Darbs un studijas – vienots veselums

ber

Vairākas mūsu skolas pirmsskolā strādājošās skolotājas vēl mācās augstskolā. Lai apvienotu ikdienas darbu ar studijām, nepieciešama liela izturība un vēlme mācīties ārpus darba laika. Katrai no skolotājām piemīt atbildības sajūta par to, ko apņēmušās izdarīt.

Tatjana Mihņeviča dalās pārdomās par savām mācībām pedagoģijā un tiešo darba pienākumu izpildi: “Es strādāju Smiltenes vidusskolā par pirmsskolas izglītības skolotāju grupā “Lācēni” un paralēli mācos Latvijas universitātes pedagoģiskajā fakultātē  neklātienē. Mani atbalsta gan mans darba devējs, gan  manas kolēģes, tāpēc vieglāk  apvienot studijas ar darbu.

No studijām es daudz uzzināju par bērnu attīstības likumsakarībām atbilstoši vecumposmam. Cik svarīgi bērna attīstībai, ļaut viņam DARĪT PAŠAM, atbalstot iniciatīvu.

Mēs strādājam pēc kompetenču pieejas jaunajām vadlīnijām, kur uzsvars ir uz pašvadītu mācīšanos un caurviju prasmēm. Integrētās rotaļnodarbībās bērnam ir iespēja attīstīties vispusīgi, netieši apgūstot dažādas prasmes un būt nevis darba izpildītājs, bet gan radoša persona ar savām idejām un motivāciju domāt un darboties.  Prieks redzēt, ka dienas beigās katram bērnam ir savs darbiņš, kurā viņš ir ieguldījis daļu no sevis un pats priecājas par paveikto, nevis – visiem ir vienādi darbi un bērns īsti nezina, kurš ir viņa.”

8

Svetlana Lonšakova uzsākusi mācības 1. septembrī un pie mums par sporta skolotāju strādā tikai no 2. semestra sākuma. Viņa atzīst, ka: “Strādājot saprotu, ka šī ir man sapņu profesija, varu teikt, ka darbs motivē mācīties. Liels pluss ir pretimnākošie kolēģi un vadība, visi gatavi izpalīdzēt ar padomu un darba grafiks ir draudzīgs mācībām. Klausoties lekcijas, piemēram psiholoģijā, jau varu izprast bērnu uzvedību un atrast labākos veidus, kā ar viņiem strādāt. Bērnu prieks par nodarbību saturu mani iedvesmo mācīties un radīt jaunas idejas. Studijas noteikti nav vieglas, bet tieši strādājot saprotu, ka tas ir tā vērts.”

Mairita Belozareviča tikko beigusi studijas, vairākas prakses un veiskmīgi aizstāvējusi diplomdarbu. Diemžēl ārkārtas situācijas dēļ skaistais, atmiņā paliekošais notikums – izlaidums šobrīd tiek atlikts. Viņa atzīst: “Apvienojot mācības ar darbu, protams, tas ir izaicinājums sev pašai. Bet, vienlaicīgi mācototies un strādājot, noteikti esmu ieguvēja. Ikdienas situācijās, kuras satrauc strādājot ar bērniem, varēju lūgt padomu un iespējamo risinājumua lektoriem vai studiju biedriem.  Studiju laikā notiek ļoti liela informācijas apmaiņa, lai ikdienas darbu atvieglotu, jo ir kāds, kurš paskaidro līdz galam neizprasto. Ir iespēja dalīties un uzzināt par jaunākajām tendencēm, dažādām idejām ikdienas darbam. Strādājot un ikdienas darbā mēģinot izprast un ieviest jaunās mācību vadlīnijas, daudzus risinājumus tieši radu mācību procesā un saziņā ar lektoriem un studiju biedriem.”

Mūsu dārziņa pašu mazāko bērnu grupas “Bitītes”  audzinātāja Marta Dreimane par savu izvēli mācīties ie ļoti apmierināta: “Studijas ar darbu apvienot izdodās ļoti labi. To, ko teorētiski apgūstu Universitātē, visu varu pielietot darba praksē. Šobrīd lekcijas notiek attālināti, kas arī, manuprāt, strādājošam studentam ir diezgan liels pluss. Studējot ir daudz vieglāk izprast un vizualizēt to, ko pasniedzējs māca, jo pati atrodos bērnudārza vidē un ikdienā saskaros ar dažādām situācijām. Strādāt šajā nozarē ir liels izaicinājums, bet es esmu ļoti pateicīga par to, ka šobrīd studējot, man jau ir dota iespēja strādāt kā pedagogam.”

Novēlēsim mūsu pirmsskolas audzinātājām – studentēm augstskolā iegūt daudz jaunu ideju, prasmju un atziņu, kā veiksmīgi darboties ar bērniem un viņu vecākiem, kā plānot ikdienas darbu un atspoguļot sasniedzamos rezultātus, kā saplānot laiku darbam, studijām un atpūtai!

Vita Leite

Blog Attachment
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux