10. klašu skolēni iepazīstina ar uzsāktajiem pētnieciskajiem darbiem

11 (1) (Medium)

16. maijā notika zinātniski pētniecisko darbu priekšaizstāvēšana 10.klašu skolēniem. Tajā skolēni iepazīstināja ar paveikto pētniecisko darbu izstrādē šinī mācību gadā. Pētniecisko darbu tālākā izstrāde notiks 11.klasē, šinī mācību gadā katrs skolēns izvēlējās tēmu, kuru pētīs, kopā ar darba vadītāju vienojās par darba mērķiem un veicamajiem uzdevumiem. Pētnieciskie darbi uzsākti atbilstoši katra izvēlētajai nākotnes profesijai, tālākajai mācību iestādei un interesēm. Vairāki skolēni izvēlējušies pievērsties dabaszinātņu mācību priekšmetiem un pētīs vēja enerģijas izmantošanu Latvijā, hibrīdauto perspektīvas, atvērtā koda operētājsistēmas jautājumu u.c. tēmas. Sociālo zinātņu sekcijā vairākas tēmas ir saistītas ar Smilteni un tuvāko apkaimi, piemēram, par velotūrisma attīstības iespējām novadā, par vecāku zemnieku saimniecības lomu ilgtspējīgas attīstības veicināšanā. Vairāki skolēni pievērsušies medijpratības jautājumiem un vērtē viedokļu ietekmēšanas paņēmienus un praksi dažādos medijos. Humanitārajās zinātnēs tiek pētīta lingvistiskā ainava Smiltenes pilsētā, ezeru nosaukumi un vietvārdi novadā. Vairāk skolēni darbojas mākslas un vēstures virzienā un pēta apģērba dizaina tendences, faktorus, kas ietekmē cilvēku ģērbšanās stilu un nacionālās kultūras problemātiku globalizācijas apstākļos. Vairāki skolēni jau tikušies ar pētāmās jomas ekspertiem ārpus skolas – zinātniekiem un praktiķiem.
Darbu priekšaizstāvēšana notika cieņpilnā un koleģiālā gaisotnē, katrs pastāstīja par šogad izdarīto un par darāmo turpmāk. Kritisko draugu lomā bija gan skolasbiedri, gan skolotāji un ieteica idejas, ko vēl varētu darīt, lai darbu uzlabotu. Skolēni atzina: “Bija interesanti dzirdēt, kādas tēmas izvēlējušies citi, kā tika pasniegta informācija; pasākums bija vērtīgs, jo ļoti labi varēja ieraudzīt ne tika citu, bet arī savas veiksmes un kļūdas; uzdotie jautājumi palīdzēja saprast tās lietas, ko pati iepriekš nebiju iedomājusies; visi bija motivēti un ļoti labi sagatavojušies; ieguvu labas idejas, kā uzstāties un plānot darbu; valdīja laba atmosfēra; šādā veidā varētu strādāt arī turpmāk; ir nepieciešama lielāka auditorija un arī ilgāks laiks prezentācijām; radās lielāka motivācija veidot savu darbu, aizstāvot radās jaunas idejas; man ļoti patika sava prezentācija.”
Pētniecisko darbu izstrāde ne vienmēr ir viegla, tā prasa papildus darbu, atbildību, prasmi organizēt laiku, būt patstāvīgam, uzdrīkstēties doties ārpus skolas sienām un tikties ar nepazīstamiem cilvēkiem. Darbu vadītāji ir pārliecināti, ka skolēni īstenos saplānoto un nākamajā mācību gadā leposies ar paveikto.

Daina Zelmene