Pārstāvēs skolu Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības konferencē

zpd_uzvaretaji – kopija

12.klases skolēni Una Gaine, Marta Kulberga un Eduards Dāvis Putrālis Latvijas skolēnu 48. zinātniskās pētniecības (ZPD) reģionālajā konferencē nopelnījuši 2.pakāpes diplomus un uzaicināti pārstāvēt Smiltenes vidusskolu Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē Rīgā!

Apsveicam, lepojamies un novēlam labus panākumus, pārstāvot skolu Latvijas mērogā! Paldies skolotājiem Tīnai Deinai Kukurītei un Andrejam Miķim, kuri palīdzēja mūsu jauniešiem sagatavot kvalitatīvus un Latvijai nozīmīgus darbus!

Vidzemes reģionā ar labiem panākumiem startēja arī 12.klases skolēni Sindija Jirgensone, Rihards Mazjānis, Kristers Lārmanis un Regnārs Tamms – viņi nopelnīja 3.pakāpes diplomus. Paldies skolotājiem Ingai Zariņai, Andrejam Miķim un Mārtiņam Bērziņam par jauniešiem sniegto atbalstu un zināšanām!

“Iepriekšējā mācību gadā piedalījāmies Latvijas Universitātes (LU) Cietvielu fizikas institūta organizētajā “Saules Kausā 2023”, tur arī radās doma, ka mūsu pētījums varētu būt saistīts ar kādu LU Cietvielu fizikas institūtam aktuālu tematu,” stāsta Marta Kulberga un Una Gaine, kuras pārstāvēs skolu Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē ar darbu “Fotohromā Itrija Oksihidrīda pārklājuma adhēzijas un termiskās stabilitātes pētījums pielietošanai viedajos logos”. Una, iespējams, pēc vidusskolas dosies studēt uz LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāti, bet Marta plāno savu nākotni saistīt ar inženieriju. Jauniešu zinātniskais konsultants LU Cietvielu fizikas institūtā bija vadošais pētnieks, fizikas zinātņu doktors Mārtiņš Zubkins, bet skolā pētījuma tapšanā daudz palīdzēja fizikas skolotājs Andrejs Miķis. Unai un Martai par paveikto ir liels gandarījums – darba gaitā gūta pieredze par darbu LU Cietvielu fizikas institūtā, kā arī radušās vairākas idejas par to, kā taupīt energoresursus.

Eduards Dāvis Putrālis izstrādāja zinātniski pētniecisko darbu lauksaimniecības, meža un veterinārajās zinātnēs – “Sausnas sagremojamības un kopproteīna ietekme uz piena izslaukumu”. Pētījumā gūtās atziņas viņam noderēs gan, strādājot ģimenes lauku saimniecībā, gan turpmākajās studijās Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē. Pēc augstskolas Eduards Dāvis plāno atgriezties ģimenes lauku saimniecībā – Smiltenes novadā un visā Latvijā labi zināmajā z/s “Kalējiņi 1”.

Teksts un foto: Baiba Vahere

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux