1.- 4. klašu koru sadziedāšanās Grundzālē

koris

23.maijā jau ceturto gadu Grundzālē tikās visa novada sākumklašu kori uz lielo sadziedāšanās pasākumu, tajā skaitā 54 Smiltenes vidusskolas mazie koristi ar savām kora skolotājām Artu Egli, Daci Rudzīti un koncertmeistarēm Ingūnu Balodi un Ingu Strazdiņu.
Skatītājus no sirds iepriecināja skaistas un skanīgas dziesmas. Muzikālajā piedzīvojumā kopā ar bērniem devās krusttētiņš Tontons un krustmāte Agate, viss notika Pepijas Garzeķes vadībā. Muzikālo pavadījumu bagātināja 5. klases skolēns Kristians Vilkasts, kurš iejutās arī laupītāja lomā, ar savu tēti Andri Vilkastu. Visu pēcpusdienu mēģinājuma laikā mazos dziedātājus ļoti dāsni sildīja saulīte un novēroja Pērkontēvs, ik pa laikam sūtīdams kādu lietus šalti… Kā īstos dziedāšanas svētkos.

Sirsnīgs paldies ikvienam dziedātājam, skolotājām un vecākiem par atbalstu!

Inese Raiskuma