Smiltenes vidusskolai ardievas teikuši divpadsmitās klases absolventi

2-1

“Lido nu prom, neapstājies,
Neprasi, kāpēc mums katram sava pasaule.
Zvirbulēn, laiks ir aprast ar debesīm!
Tu esi brīvs kā ikviens – kā mēs.

Domā man līdz! Mums jānotic –
Spārni un vējš pasargāt spēs.
Skaties, cik daudz mākoņu sauc!
Sirds bailēs trīs… Lido tiem līdz!

Atkal jau laika vairs nav.
Apklusis viss, prātā tik baltas debesis.
Zvirbulēn, klau, cik skaisti tev spārni!
Kā tie saulē mirdz! Lido drīz, lido brīvs!”

Tā savā izlaidumā Mārtiņa Freimaņa vārdiem kopā ar savu brīnišķīgo audzinātāju Daci Rudzīti dziedāja mūsu divpadsmitie. Ja audzinātāja ir mūzikas skolotāja, tad dzied visi un tas ir tikpat skaisti kā pasaules ziedu dārzā vizbulītei blakus cerību krāsā uzplaukst zilā neaizmirstulīte, baltā narcise, brīnišķīgie ķiršu ziedi, romantiskās magnolijas, sapņainās un krāšņās peonijas. Blakus staltajam ozolam skaisti sakuplo liepa. Turpat blakus cēli aug bērzs.

Katram ziedam un kokam savs laiks, kad tas uzplaukst un dāvā pasaulei skaistāko, ko tai var sniegt. Ikviens no viņiem šajā pasaulē un skolā ienācis ar savu aicinājumu, raksturu, sapņiem un cerībām. Daži no tiem piepildīti šeit, vidusskolā, bet tikpat liels darbs vēl priekšā. Skolas zāli sildīja saulīte un daudz, daudz laba vēlējumu mūsu absolventiem.

“Bērni ir kā puķes ziedu pasaules dārzā, kas uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai un kopšanai, bet kas attīstās un aug pēc viņu pašu nesatricināmiem likumiem. Mūsu iekoptais un skaistais dārzs sāka veidoties pirms trim gadiem. Tas reibina ar savu krāsu daudzveidību, smaržu buķeti un ziedu, ziedošu krūmu un koku vienreizīgumu,” teica 12.klases audzinātāja Dace Rudzīte, katru no saviem absolventiem salīdzinot ar skolasbiedru rūpīgi un mīloši izvēlētu ziedu vai koku, kas vislabāk raksturo tieši viņu.

Jaunieši paši savā izlaiduma dienā atzina, ka jūtas līdzīgi taureņiem, kad tiem mostas spārni. Kā brīdī, kad pumpurs plīst un pļava pielīst pilna krāsām, skaņām un smaržām. Kā tikko izplaukuši ziedi, koši savā pārliecībā, ar mērķi katru gadu ziedēt arvien košāk, dot augļus un arvien vairāk uzņemt saules un gaisa.

“Neatlaidība un liktenis arī spēlē lielu lomu mūsu vēlmē izaudzēt krāšņus ziedus. Cik kuram spilgtas krāsas, ilgi ziedi un spēja izturēt dažādus izaicinājums. Kāds ir skaists, bet īsu mirkli, kāds izzied pavisam negaidīti, bet kāds pamanās ziedēt tur, kur nemaz nav sēts.

Vai jūs esat dzirdējuši, kā sarunājas puķes? Tās trīc līdz ar gaisu rīta rasā, izraudas un izsmejas kopā ar saules stariem un pieklust vakarā.

Vakarā tās uzmirdz un atceras. Atceras piedzīvoto, īpašu mīlestību veltot ikvienam, kas par tām rūpējies un lolojis…”

Dodoties tālāk un atvadoties no visa, kas līdz šim bijis ierasts un pazīstams, absolventi teica paldies vecākiem un skolotājiem, apsolot glabāt skaistākās atmiņas, mīlestību un viņiem dāvāto pieredzi. Darīt visu iespējamo, lai kādu dienu visiem tiem, kuri viņus mīlējuši, atbalstījuši un palīdzējuši atrast viņu ceļu dzīvē, dāvātu iemeslu justies bezgala lepniem.

Šā gada absolventi ir vieni no skolas vēsturē aktīvākajiem pašpārvaldes dalībniekiem. Viņu pirmais vidusskolas gads pagāja pandēmijas zīmē,  bet šajā mācību gadā skolā sarīkots 21 pasākums.

“Mīļie divpadsmitie, cienījamie vecāki, skolotāji un viesi,” klātesošos uzrunāja direktores pienākumu izpildītāja Valda Cirīte. “Ir saulgriežu laiks, kad dabā viss neprātīgi zied un smaržo, kad tiek vīti trejdeviņi ziedu vainagi, kurā katram no ziediem ir īpašs spēks un enerģija. Liekot vainagā ziedus, tie jāliek jaukti, lai simboliski attēlotu dzīvē notiekošo, rindojot notikumus citu pie cita. Gluži tāpat kā dzīvē, nespējot paredzēt notikumu gaitu, arī meklējot pļavā ziedus Jāņu vainagiem, ir jāļaujas – sirds pati atradīs īstos un roka neviļus pēc tiem tieksies, lai ziedi kārtotos cits pie cita krāšņā vainagā. Svarīgākais, lai jūsu vainags būtu īsts un patiess. Divpadsmitie! Šodien jūs ļāvāties ziedu stāstiem, aiz kuriem slēpjas katra jūsu stāsts. Jūs ikviens savā divpadsmitās klases ziedu vainagā esat citāds, bet ja kaut viena no šiem ziediem nebūtu, tas nebūtu vairs jūsu divpadsmitās klases ziedu vainags. Šodien Smiltenes vidusskolā ir svētku diena –  kaut kas skaists beidzas un sāksies laiks, kad arvien biežāk būs jāpieņem patstāvīgi lēmumi, jāuzņemas atbildība, jāizšķiras, par kuru ceļu tālāk doties. Esiet īsti un patiesi! Un grūtos brīžos ļaujieties tam, ko saka sirds!

Lai pateiktos, šajā dzīvē nav izdomāts nekas labāks par vārdu “paldies”. Un mans, no sirds teiktais paldies jums, divpadsmitie, par to, ka jūs esat tādi, kurus negribas laist projām no skolas! Paldies vecākiem, vecvecākiem, skolas ilggadējai direktorei Ilzei Verginai, paldies ikvienam skolotājam un skolas darbiniekam par ieguldīto darbu divpadsmitās klases skolēnu izaugsmē, par klātesamību šo divpadsmit gadu laikā. Paldies klašu audzinātājām jaunākajās klasēs, paldies Jūsu pēdējai audzinātājai Dacei Rudzītei! Ikvienam no šiem cilvēkiem arī noteikti ir vieta jūsu ziedu vainagā. Jūs, jaunieši, vienmēr būsiet piederīgi savai skolai, savai Smiltenes vidusskolai, kur jūs gaidīs ciemos. Jūs vienmēr būsiet piederīgi Smiltenei, Smiltenes novadam. Lai viemēr jums virs galvas mierīgas debesis, lai vienmēr jums līdzās mīļi, atbalstoši cilvēki, lai vienmēr jūs ar prieku dotos savās ikdienas gaitās un vienmēr ar prieku atgrieztos mājās!”

“Vislielākā nozīme ir tam, ko jūs esat ierakstījuši savā sirdī,” uzrunājot absolventus un pasniedzot 12.klases absolventei Kristiānai Kļaviņai Ministru prezidenta Atzinības rakstu, teica Saeimas deputāte, Smiltenes vidusskolas ilggadējā direktore Ilze Vergina. “No sirds gribu teikt paldies par uzņēmību, sirdsgudrību, izturību un darbu šajā skolā direktores pienākumu izpildītājai Valdai Cirītei! Paldies vecākiem un skolotājiem par mūsu absolventiem dāvāto sirdsgudrību, zināšanām un izturību! Un tādas debesis kā Smiltenē – tik ļoti Piena ceļam līdzīgas – nav nekur citur pasaulē… Jums priekšā tāls ceļš, kurā vēl tik daudz jāpaveic! Lai jums visiem viss izdodas!”

Kristiāna Kļaviņa par labiem mācību sasniegumiem un aktīvu sabiedrisko darbu saņēma arī mūsu ilggadējo mecenātu Annas un Birutas Zadiņas prēmiju.

Simtgades izcilnieka pateicību un balvu par izciliem mācību sasniegumiem un aktīvu sabiedrisko darbu saņēma absolvente Elīza Kauliņa.

Skolas mecenātes Gintas Patelas naudas balvu šogad saņēma Alise Čukure un Kristīne Krista Cerbule.

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš absolventiem pasniedza apliecinājumus par pašvaldības naudas  balvu. To par augstiem mācību sasniegumiem, dalību mācību olimpiādēs un aktīvu sabiedrisko darbu šoreiz saņēma: Monta Štorha, Kristiāna Kļaviņa, Monta Sorokina, Evelīna Ance Bormane, Marta Jakoviča, Elīza Kauliņa, Eva Evelīna Krūmiņa, Ralfs Krūmiņš, Anda Jaunmuktāne, Agnese Jaunmuktāne, Bella Agnija Vāciete, Nora Vīvuliņa, Ernests Eglītis, Laura Ceriņa un Endijs Graudiņš.

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs pateicās skolotājiem par jauniešiem sniegto pieredzi un zināšanām, bet, sveicot absolventus, atgādināja, ka Smiltenes novadā ļoti nepieciešami zinoši jaunie speciālisti, vēlot jauniešiem viņu izaugsmes ceļā neapstāties un darīt visu iespējamo, lai padarītu mūsu valsti un pasauli labāku. “

Teksts: Baiba Vahere

Foto: Jānis Ūdris

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux