12.klases skolēni izmanto ECL sertifikācijas centra piedāvāto iespēju kārtot svešvalodu eksāmenu

eksam_krievu_val

12. klases angļu/ krievu/vācu valodas centralizēto eksāmenu var aizstāt ar ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) sertifikātu. ECL sertifikāts ir Eiropas Savienības dokuments, kas apstiprina svešvalodas prasmes līmeni.

” Mūsu ikdienas dzīve rit Smiltenes vidusskolas 12. a klasē.Pašlaik tas visiem mums ir ļoti saspringts un pārdomu pilns laiks. Jau pavisam drīz aiz sevis aizvērsim šīs tik zināmās un ierastās vidusskolas durvis un nostāsimies citu, pavisam svešu un lielu cerību durvju priekšā. Kā veiksies pa tām ieejot, kādus cilvēkus sastapsim, kā veidosies mūsu turpmākā dzīve? Šos jautājumus katrs pats uzdodam tikai sev un domās jau klusi ieslīdam plašajos nezināmās nākotnes gaiteņos.
Domājot par šo nākotni, mēs, Sandra Jaundžeikare, Arta Valentinoviča un Kārlis Krankovskis, nolēmām izmantot Baltijas Starptautiskās akadēmijas ECL sertifikācijas centra piedāvāto iespēju kārtot svešvalodu eksāmenu krievu valodā. Esam pirmie, kuri izmantoja šādu iespēju mūsu novadā, tāpēc mazliet baidījāmies. Pastāstīsim, kas šis ir par eksāmenu un tā priekšrocībām.
Tas ir Eiropas līmenī atzīsts svešvalodu (angļu, krievu,franču un spāņu valodu) beztermiņa sertifikāts pa līmeņiem (A-1, A-2, B-1, B-2, C-1, C-2), kurš mums paver plašākas iespējas konkurēt ar citiem augstskolu studentiem un,protams, dod lielākas priekšrocības parādīt sevi darba tirgū.
Par šāda veida eksāmena kārtošanu domājām iepriekš un cītīgi gatavojāmies. Tā kā eksāmens jākārto Rīgā, tam pieteicāmies oktobrī. Novembrī tikām uzaicināti uz priekšeksāmenu un izvēlējāmies līmeņus, kādos eksāmenu kārtosim (B-2 un C-1). Eksāmenu komisija vēlējās noskaidrot, vai mūsu zināšanas atbilst šāda veida pārbaudījumiem. Mums paveicās un novembrī saņēmām apstiprinājumu, ka 2016. gada 2. decembrī jāierodas uz eksāmena kārtošanu.
Nepilns mēnesis! Šis laiks lika vēl vairāk pievērsties nopietnākam darbam. Klausījāmies tekstus, rakstījām esejas, vēstules, pildījām uzdevumus ar valodas lietojumu. Kopīgi ar krievu valodas skolotāju runājām un diskutējām par dažādām tēmām.
Viegli nebija, bet eksāmenu rezultāti mums deva gandarījumu par paveikto! Sandra nokārtoja eksāmenu uz 91%, Arta ieguva 88%, Kārlis -70%. Esam priecīgi arī par to, ka saņemsim pirmos sertifikātus jau janvārī un tie būs ar labiem rezultātiem, ka esam pierādījuši sev, ko varam. Tas ceļ mūsu pašapziņu un aicina neapstāties!
Paldies mūsu skolotājai Ārijai Veitmanei par iedrošināšanu, pacietību un zināšanām! Skolas direktorei Ilzei Verginai par sapratni un atbalstu!  Iesakām nākošajiem divpadsmitajiem, arī citu skolu skolēniem būt aktīviem, zinošiem un izvēlēties kārtot šāda veida eksāmenus svešvalodās!”

Sandra Jaundžeikare un Arta Valentinoviča, Smiltenes vidusskolas 12.a klase