds ir cietās degvielas raķešu dizains, kādas ir Saeimas vēlēšanu tendences novadā u.c. Skolēni, izvērtējot pasākumu, atzina, ka ieguvumi bija iespēja salīdzināt savu paveikto ar citu skolēnu darbiem; saņemt padomus no pārējiem; mācīties uzstāties un prezentēt darbu; uzzināt jaunas pētniecības metodes; atklāt aktuālas tēmas, kas interesē citus klasesbiedrus; rast jaunas idejas, kā veikt praktisko darba daļu; gūt ierosmes, kur meklēt informācijas avotus u.c. Vasara būs laiks, kad daudzi turpinās veikt praktiskus uzdevumus, lai iesākto pabeigtu nākamajā mācību gadā.  ..

11.klašu skolēni aizstāv zinātniskās pētniecības darbus

13. februārī 11. klašu skolēni prezentēja izstrādātos zinātniskās pētniecības darbus. Darbus skolēni veica plašā tēmu lokā. Savas dzimtas, pagasta un pilsētas vēsture, subkultūras sabiedrībā, hibrīdauto, saules enerģija, mākslīgais intelekts, personas datu aizsardzība u.c. jautājumi tika pētīti un pārējiem piedāvāti secinājumi, kas radušies darba gaitā. Pētniecisko darbu skate skolā bija mācīšanās svētki,  kas palielināja uzvaru pār sevi un prieku par labi paveiktu darbu. To apliecina arī skolēnu pašvērtējumi. Izvēlētā tēma bija interesanta, jo: ­ Sapratu, ka būt par uzņēmēju nav viegli, taču nav arī neiespējami. Es daudz uzzināju par savu dzimto vietu un pagasta iedzīvotāju viedokļus. ­ Jautājumi par mākslīgo intelektu ir aktuāli, mākslīgā intelekta nozīme nākotnē tikai pieaugs. ­ Pētīju nodokļu politiku, kas tieši šajā gadā mainījās. ­ Mani interesē lietas, kas ir saistītas ar atšķirīgo, tāpēc tēma par subkultūrām bija aizraujoša. ­ Mani interesē Visums. Jau no bērnības skatos filmas par Visumu, regulāri lasu informāciju par Visumu un vienmēr esmu pārsteigts, par to, cik milzīgi neaptverams tas ir. ­ Hibrīdauto ir nākotne, domāju, ka pavisam tuvā nākotnē šādu auto Latvijā būs ievērojami vairāk. Vislielāko pārsteigumu sagādāja: ­ Cik veiksmīgi man izdevās paveikt savu darbu, tas nebija viegli, bet tagad ir tāāāāds GANDARĪJUMS!! ­ Cik paveicams viss bija, darba procesu varu......

VIDZEMES AUGSTSKOLAS PASNIEDZĒJI ROSINA MEKLĒT JAUNAS IDEJAS

25. janvārī Smiltenes vidusskolas 10. klašu skolēni mācījās informācijas vadības prasmes, veidojot pētniecisko darbu. 10.klašu skolēni šobrīd veic pirmos soļus pētniecisko darbu izstrādē – izvēlās jomu, kurā veikt pētījumu, kopā ar darbu vadītājiem precizē tēmu, formulē pētāmo problēmu un plāno veicamos uzdevumus. Tāpēc nodarbības pētījuma plānošanā bija īpaši aktuālas un praktiski noderīgas. Nodarbības notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Nodarbības vadīja Vidzemes Augstskolas lektore, HESPI pētniece Linda Veliverronena un Vidzemes Augstskolas Tūrisma un atpūtas virziena direktors, lektors Ilgvars Ābols. Pasniedzēju vadībā skolēni tika iedrošināti būt radošiem pētāmo tēmu izvēlē, piedāvāt idejas, kas aktuālas jauniešiem un vietējai sabiedrībai. Pasniedzēji rosināja domāt un raudzīties plašāk, lai pētījums būtu noderīgs un interesants pašiem tā veicējiem. Izvērtējumos skolēni raksta: Iemācījos formulēt tēmu, izvirzīt mērķi, kas sasniedzams. Uzzināju, kādas ir visbiežāk pieļautās kļūdas pētnieciskajos darbos un sapratu, ko darīt, lai tās nepieļautu. Man patika šīs nodarbības. Patiešām noderīga nodarbība, mācīja formulēt tematu. Patika, ka pasniedzēji bija izpalīdzīgi un paskaidroja, kā nepieļaut muļķīgas kļūdas. Iemācījos, ka informācija ir jāpārbauda, ka visam nevar uzticēties, ka arī “pētījumi” tāpat kā viltus ziņas var būt nepatiesi un maldinoši. Visvairāk patika, ka paši varējām izvēlēties tēmas. Es ieguvu ideju savam pētījumam. Sapratu, ka pētnieciskā darba......

ZPD konkurss “Pasaule pieprasa tehniskos prātus”

Rīgas Tehniskā universitāte šogad 11 reizi organizē un aicina Latvijas skolotājus un skolēnus piedalīties ZPD konkursā “Pasaule pieprasa tehniskos prātus” www.rtu.lv/zpd . Konkursa dalībniekiem RTU piedāvā iespēju strādāt RTU laboratorijās un saņemt zinātnieku konsultācijas. Balvu fonds: 1. vieta – 900 EUR, 2. vieta – 600 EUR, 3. vieta 300 EUR. ārpus kārtas uzņemšana RTU pamatstudijās skolēna izvēlētājā studiju programmā, Informācija par pasākumu un pieteikšanas www.rtu.lv/zpd...

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux