ZPD skolas konferences otrā kārta

DSC_1474

16.janvārī Smiltenes vidusskolā notika zinātniski pētniecisko darbu skolas konferences 2.kārta. 11.klašu skolēni prezentēja praktiski noderīgus, kā arī turpmākajā zinātniskajā darbā izvēršamus pētījumus, kas  ļāvuši uzzināt daudz jauna pašiem un ieinteresēja uz nozīmīgām problēmām paskatīties plašāk un dziļāk arī skolasbiedrus.

Izvēlēto pētījumu temati – visdažādākie. Jaunieši bija veikuši parastā biškrēsliņa fenola savienojumu kvantitatīvo analīzi, pētījuši uztura ietekmi uz vēža šūnām, Svaira sindroma izplatību un diagnostiku Latvijā.  Skolēni piedāvāja saistošus risinājumus Grundzāles dabas takas atjaunošanai. Pētījumi piedāvāja jaunas idejas digitālās pratības pilnveidošanai skolā. Bija arī pētījumi par biodegvielu kā alternatīvu degvielu un viedtālruņu drošības sistēmu lietošanu. Klātesošie iepazinās ar mikrobioloģiskā piesārņojuma izvērtējumu uz sporta inventāru, dzirdēja interesantus faktus par invazīvajām zivju sugām Baltijas jūras Latvijas piekrastē un noskaidroja, kāds uzturs ieteicams īso distanču skrējējiem. Pētnieciskās konferences laikā tika prezentēta uz mikrokontroliera plates “Arduino” bāzes veidotu viedās mājas elementu ietekme uz elektroenerģijas patēriņu.

Labāko pētījumu autori pārstāvēs skolu Vidzemes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē. No tiem aktuālāko un nozīmīgāko pētījumu autori tiks izvirzīti dalībai Latvijas skolēni zinātniski pētniecisko darbu konferencē.

Taču ieguvējs ir ikviens skolēns, kurš piedalījās arī konkursa pirmajā kārtā. Jaunieši, veicot pētījumus, pilnveidoja zināšanas, prasmi izvērtēt un apstrādāt informāciju, strādāt ar dažādām iekārtām un tehnoloģijām laboratoriskos apstākļos, labāk apzinājās sabiedrībā aktuālas problēmas un guva pirmo nopietno pieredzi zinātniski pētnieciskajā darbā.

Paldies skolotājiem un citiem zinātniski pētniecisko darbu vadītājiem par atsaucību un sadarbību!

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux