Izskanējusi konference “Smiltene vēsturisku notikumu krustcelēs”

Namejs 2

Izskanējusi konference “Smiltene vēsturisku notikumu krustcelēs”, ko organizēja Smiltenes novada muzejs sadarbībā ar Smiltenes vidusskolu. Konferences mērķis bija iepazīstināt plašāku auditoriju ar muzeja pētījumiem Smiltenes un Smiltenes novada vēsturē. Pētnieku priekšlasījumu temati aptvēra Smilteni un Smiltenes apkārtni dažādos laika posmos –

  • Cērtene un tās pilskalns,
  • 18.gadsimta pārmaiņas un apgaismības idejas Palsmanē pēc pārciestā kara posta un nabadzības,
  • 17. – 19. gs. zemnieku un viņu saimniecību interesantā etimoloģija Blomē, Palsmanē un Mēros,
  • 1918.gada liktenīgie notikumi Vidzemē un Smiltenē.

Konferences laiks nav izvēlēts nejauši – tieši februārī pirms 106 gadiem notika pirmās lielinieku organizētās represijas pret Latvijas teritorijas iedzīvotājiem. Par šiem traģiskajiem notikumiem pagājušā gada februārī tapa muzeja izstāde – ekspozīcija “Liktenīgais februāra ceļš”, kam pamatu veidoja Smiltenes novadpētniecības muzeja veiktie pētījumi, bet šogad šo tematu, nu jau konferences ietvaros, turpināja Mg. hist. Lauras Kļaviņas apjomīgā pētījuma “Par lielinieku organizēto Latvijas iedzīvotāju izsūtīšanu 1918. gadā Ziemeļvidzemē un Smiltenē” prezentācija. Tieši tāpēc, papildinot konferenci, skolas bibliotēkā šobrīd izvietota muzeja veidotā ekspresizstāde “Liktenīgais februāra ceļš”.  Terora akciju rezultātā no Smiltenes tika izsūtīti 18 cilvēki – provizors Eižens Bergmanis, Pēteris Pelcis, Jānis Ringmanis, Pēteris Strāls, Mēru muižas īpašnieks Jakobs Hekers u.c. Plašas represijas skāra Cēsis (arestēti 150 cilvēki), Valmieru (120 cilvēki), Strenčus un apkārtni (21 cilvēks), kā arī Valku. Šo tematu savā maģistra darbā pētījusi arī Laura Kļaviņa Plašāk par Lauras Kļaviņas pētījumu var lasīt arī žurnāla “Ir. Domuzīme” 2023.gada 4.numurā.

Smiltenes novada muzejs ar savu skatījumu uz šiem notikumiem iepazīstināja jau pagājušā gada februārī, kad izveidoja izstādi, kas šobrīd apskatāma skolas bibliotēkā.

Konference bija plaši apmeklēta, labi organizēta. Ir labas atsauksmes no klausītājiem.

Paldies pētniekiem – Dr. hist. Jurim Ciganovam, Mg. hist. Laurai Kļaviņai, pētniekam/vēsturniekam Namejam Kalniņam, Dr. hist. Muntim Aunam un Mg. philol. Gintai Pērlei-Sīlei un konferences apmeklētājiem.

Tiem interesentiem, kas nevarēja būt klātienē, priekšlasījumi būs pieejami Smiltenes novada pašvaldības YouTube kontā.

Foto: Baiba Vahere, Inguna Kudlāne, Smiltenes novada muzejs

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux