Smiltenes vidusskolas skolotāji gaida tikšanos ar saviem skolēniem!

ped_sede

Šodien Smiltenes vidusskolā notika 2023./2024. mācību gada pirmā pedagoģiskās padomes sēde. Gan skolotājiem, gan skolēniem priekšā darbīgs un radošs gads. Smiltenes vidusskolas vieta Latvijas skolu reitingā, darbā ar talantīgajiem skolēniem, CE un diagnosticējošo darbu rezultāti, absolventu panākumi, tiekot budžeta vietās augstskolās, apliecina, cik daudz iespējams paveikt, izvēloties augstus mērķus un īsto ceļu, kā tos soli pa solim sasniegt. Paldies skolas vadības komandai, pedagogiem, skolēniem un viņu vecākiem par godprātīgo darbu, atsaucību un izvēli piederēt Smiltenes vidusskolas kuplajai saimei!

Izglītības iestādes jaunā direktore Inguna Kondratjeva, uzrunājot savu kolektīvu, pateicās viņiem par pozitīvo, savstarpēji atbalstošo vidi, kas ir pamatu pamats kopīgai izaugsmei, veiksmīgai sadarbībai ar kolēģiem, skolēniem un viņu vecākiem.

Šoruden Smiltenes vidusskolā skolotāju kolektīvam pievienosies astoņi jauni pedagogi: bioloģijas skolotāja Tīna Deina Kukurīte, matemātikas skolotājas Laura Pope un Baiba Feldmane, vēstures skolotāja Diāna Dankbāre, krievu valodas skolotāja Inese Āboliņa, dabaszinību skolotāja Laura Brikmane, mūzikas skolotājas Arta Egle un Liene Strupiša.

Skolotāji ar lielu mīlestību gatavojas jaunajam mācību gadam, klašu audzinātāji gaida tikšanos ar saviem skolēniem.

1.septembrī Smiltenes vidusskolā satiksies 1062 skolēni. Atbildība, centība, godīgums un līdzcietība – tās ir vērtības, kuru attīstīšanai Smiltenes vidusskolā nākamajā mācību gadā tiks pievērsta īpaša vērība.

Arī jaunajā mācību gadā būs daudz skaistu pasākumu, iespējas satikties un pilnveidot savus talantus neformālā gaisotnē, iesaistīties veiksmīgi iesāktajā projektu darbā.

Uz tikšanos Zinību dienā!

Foto: Jānis Ūdris

Teksts: Baiba Vahere

Foto: Jānis Ūdris

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux