Atzīmējot Eiropas Valodu dienu

eiropas_diena

25.septembrī, Eiropas Valodu dienas priekšvakarā angļu valodas stundu laikā Smiltenes vidusskolas 10.a un 8.d klasēs viesojās Smiltenes novada bibliotekāre – Eiropas Savienības informatīvā punkta koordinatore Alda Liuke. Jaunieši kopā ar Aldu Liuki un angļu valodas skolotāju Elitu Babru piedalījās diskusijā “Valoda un karjeras iespējas.”
Eiropas Savienības informatīvā punkta koordinatore skolēnus iepazīstināja ar prezentāciju “Latviešu valoda – viena no 24 Eiropas Savienības valodām”, ko papildināja ar saistošiem stāstiem, kuru pamatā – dažādas ikdienas situācijas.
Baudot valodu burvību, notika bilingvāls dzejas lasījums – skolēni deklamēja O. Vācieša dzejoli “Nedaliet bēdas” latviešu, angļu, krievu un vācu valodās.  Dzirdētais rosināja padziļinātu interesi par Eiropas tautu valodām un kultūru.
Citādā mācību stunda noslēdzās ar viktorīnu “Zini vai mini” latviešu un angļu valodās. Čaklākie un atjautīgākie tika pie garšīgām balvām.
Noslēgumā ikviens tika aicināts apmeklēt Smiltenes novada bibliotēku, kur var atrast plašāku informāciju par sev interesējošiem, ar Eiropas Savienību un tās valodām saistītiem jautājumiem.
Eiropas Savienības teritorijā tiek lietotas vairāk nekā 200 valodas. 24 no tām, t.sk. latviešu valoda, ir Eiropas Savienības oficiālās valodas.
Aptuveni 60 no minētajām 200 valodām ir reģionālās un mazākumtautību valodas, kā arī valodas, kurās runā atbraucēji no citām pasaules valstīm.
Eiropas valodu dienu pirmo reizi atzīmēja 2001.– Eiropas Valodu gadā un kopš šā laika to atzīmē katru gadu.
Pasākumu ”15 gadus Eiropas Savienības valodu saimē”: Eiropas Valodu diena 2019” atbalstīja “Europe Direct” informācijas centrs Valmierā.