Spēka vārdi jaunajam mācību gadam

0

Skolēni neatlaidīgi un braši jau otro dienu kāpj Zinību kalnā. Smiltenes ielas no rītiem atkal daudz dzīvākas un rosīgākas. Šur tur jau nokrīt pa pirmajai rudens lapai. Daba pamazām gatavojas ziemai, miera periodam, bet skola – intensīvākajam darba laikam. Lai jaunajā mācību gadā ikvienu iedrošina Smiltenes vidusskolā izteiktie spēka un ceļa vārdi skolēniem, skolotājiem un arī vecākiem!

Pirmajā septembrī daudz runājām par ceļa zīmēm, kas ikvienu gaida, mērojot dažādiem izaicinājumiem pilno ceļu Zinību kalnā. Smiltenes vidusskolas direktore Inguna Kondratjeva no visām pasākumā minētajām ceļa zīmēm pie skolas vislabprātāk redzētu to, uz kuras attēloti divi rokās sadevušies bērni – draudzīgi, zinātkāri un, ejot plecu, pie pleca, gatavi viens otru atbalstīt. “Mācību procesā ļoti svarīga sadarbība, drošības sajūta, apziņa, ka grūtā brīdī būs kāds, kam paprasīt padomu, kāds, kurš atbalstīs un palīdzēs izvēlēties racionālāko ceļu, kā sasniegt jūsu izvirzītos mērķus. Jaunajā mācību gadā novēlu jums daudz zināšanu, radošu ideju un izaicinājumu, kuriem tiekot pāri, katra diena būtu kā īsts piedzīvojums,” klātesošos uzrunāja Inguna Kondratjeva. “Lai maijā, atskatoties uz paveikto, visiem būtu prieks un gandarījums! Īpaši nozīmīgs šis mācību gads būs 9. un 12.klašu skolēniem, kuriem priekšā ļoti nozīmīgas izvēles. Nebaidieties izvēlēties augstus mērķus, jo tikai tā tos arī soli pa solim sasniegsiet. Kādu ātrāk, kādu ilgākā laika posmā.”

Gatavojoties 1.septembra pasākumam, direktore ieskatījusies, kādas uzrunas pirmajā skolas dienā piedāvā mākslīgais intelekts. “Godīgi sakot, – pirmajā brīdī izskatījās tīri labi. Vienīgi pietrūka patiesu emociju. Arī jums ir plašas iespējas izmantot dažādus digitālos rīkus. Taču vienmēr atcerieties, ka pašas svarīgākās ir jūsu emocijas un domas, mērķi un izvēles. Tehnoloģijas var palīdzēt atrast noderīgu informāciju, tās var mūs bagātināt, bet svarīgākais vienmēr paliks cilvēks.

Ļoti ceru, ka zīmi “Stop!” mums skolā lietot nevajadzēs. Ceļu policists teica, ka tā brīdina, ceļā sastopot šo zīmi, gaidāmas nopietnas pārrunas pie skolotāja vai mācību pārzines… Ļoti gribētos, lai mūsu sarunas vienmēr būtu draudzīgas.

Vecākiem novēlu pacietību, izturību, atbalstīt savus bērnus, bet nepildīt uzdevumus viņu vietā. Kolēģi, lai arī jums veiksmīgs gads, ko vēlāk atcerēties ar visjaukajām un priecīgākajām atmiņām!”

“Esiet drosmīgi, iegūstiet jaunas zināšanas un draugus! Skolā iegūtie pamati jums dzīvē noteikti noderēs,” svinīgajā Zinību dienas pasākumā sākumskolas klašu skolēniem vēlēja Smiltenes novada domes deputāts Ainārs Mežulis. “Atbalstīsim viens otru!

Dzīve reizēm nav nemaz tik rožaina un nākas tikt pāri arī dažādām grūtībām, bet bērni jums – vecāki un skolotāji – sniegs daudz prieka! Viņi izaugs un pēc gadiem šajā skolā jau nāks viņu bērni. Lai mums visiem pietiek spēka un izturības vienam otru atbalstīt!”

“Mums ir svarīgi, lai mūsu bērni saņemtu vislabāko izglītību,” Zinību dienā atzina Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš. “Un vislabāko izglītību iespējams nodrošināt tad, ja skolēni, skolotāji un vecāki darbojas vienā komandā. Sadarbībā piedzīvosim mūsu bērnu un jauniešu visaugstākos sasniegumus. Skolēniem novēlu vēlmi mācīties un vienmēr uzzināt ko jaunu, novērtot to, ko sniedz izglītība un zināšanas! Šeit, Smiltenes vidusskolā iegūtais, jums noteikti noderēs visu turpmāko dzīvi.

Lai skolotājiem netrūkst degsmes un vēlmes mācīt mūsu bērnus, lai izdodas piedzīvot gandarījumu par savu audzēkņu sasniegumiem! Paldies pedagogiem par skolēnu izaugsmē ieguldīto darbu! Droši varu stāvēt ar taisnu muguru blakus citu pašvaldību vadītājiem, kuri uz Smiltenes vidusskolas panākumiem bieži noskatās ar baltu skaudību. Mums ir izcili pedagogi, izcila infrastruktūra un izcili jaunieši, kas grib mācīties. Mums ir ļoti labas iespējas kļūt par Vidzemes labāko skolu un es novēlu, lai jums visiem kopā tas izdodas!

Vissirsnīgākie sveicieni skolas direktorei! Paldies, ka viņa apņēmusies vadīt šo skolu! Lai viņai izdodas sasniegt augstākos mērķus, kurus viņa sev un skolai ir izvirzījusi kā šīs mācību iestādes direktore. Mēs visi viņai noteikti palīdzēsim!”

Lai mums visiem skaists, aizraujošs un piedzīvojumiem bagāts jaunais mācību gads!

Teksts: Baiba Vahere

Foto: Jānis Ūdris, Santa Sinka un Guna Drešere

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux