Ar vidusskolēniem tiekas skolas absolventi

DSC_1012

25.martā Smiltenes vidusskolā viesojās un ar vidusskolēniem tikās skolas absolventi, kuri izvēlējušies savu nākotni saistīt ar IT jomu – Jana Smelēna, Alvis Puzulis, Māris Lazdiņš, Arvīds Gammeršmidts, Jānis Bebrītis, Gints Murāns un Vents Lupkins. Absolventi dalījās skolas laika atmiņās, studiju laika un darba pieredzē.

Visi ar īpašu sirsnību atcerējās Smiltenes vidusskolas skolotāja Andreja Miķa vadītos pulciņus, kuros guvuši pirmās iemaņas programmēšanā, lidmodeļu veidošanā, atjaunojuši skolas radio, piedalījušies mājas lapas izveidē un ne tikai…

Jana un Arvīds ar labiem panākumiem pārstāvējuši skolu “Saules kausā” – Latvijas mēroga sacensībās ar ūdens, zemes, gaisa transportlīdzekļu modelīšiem, kurus darbina tīra Saules enerģija.
Toreiz datori vēl nebija katrā mājā. Iespēja likt “minētajai ierīcei” darboties pēc saviem noteikumiem šķita kā brīnums, kura tapšanā skolēni bija gatavi iesaistīties ne vien pēc stundām, bet arī naktīs…
Absolventi atzina, ka Smiltenes vidusskolā pavadītais laiks bijis ļoti nozīmīgs viņu izaugsmē un ar vissirsnīgākajiem vārdiem atcerējās skolotājus, kuri visos iespējamos veidos atbalstījuši viņu intereses.
Gan Jana, gan Alvis, Māris un Arvīds, gan Gints un Vents ir laimīgi, jo ikdienā nodarbojas ar to, kas no sirds patīk un interesē.
Absolventi dažu minūšu laikā salauza populārākos stereotipus par IT speciālistiem. Viņiem ir aizraujoši vaļasprieki.
Absolventi aicināja vidusskolēnus izvēlēties IT jomu – tā ir perspektīva, attīstoties tehnoloģijām, tajā paveras aizvien daudzveidīgākas darba iespējas un šajā jomā strādājošie var labi nopelnīt arī Latvijā.”

Izvērstāks raksts – tuvākajā laikā.

Baiba Vahere