Informācija no skolas bibliotēkas

egram

Lai veiksmīgāk varētu pildīt savus ikdienas uzdevumus atgādinām, ka skola ir abonējusi pieeju šādiem elektroniskajiem resursiem:

https://soma.lv/

https://maconis.zvaigzne.lv/

https://www.letonika.lv/

Šīm adresēm var pievienoties ar e-klases autorizāciju.

Izmantojiet šos resursus gan elektroniskajām mācību grāmatām, gan interaktīvajiem uzdevumiem, gan daiļliteratūras lasīšanai.

Vairāk informācija par interneta resursiem šeit:

https://svbibliotekablog.wordpress.com/category/noderigas-saites/

Elektroniskās grāmatas (daiļliteratūru) aicinām lasīt vietnē: https://www.3td.lv/

Tomēr jāņem vērā, ka e-grāmatu lasīšanai ir noteikti šādi ierobežojumi:

  1. Paredzētais termiņš lasīšanai ir 2 nedēļas, pēc kura e-grāmata vairs nav pieejama lasītājam.
  2. Pēc paredzētā e-grāmatas lasīšanas termiņa beigām vai atteikšanās no e-grāmatas ir iespējams to vienreiz saņemt atkārtotai lasīšanai.
  3. Lasītājs nevar saņemt vienlaicīgai lasīšanai vairāk kā 2 e-grāmatas.
  4. Lasītājs nevar saņemt vairāk kā 18 e-grāmatas mēnesī (30 dienu periodā).

Tiem, kam tomēr labāk patīk lasīt papīra formātā, atgādinām, ka sazinoties ar skolas bibliotekārēm e-klasē, ir iespēja saņemt nepieciešamo grāmatu pie skolas dežuranta.

 

Skolas bibliotekāres

Blog Attachment