Ceļš uz augstāko izglītību sākas ar izvēli mācīties vidusskolā

Agnis_1

.  Nākamais vidusskolēn! Uzņemšana Smiltenes vidusskolā jau sākusies! Izvēlies savu ceļu no 4 mācību virzieniem un 8 iespējām:

Dabaszinātnes, vide un veselība;

Inženierzinātnes un IT;

Kultūra, valodas un radošās industrijas;

Uzņēmējdarbība, komunikācija un sociālās zinātnes.

Iespēja izvēlēties specializētos kursus: digitālais dizains, tehniskā grafika, saziņas kultūra, biznesa angļu valoda, psiholoģija, veselības higiēna.

Iespēja fakultatīvi apgūt un līdzdarboties skolas norisēs: Eiropas un Āzijas valodas, padziļinātās matemātikas pamati, Jauno fiziķu, ķīmiķu, ģeogrāfu skolas nodarbības, pasākumu gaismošanas un apskaņošanas pamati, neformālās izglītības nodarbību cikls “Personība Sadarbība Līderība”, interešu izglītības nodarbības (vokāli instrumentālā grupa, koris), darbība skolēnu pašpārvaldē, nodarbību cikls karjeras izglītībā.

Papildus iespējas:  saņemt ikmēneša Smiltenes novada domes stipendiju;  saņemt skolas absolventu  stipendijas; līdzfinansēta auto apmācība; iespēja pretendēt uz vienreizējo stipendiju, skolu pabeidzot; piedalīties skolas realizētajos Eiropas projektos un pretendēt uz iespēju piedalīties skolēnu apmaiņas programmā ASV.

Izvērstāka informācija par uzņemšanu skolas mājas lapā svs.edu.lv vai tel. 29242073.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux