Cēsu pulka Skolnieku rotas karoga maiņa

5

2017.gada 18.maijā Cēsīs jau tradicionāli notika 2. Cēsu pulka Skolnieku rotas karoga maiņas pasākums, kuru atbalstīja arī Jaunsardze. 2016./2017.m.g. karogs glabājās Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā, kas to iepriekšējā gadā saņēma no Smiltenes ģimnāzijas. Tad Cēsis to nodeva glabāšanā Rūjienas vidusskolai.
Cēsu pulka Skolnieku rotas piemiņas karoga pasākumā ik gadu tradicionāli piedalās desmit Ziemeļvidzemes skolas, tai skaitā no Cēsīm, Valmieras, Limbažiem, Mazsalacas, Rūjienas, Valkas, Smiltenes, Gaujienas, Alūksnes un Pārgaujas. Ieguldītais darbs patriotiskajā audzināšanā nosaka, kura skola saņems glabāšanā piemiņas karogu.

Vēsture.

1919. gada vasarā Ziemeļlatvijā, kur latviešu un igauņu karaspēks kopīgi cīnījās par Latvijas atbrīvošanu, no Cēsu un Valmieras vidusskolu vecāko klašu audzēkņiem saformējās brīvprātīgo skolnieku rota, kas 2. Cēsu kājnieku pulka sastāvā kā 8. rota piedalījās atbrīvošanas cīņās.
Rotā brīvprātīgi iestājās Valmieras, Cēsu, vēlāk arī citu Ziemeļvidzemes skolu audzēkņi vecumā no 14 līdz 19 gadiem. 6. jūnijā rota jau saņēma pirmās ugunskristības un vēlāk piedalījās visās Cēsu kājnieku pulka kaujās.
Miera apstākļos Valmieras bijušie skolnieku rotas karavīri iesaistījās 1921. gadā nodibinātajā militāri patriotiskajā organizācijā “Daugavas Vanagi”, tuvojoties 8. rotas 10 gadu jubilejai, 1929. gadā februārī tika nodibināta bijušās brīvprātīgo skolnieku rotas atvaļināto karavīru biedrība, kas aktīvi iesaistījās jaunatnes patriotiskajā audzināšanā.
Nozīmīga biedrības tradīcija saistās ar Skolnieku rotas karogu. Līdzekļus karoga izgatavošanai saziedoja skolēni un skolotāji no deviņām Ziemeļlatvijas ģimnāzijām, kuru skolnieki 1919. gadā iestājās rotā. Karoga metu zīmēja arhitekts Kārlis Dzirkalis.
Karogu darināja septiņas Cēsu valsts ģimnāzijas audzēknes rokdarbu skolotājas Annas Brincevas vadībā. Uzrakstu “No zobena saule lēca” izšuva meistare Liepas jaunkundze no Cēsīm, karoga otru pusi – internāta audzēknes Veronika Janelsiņa, Elvīra Mārtinsone, Olga Kaķis, Velta Baiža, Marta Kaupe un Ņina Lapiņa. Karogs tika iestiprināts rāmī un to vienlaicīgi šuva divas meitenes, katra no savas puses. Kad viena maiņa šuva, otra gatavoja skolas uzdevumus nākošajai dienai.
Ņina Lapiņa 1988. gadā stāstīja: “Visas meitenes šuva labprātīgi un centīgi, jo Skolnieku rotas seržants Edvards Pūka mums bija stāstījis par sīvām kaujām, par kritušiem biedriem”.
1929. gada 22. jūnijā Cēsīs, Varoņu piemiņas dienā pie pieminekļa Cēsu atbrīvotājiem notika svinīgs Cēsu pulka brīvprātīgo skolnieku rotas karoga iesvētīšanas dievkalpojums, pēc kura Valsts prezidents Gustavs Zemgals karogu pasniedza rotas organizētājam, Valmieras reālskolas vingrošanas skolotājam, atvaļinātajam virsleitnantam, Lāčplēša Kara ordeņa kavalierim Alfrēdam Lukstiņam.
Pirmo gadu karogs glabājās Cēsīs, bet 1930. gadā tika aizsākta skaista tradīcija – bijušā Cēsu pulka skolnieku rotas karoga nodošana glabāšanā uz gadu vienā no Ziemeļvidzemes ģimnāzijām. Turpmāk karogs ar Izglītības ministrijas piekrišanu tika glabāts: 1930. gadā – Valmierā, 1931. g. – Limbažos, 1932. g. – Mazsalacā, 1933. g. – Rūjienā, 1934. g. – Valkā, 1935. g. – Alūksnē, 1936. g. – Gaujienā, 1937. g. – Smiltenē, 1938. g. – atkal Cēsīs un 1939. g. – Valmierā. 1940. gadā pēdējo reizi karogs tika nodots glabāšanā Limbažu ģimnāzijai.
Parasti karoga nodošana notika pirms Vasarsvētkiem, Debesbraukšanas dienā, ar dievkalpojumu vietējā baznīcā un priekšlasījumu par Brīvības cīņu vēsturi. Skolās, kur karogs bija bijis, atstāja tā miniatūru kopiju.
Tradicionālā karoga pārņemšana nebija tikai patriotisks pasākums, kurā godināja jauniešus, kuri pameta skolas solu, lai palīdzētu izcīnīt brīvību. Karogs vienlaikus atgādināja par Brīvības cīņu varoņdarbiem, aicināja tos neaizmirst un nodot nākamajām paaudzēm.
Pēc padomju okupācijas sākuma Limbažu ģimnāzijas vadība karogu nodeva Valsts vēsturiskajam muzejam (tagad LNVM). 1997.gadā Cēsu rajona padome pēc Māra Niklasa iniciatīvas ar Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera Alberta Amerika meitas Astras Jansones atbalstu uzšuva karoga kopiju un 1998.gadā, atklājot Cēsīs Uzvaras pieminekli, Cēsu pulka Skolnieku rotas karoga nodošanas tradīciju skolām atjaunoja.
2017. gada 18. maijā, Cēsīs jau tradicionāli notika 2. Cēsu pulka Skolnieku rotas karoga maiņas pasākums, kuru atbalstīja arī Jaunsardze, palīdzot organizēt orientēšanos pilsētvidē, kā arī nodrošinot godasardzi karoga maiņas ceremonijā.

Materiāls no delfi.lv.

 

Blog Attachment
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux