Šī gada nogalē noslēdzas Smiltenes vidusskolā realizētais Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras līdzfinansētais projekts Nr. VP2021/1-35 “Esi pamanāms”.

proj

Projekts pierādīja, cik svarīgi ir jauniešiem komunicēt par pašizjūtu, attīstīt sadarbības prasmes, veidot  izpratni par sociāli emocionālo  līdzsvaru, kas ir īpaši aktuāli, domājot par Covid-19 izraisītajām negatīvajām sekām.

Projekta laikā tika izstrādāts digitālais monitoringa rīks, kas ļauj fiksēt situācijas, monitorēt skolēnus un klases, lai gan projekta laikā, gan pēc tā varētu ātri reaģēt uz situācijām individuāli vai grupā.

Ļoti vērtīgas izvērtās septembra sākumā organizētās grupu nodarbības 9.- un 10.klases skolēniem, kā arī  individuālās konsultācijas jauniešiem jauniešu mentora – psihologa vadībā.

Jauniešu atziņas, kas radušās, piedaloties projekta aktivitātēs:

9-to klašu skolēnu viedoklis: Projekts palīdzēja atgriezties skolā pēc vasaras brīvlaika. Mums patika kopīgās aktivitātes, draudzīgās sarunas. Bija jauki sastapt visus kasesbiedrus ārpus stundām.

10.klases pārstāvji: Projekta galvenais ieguvums ir komunikācijas prasmes. Covid – 19 ir atstājis ietekmi praktiski uz ikvienu, tas smagi skāra skolēnus, jo bija jāspēj mācīties neierastā, pat mākslīgā vidē. Dažiem tas bija ļoti grūti. Mēs novērtējam iespēju neformālā un draudzīgā vidē runāt par mums aktuāliem jautājumiem. Ļoti noderīga bija Ievas un Henrika lekcija par to, kā uztveram un filtrējam informāciju mums apkārt un kā šo procesu varam ietekmēt.
Sagatavoja: projekta koordinatore Aiga Sorokina

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux